Autor, na javisko! Teda do Kaplnky!

reportAutor na javisko!Jana IvanováVeronika Šimralová

Autor na javisko! je projekt, ktorí vytvorili študenti viacerých katedier Divadelnej fakulty. Začalo to písaním textov na hodinách autorského seminára pod vedením prof. Petra Pavlaca. Neskôr v spolupráci so Slovenským rozhlasom vznikli krátke rozhlasové hry v rámci cyklu Fórum mladých autorov. Na základe vybraných hier napokon vznikol večer Autor na javisko!, ktorý režíroval Juraj Hanulík v spolupráci s dramaturgičkou  Alexandrou Rychtarčíkovou.

Výsledný tvar balansoval medzi inscenáciou a inscenovaným čítaním rozhlasových hier. Tvorcovia vytvorili symbiózu medzi hraným divadlom a priblížením tvorby rozhlasových hier od písomnej podoby až po nahrávanie v štúdiu. Snaha objasniť tento proces nebola márna, pretože mnohí, či už mladí alebo aj skúsenejší autori a tiež poslucháči nemajú možnosť zistiť, ako vlastne vzniká rozhlasová hra, ktorú vo výsledku môžu počuť v rádiu alebo na nejakom zvukovom nosiči.

Na premiére študentského projektu nás do deja uviedli traja študenti Alexandara Rycharčíková, Barbora Nitschová a Brian Brestovanský, ktorí načrtli problematiku tvorby a postupne divákov sprevádzali celým večerom ako skupina rozprávačov či konferencierov, s výstupmi ktorých sa prelínali skeče z vybraných rozhlasových hier. V niektorých z nich hrali tvorcovia a do niektorých boli prizvaní herci z rôznych ročníkov herectva VŠMU. Márne bolo hľadať nadväznosť medzi jednotlivými hrami. Každá hra v sebe niesla osobnú výpoveď autora. Ich témami boli politika, rodinné vzťahy, spoločenské problémy, alebo to boli len vymyslené príbehy o myši a muche vo vesmíre, či scéna dvoch postáv v rozhlasovom štúdiu. Pódium bolo rozdelené na pomyselné dve časti - jednu tvoril gauč s lampou pre ,,rozprávačov” a zvyšok scény tvoril priestor na odohranie výstupov hercov. Pódium rozdeľovalo najmä svetlo a zvukové efekty, ktoré tvorili veľkú časť atmosféry. Menšiu prednú časť s gaučom osvetľovalo ostré žlté svetlo lampy ako z reflektoru a upriamovalo našu pozornosť na diskusiu rozprávačov. Zvyšok scény bol tmavý, len s bodovým, niekedy farebným svetlom zacieleným na hercov, ktoré nás prenieslo akoby do sveta našej predstavivosti.

V rámci Noci Divadiel sa mala odohrať druhá premiéra projektu Autor na javisko!, avšak kvôli premiestneniu podujatia do priestorov budovy na Svoradovej, kde neboli dostatočné podmienky na svetelné a zvukové efekty ako v priestoroch Kaplnky, boli tvorcovia nútení zmeniť inscenačný koncept a upraviť ho do jednoduchšej podoby. 18. 11. bola autorom poskytnutá stroho zariadená učebňa, kde divákov čakali stoličky, stôl s lampou a notebook s hudobnou aparatúrou. Barbore Nitschovej, Patrikovi Samohýlovi, ktorí nás voľným rozprávaním opäť sprevádzali večerom, poskytol tento komorný priestor atmosféru pre odhalenie aj intímnejších záležitostí tvorby rozhlasovej hry. Hovorili nám o úskaliach pri výbere hercov, o informáciách, ktoré nadobudli pri spolupráci so študentmi zvukovej skladby či so zvukármi RTVS. Pomedzi rozprávanie nám púšťali štyri celé verzie študentských rozhlasových hier.

Treba podotknúť, že na druhé uvedenie projektu nebol študentom poskytnutý dostatočný priestor a vybavenie, a tak veríme, že čoskoro sa Autor na javisko! dostane opäť do Kaplnky - a tak bude môcť predviesť potenciál, ktorý tento projekt v sebe má.

Jana Ivanová, Veronika Šimralová

3. bc. KDŠ

iniciátor
November - 2022
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com