Obrátená tvár slobody

riportDivadelná NitrafestivalAdam Nagy
(foto: Ctibor Bachratý)

Sloboda je veľmi široký pojem a má mnoho foriem. Existuje sloboda politická, tvorivá, myšlienková, ale aj sloboda reči a slova, ktorá má svoje opozitá – NESLOBODA a MANIPULÁCIA. V tomto duchu sa niesol aj festival Divadelná Nitra. Organizátori síce zvolili tému Podoby slobody (Faces of freedom), ale inscenácie ako Moral insanity, Človek z Podoľska, Druhý pokus o telovýchovu, Bez domova a Biblia riešili práve otázku neslobody a manipulácie, alebo sa priamo snažili takýmto spôsobom zasiahnuť divákov.

    Slovenská inscenácia Moral Insanity z Prešovského národného divadla divákom ponúkla obraz súčasného Slovenska. Režisérka Júlia Rázusová a herec Peter Brajerčík si zvolili ako predlohu román Umberta Ecca – Pražský cintorín. Spoluprácou týchto tvorcov vznikol aj inscenačný text, monodráma, ktorá sa dá rozdeliť na dve časti. V prvej herec, ktorý sa podobá na strašiaka, hlása stereotypné myšlienky a fakty o jednotlivých národoch, napr. “Česi sú obyčajní paštekári, ktorí nosia ponožky v sandáloch”. Na začiatku s ním aj sympatizujeme, pretože vraví niečo, s čím sa dokážeme stotožniť. Keď si získa našu dôveru a pozornosť, potom už začne šíriť dezinformácie. V druhej časti sa mení na klamára a manipulátora. Prostredníctvom dezinformácií sa snaží vyvolať strach v ľuďoch. 

    Hostia z Ruska priniesli inscenáciu z názvom Človek z Podoľska. Aj v nej sa objavuje manipulácia. Čistý nezáujem a spôsob života hlavnej postavy pripomínal postavu Gregora Samsu z Kafkovho románu Premena. V jeden deň ho náhodne zatkne polícia, ale on netuší, čo je dôvodom. Štátna moc s ním začne manipulovať len preto, aby si užíval ich spoločnosť. Vplyv polície je už taký veľký, že on sám čaká, kedy ho najbližšie zase zatknú. Inscenácia chcela poukázať na to, akým rafinovaným spôsobom vie štátna moc zmanipulovať obyvateľov. Najväčšou nevýhodou pri hosťovaní tejto inscenácie bol javiskový priestor. Z rozhovoru s inscenátormi sme sa dozvedeli, že herci sú zvyknutí na silnú interakciu s divákmi, čo práve tu chýbalo kvôli použitiu kukátkového javiska.

    Dielo na hranici inscenácie a performance Druhý pokus o telovýchovu nemeckého súboru z Mníchova tiež tematicky hovorí o manipulácii. Inscenátori nám chceli ukázať, ako jednotlivé ideológie dokážu ovládnuť masové zhromaždenie. Tematicky išlo o zaujímavú performance, ale formálne nezaujala. Na javisku performeri predvádzali tú istú zostavu počas celej inscenácie, až na minimálne zmeny. Jediné, čo sa menilo, bol počet účinkujúcich, pretože ich bolo stále menej a menej, no nič z toho, čo zaznievalo ako text reprodukovaný (čítaný) samotnými performermi, sa neobjavilo v konaní aktérov.

Maďarská “spoločenská hra“ Bez domova tematicky riešila otázku bezdomovcov v krajine. Každý tím si na začiatku vylosoval svojho bezdomovca a potom diváci rozhodovali o jeho živote a osude. Manipulácia sa tu prejavila odlišným spôsobom. Z réžie bolo jemne citeľné, že sa snaží vyvolať v človeku súcit, strach, beznádej, ale prostredníctvom citového vydierania a manipulácie. Jednotlivé situácie, o ktorých sa muselo rozhodovať, boli krajné a vyhrotené. Napríklad bezdomovec predával Notabene a jeden mafián mu ich vzal a dal svojej bezdomovkyni, aby časopisy predávala. Diváci museli rozhodnúť, demokraticky ako tím, o tom, či bezdomovec odíde a nechá celú situáciu tak, alebo sa bude biť o svoje práva. Väčšina tímu rozhodla, aby bojoval. Samozrejme bitku prehral. Tu nastalo ono citové vydieranie namierené na diváka, pretože mu svojím rozhodnutím spôsobil bolesť. 

Performance Biblia bola jediným svetlým miestom, pri ktorom si diváci na začiatku ani nepomysleli, že môže mať niečo spoločné z manipuláciou. Juraj Kukura čítal vybrané pasáže z Biblie. Častá otázka na inscenátorov bola, prečo herec číta texty a nehovorí ich naspamäť. Ich odpoveď bola jasná, aby diváci nemali dojem kázne. Lenže v jeho scénickom čítaní sa on sám staval do pozície Boha, z ktorého vytvoril najväčšieho diktátora a manipulátora. Po rozhovore s tvorcami sa diváci dozvedeli, že ich cieľom je mladým ľuďom priblížiť Bibliu (ale skôr ich odradili). Manipulatívny zámer tvorcov v tejto inscenácii nevyšiel.

Som rád, že organizátori festivalu tému formy slobody nepoňali prvoplánovo, ale ukázali aj druhú stránku a tak ukázali, prečo je sloboda dôležitá.

Adam Nagy 2. BC KDŠ

iniciátor
Marec - 2024
  01 02 03
05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com