Tipy pre kreatívne duše a pre všetkých súťaží chtivých

sebarozvojLaura BarancováDominika DudášováPetronela Brotková

Tento týždeň vám prinášame tri tipy. Všetky spája kreativita a dva z nich finančná odmena. Nenechajte si ujsť šancu na uvedenie svojho autorského projektu! Zároveň vám odporúčame nezanedbávať starostlivosť o duševné zdravie, ak viete, že písanie vám pomáha cítiť sa lepšie v týchto náročných dňoch.

1. Vypíš sa z toho!

Súčasná situácia a lockdown dávajú zabrať každému z nás, čo však môže poslúžiť ako dobrý dôvod dostať zo seba rôzne nahromadené pocity z posledných mesiacov. Slovenské národné divadlo prišlo s nápadom spustiť od 22. februára workshop kreatívneho písania, ktorý okrem poskytnutia psychohygieny určite prebudí aj spiaceho tvorivého ducha v nás, ktorý už dlhší čas nedostal príležitosť sa prejaviť.

Prihlásiť sa môže úplne každý vo veku od 11+, kto má o písanie záujem, stačí len chuť zažiť niečo nové. Workshop bude prebiehať online pod vedením lektora dramaturgie SND Mária Drgoňu a bude sa zameriavať nielen na dramatické texty. Vzniknuté texty sa napokon odprezentujú v podobe scénického čítania, čo  je už samo osebe dostatočné lákadlo pre nerozhodných. Svoje prihlášky máte stále možnosť zaslať do 19. februára na mario.drgona@snd.sk!

Laura Barancová, 2. bc. KDŠ

2. Využi izoláciu vo svoj prospech

Štúdio 12 vyhlásilo 13. ročník svojho experimentálneho laboratória súčasnej drámy - Mliečne zuby.

Stalo sa vám počas uplynulých mesiacov niečo, čo stojí za zdramatizovanie? Našli ste spôsob, ako sa vyrovnať s pandémiou? Boli zmeny vo vašich životoch plné drám a neobyčajných udalostí? Sem s tým! Témou tohto ročníka je IZOLÁCIA.

Váš projekt by mal obsahovať základnú ideu a koncept, tvorivý tím (režisér/režisérka, dramaturg/dramaturgička alebo autor/autorka) a vyplnenú prihlášku, ktorú zašlete do 31. Mája na e-mailovú adresu lenka.cepkova@theatre.sk.

Štúdio 12 vyberie dva projekty, ktoré získajú zázemie na skúšanie a realizáciu projektu, finančný príspevok, technické zabezpečenie, režijno-dramaturgické konzultácie, premiéru a minimálne päť repríz víťazných projektov.

Podrobnosti nájdete na: https://www.theatre.sk/projekty/mliecne-zuby

Dominika Dudášová 2. bc. KDŠ

3. „ARTÚR“ – alebo Ako môžeš aj ty slovom do divadla preniknúť! 

Chceli by ste, aby sa raz vaše sny stali skutočnosťou na doskách, ktoré znamenajú svet? V tom prípade mám pre vás v tomto článku riešenie na počkanie! Volá sa Artúr...  

Zrod ARTÚRA 

Rok 2003 znamenal pre Bábkové divadlo Žilina zmenu umeleckého vedenia, počnúc jeho riaditeľom – Petrom Tabačkom. V tíme s režisérom Tomášom Hudcovičom a dramaturgom Eduardom Kudláčom, začali v nasledujúcich sezónach svojho pôsobenia hľadať nové umelecké východiská práve vo formovaní dramaturgie divadla. Išlo o túžbu začať orientovať poetiku BDŽ, okrem tradičných adaptácií ľudových rozprávok, aj na pôvodné autorské hry. 

BDŽ sa v tejto súvislosti rozhodlo v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava poskytnúť od roku 2003 väčší priestor práve tvorbe pôvodných autorov pôvodných dramatických textov pod hravým názvom ARTÚR. Odmenou súťaže bolo javiskové uvedenie víťazného textu priamo na doskách BDŽ počas nasledujúcich sezón.  

Prvým oceneným sa stal súčasný filmový režisér, Peter Begányi, ktorý napísal impozantný príbeh o strachu, ale aj o odhodlaní pod názvom „Udatný Petrík alebo Ako sa hrdinom stať!“ Príbeh o Petríkovi sa v BDŽ inscenoval v roku 2005 v réžii Tomáša Hudcoviča, ktorý vtedy dokonca po prvýkrát, počas svojej režisérskej praxe, pracoval s absolútne autorským rukopisom. Vo výsledku všetci tvorcovia považovali prácu na tomto texte za prínosnú a jednoznačne pokračovania hodnú. 

Nové neznámo odvtedy prináša svoje ovocie až po dnešnú sezónu. 

Filozofia ARTÚRA 

Kľúčovou myšlienkou súťaže je aj naďalej vytvárať pôvodný dramatický text na akúkoľvek tému pre deti a mládež vo výsledku s intelektuálno-morálnym cieľom. Na Slovensku ešte stále možno do veľkej miery pociťovať absenciu takýchto autorských textov, ktoré sú však veľmi dôležité pre komplexný osobnostný rozvoj divákov.  

Súčasné autorské texty zväčša reflektujú myšlienky, názory, či  problémy reality v ktorej žijeme. Dospievajúci divák sa s nimi môže konfrontovať alebo sa s nimi začať oboznamovať práve v divadle, ktoré nastoľuje nenásilné výchovno-vzdelávacie zrkadlo spoločnosti.  

ARTÚR 2021  

Tohtoročný 13. ročník súťaže ARTÚR vyhlásený Bábkovým divadlom Žilina a Národným osvetovým centrom vyzýva všetkých amatérskych aj profesionálnych autorov od 18 rokov, aby v sebe opäť našli húževnatosť a zúčastnili sa so svojimi nápadmi tejto tvorivej súťaže. V hre je nielen finančná odmena vo výške 500€, ale stále aj príležitosť uvedenia víťazného textu Bábkovým divadlom Žilina.  

Vaše šance zvyšuje unikátna téma pre deti a mládež, veková primeranosť a textový rozsah. Dôležitá je aj snaha o kauzálne vybudovanie jednotlivých dramatických situácií, ktoré by mali spolu vytvárať pevnú dramatickú výstavbu. Zvolenie novátorskejšieho autorského prístupu je v súťaži viac než vítané.  

Pozor! Autorské texty, ktoré pošleš by však nemali byť ešte nikde publikované, či inscenované. 

Ešte stále túžiš po tom, aby sa aj tvoj príbeh dostal na javisko? Už neváhaj ani sekundu a pusti sa do písania! Neklaď medze tomu, čo chce ísť von z tvojho vnútra!  

Uzávierka súťaže je 16. apríla 2021. Slávnostná ceremónia, kde budú vyhlásené výsledky sa uskutoční v dňoch 19. – 21. mája 2021 v rámci bienále divadelného festivalu Bábková Žilina.  

Petronela Brotková, 1. bc, KBT

iniciátor
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com