DN 25 – Divadlo je sviatok

Divadelná NitraTúžba živá po krásekniharecenziaExterný redaktor

Túžba živá po kráse / Desire alive for beauty : medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 – 2016

Kniha s príznačným názvom – Túžba živá po kráse, je pocitom, ktorý máme v ktorejkoľvek dobe. Každú minútu niekto z nás po niečom túži, túžba je energia poháňajúca nás vpred.

Tento „grimoár“ [magická kniha, pozn. red.] všetkého divadla, ktoré sa v Nitre objavilo počas dvadsiatich piatich rokov, je pripomienkou minulosti a nádejou na lepšiu, nielen divadelnú, budúcnosť.

1 otázka a 35 odpovedí. Otázka taká jednoduchá: ,,Prečo robíte a prečo si myslíte, že treba robiť divadlo alebo umenie vôbec?" A 35 navonok rôznych, ale vo svojej najhlbšej podstate rovnakých odpovedí – pre Lásku. Kto všetko odpovedal na túto otázku si prečítate v knihe, ale jedna odpoveď, teda časť odpovede si zaslúži, aby som ju citovala. ,,Je prvým krokom k lepšiemu svetu. Ak by som tomu neveril, nežil by som. Nikomu nedovolím, aby mi túto vieru vzal. Pretože život je nádherný. Žiť je úžasné. Nech žije Divadlo." (Róbert Alföldi, maďarský divadelný režisér, herec a televízny moderátor)

Podrobnejšie sa budem venovať kapitole, ktorú napísala prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. Prof. Šimková pôsobí na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU, venuje sa viacerým činnostiam v oblasti divadelnej vedy a výskumu, súčasne je predsedníčkou predstavenstva Divadelnej Nitry.

Jej kapitola Stretneme sa v Nitre? sa skladá z niekoľkýchmenších statí. Prvé sú skôr historicko-politické. Kniha obsahuje množstvo faktov, ktoré sa za dvadsaťpäť rokov nazbierali, a asi preto nám prof. Šimková nepriblížila inscenácie, ktoré boli podľa nej prelomovými. Je to škoda, pretože čitateľ by mohol získať ešte koplexnejšiu predstavu. Tieto state však boli len prípravou na kapitolu s názvom Festival a jeho konceptuálny obrat. V nej sa prof. Šimková zaoberá vývojom festivalu v závislosti od novej politickej situácie, hoci sa Divadelná Nitra snažila udržať si svoju vlastnú tvár. Otváraním hraníc sa jednoduchšie nadväzovali priateľstvá v celej Európe. Festival pláva do medzinárodných vôd, ako pomenovala prof. Šimková jednu zo svojich statí, kde sa tejto tematike venuje. „V hlavnom programe Divadelnej Nitry vždy väčší podiel pripadá zahraničnému výberu vzhľadom na dané kritériá, podľa ktorých si festival zachová medzinárodný status iba pri určitom asymetrickom pomere domáceho a zahraničného. Pričom do hry stále silnejšie vstupuje nový prvok, a to sú inter- či multikultúrové produkcie... taký multi-kulti projekt.“ (In Túžba živá po kráse. Asociácia Divadelná Nitra; Divadelný ústav Bratislava, 2016, s. 60.) 

Zmenou koceptuálnosti Divadelnej Nitry je, ako píše prof. Šimková, že sa z dramaturgie festivalu vytráca ambícia primárneho zemepisného objavovania kultúr, a vodiacou niťou sa stávajú koncept, myšlienka a téma. Program ostatného ročníka je ísť proti prúdu zbanalizovanej, skomercionalizovanej a zbulvarizovanej kultúry. Avšak nitriansky festival má aj druhý pól, a to prebudiť u divákov pozitívnu energiu-radosť, ktorá je nákazlivá a očistná podobne ako tragická katarzia.

Nesmieme zabudnúť na kapitolu Dobrý festival je ako viacposchodová budova. Ide o rozhovor s Darinou Károvou, riaditeľkou festivalu. Tá nám ho predstavuje ako budovu, ktorú „klinec po klinci“ stavala s množstvom ľudí. Sama hovorí, že pri každej príprave nového ročníka je s ňou mnoho ľudí, ktorí dýchajú pre divadlo.

Kapitola Obrazy a slová Divadelná Nitra 1992 – 2016 je súhrnom plagátov a sloganov všetkých ročníkov. Ak vám o vývoji Divadelnej Nitry nič nehovorili kapitoly pred touto, tak táto určite áno. Od INŠPIRÁCIE z r. 1992 cez REBRÍČEK HODNÔT 2000 až po ÓDU NA RADOSŤ 2016 bude inšpiráciou pre celé generácie.

Posledná kapitola Fakty a čísla Divadelná Nitra 1992 – 2016 je súhrnom inscenácií v hlavnom programe počas dvadsiatich piatich rokov.

Azda každý divadelník raz navštívil Nitru, či už ako performer, režisér, autor, alebo iba divák či študent. Ak je divadlo naším náboženstvom, tak Divadelná Nitra je svätostánkom.

 Vanda Alberty

Túžba živá po kráse/Desire alive for beauty. Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 - 2016/International theatre festival Divadelná Nitra 1992 – 2016. Vydavateľ: Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav, Bratislava. Edícia: Slovenské divadlo. Rok vydania: 2016. Počet strán: 264. Rozmer: 230 x 270 mm, brožovaná väzba. Jazyk: slovenský/anglický. ISBN: 978-80-8190-008-2.

 

iniciátor
August - 2022
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com