Aj tu sme boli...

priestorsprávykonal saMiroslava KošťálováPetra Veltyová

19. október – Ahoj, imerzné divadlo!

Ak ste sa dosiaľ nestretli s pojmom imerzné divadlo, tak 19. októbra 2018 bola na to ideálna

príležitosť. V Divadle Lab sme privítali vzácneho hosťa – pedagóga a divadelného režiséra

Garetha Whitea z Royal Central School of Speech and Drama v Londýne. Vo svojej

prednáške sa zameral na imerzné divadlo, s dôrazom na oblasť etiky. Imerziu chápe ako istú

formu angažovania publika a nový žáner performancie, ktorý diváka vytrháva z pasivity.

V súvislosti s tým dospel Gareth White ku konštatovaniu, že ,,spectator“ je v tejto súvislosti

nahradený slovom ,,spectactor“. Divák sa stáva aktérom samým pre seba, ale zároveň aj

partnerom v performancii. White si kladie otázku: ,,Je to, čo som urobil, súčasťou

predstavenia?“ Divák pri takomto druhu performancie premýšľa nad pocitom bytia/existencie

a výrazne si uvedomuje svoju prítomnosť. Podľa Whitea práve prostredníctvom subjektivity

vzniká dynamické prepojenie procesov. Divák zisťujem, kým je a cíti smäd po výzvach.

S imerzným divadlom sa spájajú rôzne druhy emócie – od strachu až po ľútosť. Gareth White

považuje za dôležité, aby divák pociťoval emócie, ktoré sa prelínajú s otázkami etiky (deti

v úlohe performerov, ktorí sa dotýkajú divákov, zdravotne indisponovaní performeri a pod.).

Ak sa chcete dozvedieť o imerznom divadle viac, siahnite po zborníku Súčasná dráma

a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu / Contemporary Drama and

Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre, ktorá vyšla tento rok

v Divadelnom ústave.

Miroslava Košťálová, 2. bc. KDŠ

5. november – Tie roky šesťdesiate

Jedinečné osobnosti, jedinečné rozhovory, jedinečný večer. V rámci diskusie Tie roky šesťdesiate v Štúdiu 12 prijali pozvanie Iveta Radičová, Vladimír Štefko, Milan Lasica, Martin Huba a Milan Kňažko. Hlavnou témou bola história Divadla na korze, ale taktiež prierez umením a politikou šesťdesiatych rokov. Na úvod boli diváci oboznámení so spoločenskou atmosférou na území Česka a Slovenska. Účastníci nás zasvätili do zákulisia fungovania Divadla na korze a rozoberali aj jeho vtedajší spoločenský vplyv. V publiku sedeli aj mnohí ich rovesníci, ktorí si týmto pripomenuli prácu mnohých talentov a svoju spokojnosť vyjadrili mohutným potleskom.

Petra Veltyová, 1. bc KDŠ

iniciátor
September - 2022
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com