Ján Jaborník – osobnosť srdca a mysle

konferenciaJán JaborníkMartina Beňová

Existuje jedno staré klišé, ktoré hovorí, že človek vždy zomiera dvakrát. Prvýkrát keď umrie jeho telo, druhýkrát, keď sa naposledy vysloví jeho meno.

Ján Jaborník, dramaturg v činohre Divadla Jonáša Záborského v Prešove, autor desiatok publikovaných recenzií, odborných článkov a štúdií, vedúci dokumentácie v Divadelnom ústave a pedagóg Katedry divadelnej vedy VŠMU, prvýkrát zomrel 22. mája 2010 vo veku 68 rokov. Jeho druhá smrť je ale zatiaľ v nedohľadne, a to aj vďaka kolektívnej práci autorov Divadelného ústavu, ktorí si chceli uctiť nedožité sedemdesiatpäťročné jubileum Jána Jaborníka publikovaním knihy “Ján Jaborník - historik, teoretik a kritik divadla”.

Publikácia je kolektívnym výsledkom ohromného snaženia, výskumu a práce širokého spektra autorov a autoriek a teoretikov a teoretičiek zasiahnutých a ovplyvnených Jaborníkovou tvorbou. Kniha je kompilátom autorských štúdií, rozhovorov a výberov z jeho teotrologickej tvorby, dávajúc tak komplexný pohľad na Jána Jaborníka ako teoretika a intelektuála, vrátane jeho výnimočného a hlbokého pohľadu na divadelné umenie.

Pri príležitosti vydania tejto knihy sa v priestoroch Koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení zorganizovala konferencia pre jeho bývalých študentov, kolegov a všetkých ľudí, ktorých svojím myslením poznačil a zasiahol. Ak ho táto kniha z edície Osobnosti Divadelného ústavu predstavuje – ako už názov predpovedá – ako historika, teoretika a kritika divadla, toto osobné komorné stretnutie ho predstavilo ako človeka. Spomínalo sa na jeho nekonečnú ochotu, na jeho prístup ako pedagóga k svojim študentom, s ktorými konzultoval ich práce ešte aj vtedy, keď mu už zdravotný stav nedovolil opustiť domov. Spomínalo sa na jeho odhodlanosť a kritickú nezlomnosť, ktorá mu slúžila ako nástroj k odhaleniu tých najskrytejších esencií divadla. A hlavne, spomínalo sa na Jána Jaborníka ako na človeka z mäsa a kostí, so srdcom a mysľou, ktorý žil, dýchal, smial sa, plakal, hneval sa a zabával.

A práve takéto momenty skoncentrované na papieri a ľuďia, ktorí budú radi spomínať na tohto vzácneho človeka, zaistia to, aby sa Ján Jaborník svojej druhej smrti nikdy nedožil.

Martina Beňová, 2. Mgr. KDŠ

iniciátor
September - 2021
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com