Tajomstvo diskusie (ne)prezradené

Milo Juráni

Prvým diskusným pravidlom je vedieť počúvať. Druhým pravidlom je rozumieť počutému. Tretím vedieť hovoriť tak, aby sme sa vyjadrili k počutému, prípadne doplnili svoj názor. Dobrá diskusia nemôže fungovať bez hlavnej tézy. Bez určenia obsahu, ktorý by usmerňoval a zastrešoval myšlienky zúčastnených. Teda tých zúčastnených, ktorí majú o diskusiu záujem. Veď nie je celkom nebežné, že sa na diskusii objaví aj človek, ktorý diskutovať nechce. Ako si predstaviť takého človeka? Nezainteresovane hypnotizuje stoličky, prípadne výstrih spolusediacej. Neustále si niečo pobrumkáva pre seba. Nereaguje na otázky a výzvy hovoriť. Absolútne otvorene zaspáva, či dokonca výnimočne chrápe a pri každom nečakanom prebudení nahlas zhúkne, za čo sa následne každému zúčastnenému osobne ospravedlní. Nočnou morou diskusie, ale nie je takáto osoba. Je ňou presný opak. Takzvaný „Debatocuc“. „Debatocuc“ je človek so schopnosťou diskusiu nielen narušiť, ale dokonca...» pokračovať v čítaní

Čo (ne)prezradil hlavný program Divadelnej Nitry

Katarína Cvečková

Festivalu Divadelná Nitra sa za dvadsať rokov fungovania podarilo vytvoriť platformu medzinárodnej divadelnej výmeny. Rok čo rok úspešne spája tradičné s alternatívnym, významných divadelníkov i nových perspektívnych tvorcov. A práve tento ročník mal byť oslavou výročia i pomyselným nahliadnutím do minulosti. Mal priniesť spytovanie svedomia, odhaľovanie i skrývanie rokmi zakonzervovaných a zavarených tajomstiev. Hlavný program sa niesol v rovnakých motívoch a riaditeľka festivalu Darina Kárová, v úspešne rozbehnutej kampani sľubovala návraty veľkých mien a neobyčajné divadelné zážitky. Nakoľko však obsahy konzerv a zaváraninových pohárov naplnili očakávania „konzumentov“? Na mieste je tu i otázka, kto vlastne tvorí „konzumentov“, resp. publikum Divadelnej Nitry? Jednou z devíz festivalu bola jeho schopnosť osloviť odbornú divadelnú verejnosť i bežného diváka. Naplniť však očakávania všetkých je, ako sa zdá,...» pokračovať v čítaní

Editoriál No.1

editoriálKatarína Cvečková

Reflektor funguje na pôde školy už dlhý čas (šesť rokov) a práve tento rok by mal byť preňho prelomovým. Jeho tvorba sa stáva súčasťou nového výberového predmetu Kritická prax, pod vedením Mgr. Zdenky Pašuthovej ArtD. a doktorandky Tatiany Brederovej. A tak študenti, ktorí sa na jeho príprave i samotnej existencii podieľajú, budú konečne ohodnotení aspoň kreditmi. Mení sa forma i obsah. Reflektor opúšťa svoj blog: http://www.reflektorvsmu.blogspot.com a ako ste si mohli všimnúť, práve v týchto dňoch sa pripravuje jeho nová- funkčnejšia a atraktívnejšia webová podoba. Navyše sa budeme snažiť aspoň o jeden tlačený formát každý semester. Zmeny pochopiteľne zasiahli aj rubriky, pri čom prioritou naďalej zostávajú recenzie (a najmä tie LABácke). Pravidelne vám však budeme prinášať aj riporty, recenzie či reportáže z festivalov alebo iných udalostí. Takisto ako zaujímavé ankety a diskusie na pálčivé i všedné divadelné témy. Rozšírili sme...» pokračovať v čítaní

iniciátor
August - 2021
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com