Batolivé bystrické impulzy

riportfestivalBábkarská BystricaDiana Pavlačková

Medzinárodný festival bábkového divadla Bábkarská Bystrica je rozdelený na dva impulzy. Prvý je venovaný tvorbe pre deti, druhý dospelým divákom. V programe boli zaradené inscenácie tvorcov z najrôznejších krajín, od Brazílie po Bielorusko. Široké spektrum režijných prístupov a poetík naplnilo ambíciu organizátorov priniesť svojmu publiku mnohé impulzy – v rámci tour dokonca aj tam, kde divadelné predstavenia neboli organizované od otvorenia kulturáku.

Prvý impulz je čarovným úletom do sveta fantázie. Rôznorodé prístupy k tvorivej práci s objektom a so samotným detským divákom neustále posúvali hranice predstavovaných možností.

Prínos tohto festivalu dobre reflektuje príklad inscenácií pre najmladšie deti, batoľatá. Na festivale boli v programe zaradené tri. Moja Záhrada brazílskej divadelnej skupiny Grupo Sobrevento, Aero bystrického zoskupenia Odivo a Hmatuláci Bábkového divadla na rázcestí.

Tvorcom inscenácie Moja záhrada sa na javisku podarilo vytvoriť priestor otvorený detskej interakcii. Príbeh ponúkal množstvo podnetných symbolických obrazov na tému každodenného hľadania šťastia. Herec najmä vďaka svojmu jemnému prejavu pohotovým reakciám na deti, ktoré sa všade tmolili, vytvoril podmanivý rozprávkový svet.

Hmatuláci mali skôr edukatívny charakter a deťom priniesli možnosť objavovať svet zmyslov. Vlastnosti rozdielnych materiálov im najprv ich sprievodcovia, Hmatuláci, demonštrovali, neskôr deti do diania aj pomaly zapájali. V závere inscenácie sa odkrylo ihrisko, kde deti mohli samostatne skúmať rôzne predmety.

Aero bolo inscenovaným laboratóriom vznášajúcich sa predmetov. Tvorcovia na základe jednoduchých fyzikálnych pokusov v spojení s efektnými vizuálnymi prvkami ohromovali svojich malých divákov. Ide o inscenáciu, ktorá priamo deti k interakcii nevyzýva, skôr iba vizuálne fascinuje. Rôzne objekty vďaka prúdom vzduchu vzlietnu a ožívajú. Vytvárajú efekty, ktoré na deti pôsobia ako zázrak.

Tri batoláriá priniesli na javisko veľmi rozličné javiskové formy, no zároveň všetky presne adresované cieľovej vekovej kategórii divákov. Na ich príklade možno najlepšie reflektovať prínos Bábkarskej Bystrice do slovenského divadelného kontextu. Potvrdila to i záverečná diskusia, kde sa tento rok riešila vhodnosť  použitých režijných postupov pre túto vekovú kategóriu. Organizátori Bábkarskej Bystrice majú pri tvorbe programu svojho festivalu jasne stanovený cieľ, ktorý sa im vo finále darí napĺňať.

Diana Pavlačková, 2. mgr. KDŠ

iniciátor
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com