„Nielen príjemná spomienka“

recenzia na knihuJana Hlodáková

Bulletin k 1. časti projektu Teoretici v praxi – Patrice Pavis: Váňa a Ona

V posledných mesiacoch sa pod záštitou Katedry divadelných štúdií Divadelnej fakulty na Vysokej škole múzických umení akoby roztrhlo vrece s novými publikáciami. Pred pár dňami sa nám úspešne podarilo pokrstiť prvé vydanie Študentskej revue Reflektor, no do rúk sa nám dostáva taktiež zaujímavá publikácia prof. PhDr. Zuzany Hlavenkovej, PhD. v spolupráci s kolektívom Divadlo a intermedialita. Nielen medzi študentmi však ešte stále doznievajú intenzívne zážitky na synergický projekt Teoretici v praxi s podtitulom Patrice Pavis: Váňa a Ona (termín konania: január – jún 2012), ktorý si zaslúžilo počkal na svoj výstup formou bulletinu do dnešných dní.

Napohľad publikácia „teoretikov v praxi“ zaujme už estetikou obálky, ktorá je napriek obmedzeniu farieb vyplývajúcemu z publikačných pravidiel edícií VŠMU veľmi pútavá grafickým spracovaním dramatického textu, ktorý na nej vytvára akýsi obrazec. Vonkajšiu formu však po otvorení knihy svojou kvalitou presahuje obsah, ktorý sa ale nanešťastie občas stráca v miernej neprehľadnosti dizajnu vnútra publikácie (hoci oku ulahodí). Tematicky je bulletin rozostavený veľmi dobre a systematicky rozvíja informácie o projekte a jednotlivých osobách, ktoré sa na ňom podieľali. Na niekoľkých stranách máme možnosť nahliadnuť na tému projektu a proces jeho tvorby z takmer všetkých možných pohľadov – pedagogického vedenia, teatrológov, študentov, jazykovedca, psychológa (atď..) a v neposlednom rade študentov tiež rôzneho zamerania. Tvorivé dialógy už skúsených pedagógov so študentmi, ktoré vznikli v priamej konfrontácii na organizovanej online diskusii zaujmú i laického čitateľa, dokonca aj takého, ktorý sa osobne na projekte ani na jeho výslednej prezentácii nezúčastnil. Vo všeobecnosti mu dopomôžu k lepšiemu pochopeniu práce teoretikov divadelného umenia, zmyslu analýzy textu a kvalite dramatickej hry a takisto k ľahšiemu hodnoteniu kvality výslednej inscenácie. Publikácia taktiež zahŕňa odbornú štúdiu prof. PhDr. Soni Šimkovej, Csc., dlhoročnej „pavisistky“, vďaka ktorej sa môžeme hlbšie ponoriť do vôd niekedy dosť náročnej (i pre odborníkov) Pavisovej či už semiotickej alebo teatrologickej práce. Ďalej v nej nájdeme reflexiu jazykových prostriedkov v hre PaeDr. Stanislavy Matejovičovej, PhD., ktorá prezrádza ako môže jazyk hry prezradiť tajomstvá jej postáv a v rôznych formách kniha tiež zjednocuje rôzne ďalšie hodnotné názory (napríklad rozhovor s prof. PhDr. Zuzanou Bakošovou-Hlavenkovou, PhD. – vedúcou Katedry divadelných štúdií).V súčasnosti sa pripravuje pokračovanie, teda bulletin k 2. časti projektu Teoretici v praxi, venujúce sa osobnosti Petra Bu. Projekt v tomto prípade však zaujme už niečím iným – svojou intímnosťou a možnosťou priamej spolupráce s autorom.

Prvá časť - spracovanie práce Patricea Pavisa a jeho divadelnej hry Váňa a Ona prvýkrát po dlhej dobe spojilo pod vedením Mgr. art. Zdenky Pašuthovej, ArtD. v profesionálnej práci mnoho umeleckých odborov školy aj mimo nej a vnieslo tak do štúdia radosť a medzi študentov občas chýbajúcu súdržnosť. Poskytlo im vyskúšať si na vlastnej koži prácu toho druhého, čo ich vo výsledku doviedlo k poznaniu a väčšej úcte. A zachovanie tejto udalosti v podobe publikácie - bulletinu k 1. časti projektu Teoretici v praxi, Patrice Pavis: Váňa a Ona je dôstojným uznaním hodnoty snahy mnohých ľudí.

Na počiatku bol dobrý nápad, ktorý sa podarilo úspešne zrealizovať vďaka šikovnosti ľudí z katedry divadleného manažmentu.

Jana Hlodáková (Teória a kritika divadelného umenia, 2.roč. mgr)

iniciátor
September - 2020
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com