Od rekonštrukcie divadelnej inscenácie ku kultúrnym dejinám

100 rokov SNDRedakcia

    Divadelná fakulta VŠMU v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV vydala elektronicky i na CD nosiči výsledky prvej fázy projektu Od rekonštrukcie divadelnej inscenácie ku kultúrnym dejinám ? 100 rokov Slovenského národného divadla. Nachádzajú sa tu podrobné štúdie rekonštrukcií inscenácii Slovenského národného divadla za obdobie od roku 1920-1938. Celý projekt zastrešuje PhDr. Dagmar Podmaková v spolupráci s doc. Nadeždou Lindovskou a do prvej fázy projektu prizvali aj odborníkov z oblasti divadelných štúdii Mgr. art Zdenku Pašuthovú, ArtD., Mgr. Michaelu Mojžišovú, PhD , Mgr. Art. Karola Mišovica PhD. a PhDr. Petra Kováča.

   Úvodom Nadežda Lindovská a Dagmar Podmaková objasňujú vznik projektu a metódy práce, rovnako ako aj zaujímavé výstupy, ktoré vzniknú nielen ako výsledok, ale aj ako cesta k hľadaniu prameňov a možných interpretácií. Materiál, ktorý sa podaril zhromaždiť, skúmať a definovať celému tímu, je naozaj rozsiahly. Delí sa na dve časti: Náčrty a Rekonštrukcie.

 V náčrte Známe- neznáme začiatky Slovenského národného divadla sa Dagmar Podmaková sa zameriava na ešte nie veľmi známe a objasnené, v príspevku Opera SND 1920 – 1938 od Michaely Mojžišovej sa dostávame do začiatkov Opery SND či v texte Františka Bokesa sa dostávame do obdobia pôsobenia Družstva SND.

   Autori rekonštrukcií si vybrali zo sledovaného obdobia začiatkov Slovenského národného divadla až do obdobia pred začiatkom 2. svetovej vojny významné inscenácie Ján Palárik: Inkognito (1921), Imre Madách: Tragédia človeka (1926), Anton Čechov: Višňový sad (1934), Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon (1929, 1934), Dmitrij Šostakovič: Ruská Lady Macbeth (1935), Karel Čapek: Biela nemoc (1937). Rekonštrukcie sú prepracovanými odbornými štúdiami, ktoré sa do hĺbky venujú skúmanej problematike a komplexne Tak ako priznáva jedna z odborníkov, ktoré boli prizvaní k spolupráci na projekte Mgr. art Zdenka Pašúthová, PhD., celý projekt vrátane bibliografických údajov nosí v sebe príznaky work in progress. O to viac to svedčí o jedinečnosti práce, ktorá v rámci slovenskej teatrológie nie je taká častá ako v zahraničí.

   Projekt pokračuje druhou fázou, ktorá sa zameriava na SND do roku 1970. Obom fázam ( prvej ukončenej aj plánovanej druhej) chýba zastrešenie pôsobenia baletu. Zatiaľ chýba odborník z tejto oblasti. Ak sa podarí získať potrebné odborné zastrešenie pre oblasť baletu bude projekt Od rekonštrukcie divadelnej inscenácie ku kultúrnym dejinám ? 100 rokov Slovenského národného divadla, jedným z najkomplexnejších príspevkov nielen z oblasti dejín SND, ale aj celého slovenského divadelníctva. Projektu sa  budeme ešte na stránkach Reflektoru venovať.

iniciátor
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com