Postrehy z Divadelnej Nitry

riportDivadelná NitraAko na divadloTamara Vajdíková

Niektorí študenti našej školy, najmä z Katedry réžie a dramaturgie, ale aj bábkarskej tvorby či Katedry divadelných štúdií, sa počas festivalu Divadelná Nitra zúčastnili workshopu Ako na divadlo 2018. Workshop nám poskytol mnoho nových informácií z prostredia súčasného divadla u nás, ale aj v zahraničí. Vďaka workshopu sme si obohacovali divadelný slovník, čo sa pozitívne odzrkadlilo na diskusiách s tvorcami. Ponúkol nám možnosť stretnúť a spoznať tvorcov jednotlivých inscenácií a spýtať sa ich na všetko, čo nás zaujíma. Taktiež priniesol množstvo zhliadnutých predstavení, ktoré nám ukázali nové a nekonvenčné spôsoby divadelníctva. Napríklad „non-academic lecture“, teda neakademickú prednášku, či rôzne tanečné inscenácie.

Vďaka ranným diskusiám sme spoznali spôsob práce zahraničných tvorcov, ktorí sa venujú najmä dokumentárnemu divadlu. Prostredníctvom svojej tvorby reflektujú témy, ktoré hýbu svetom (migrácia, násilie a pod.). Stretnutia so slovenskými lektormi nám umožnili nahliadnuť do útrob festivalu, počnúc procesom tvorby programu a procesom výberu inscenácií, ktoré sa na ňom zúčastňujú. Mali sme možnosť diskutovať o videných predstaveniach – sami medzi sebou, ale aj spolu s lektormi workshopu, vďaka čomu bola výmena názorov skutočne plodná. Názory ostatných členov workshopu ma prinútili premýšľať o divadle inak a vytrhli to z mojich zaužívaných konceptov, ktoré som mala doteraz ako laický divák.

Thomas Irmer, zahraničný lektor, nám pripravil dve prednášky o dokumentárnom divadle. Počas prvej priniesol krátky historický prehľad – edeli ste, že zakladateľom dokumentárneho divadla bol nemecký režisér Erwin Piscator? Na druhej prednáške nám ukázal aj videá z konkrétnych inscenácií. Napríklad video z nemeckej inscenácie Fausta, ktorého veľká časť pozostávala z videí natočených vo vagóne metra.

Tohtoročná téma festivalu pochádzajúca z románskej predpony RE nás nútila REagovať na súčasné problémy, REflektovať súčasné problémy (recyklácia, rekonštrukcia, reminiscencia, revitalizácia a pod.). Festival sa nevyhýbal témam emigrácie, neslobody, či ľudskej morálky, na ktoré chcel poukázať a nastaviť tak spoločnosti isté zrkadlo. Produkcie jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastňovali na festivale, nás vtiahli do svojho sveta a ukázali nám, čo ich trápi.

Zaujímavou časťou programu bola performatívna inštalácia libanonského tvorcu Rabiho Mrouého 33 otáčok za minútu a pár sekúnd, ktorá priniesla príbeh človeka bez jediného herca. Aj napriek tomu, že fyzicky sa na javisku neobjaví žiadny človek, stále cítime jeho prítomnosť. Zo slovenského programu zaujala inscenácia Americký cisár, ktorá zobrazuje dnes veľmi kontroverznú tému imigrácie. Bola zaujímavá nielen svojou témou, ale aj scénickým riešením, ktoré veľmi presne podčiarklo vnímanie príbehu v divákovi. Inscenácia  získala cenu Dosky za najlepšiu inscenáciu sezóny.

Ako prváčka som sa na festivale naučila byť otvorenejšia, čo sa týka iných foriem divadla a vylepšila som si svoj všeobecný prehľad o zahraničnej tvorbe. Nové poznatky určite zužitkujem v ďalšom štúdiu. Verím, že aj pre ostatných študentov z našej školy bol program prínosný rovnako ako pre mňa. A každému, kto o ňom v budúcnosti premýšľa, ho vrelo odporúčam!

Tamara Vajdíková, 1. bc KDŠ

iniciátor
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com