Editoriál No.1

editoriálKatarína Cvečková

Reflektor funguje na pôde školy už dlhý čas (šesť rokov) a práve tento rok by mal byť preňho prelomovým. Jeho tvorba sa stáva súčasťou nového výberového predmetu Kritická prax, pod vedením Mgr. Zdenky Pašuthovej ArtD. a doktorandky Tatiany Brederovej. A tak študenti, ktorí sa na jeho príprave i samotnej existencii podieľajú, budú konečne ohodnotení aspoň kreditmi. Mení sa forma i obsah. Reflektor opúšťa svoj blog: http://www.reflektorvsmu.blogspot.com a ako ste si mohli všimnúť, práve v týchto dňoch sa pripravuje jeho nová- funkčnejšia a atraktívnejšia webová podoba. Navyše sa budeme snažiť aspoň o jeden tlačený formát každý semester. Zmeny pochopiteľne zasiahli aj rubriky, pri čom prioritou naďalej zostávajú recenzie (a najmä tie LABácke). Pravidelne vám však budeme prinášať aj riporty, recenzie či reportáže z festivalov alebo iných udalostí. Takisto ako zaujímavé ankety a diskusie na pálčivé i všedné divadelné témy. Rozšírili sme...» pokračovať v čítaní

iniciátor
December - 2019
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com