Pre koho prišla Električka?

glosa

Je zvykom, že absolventská inscenácia je práve tou, v ktorej sa majú budúci profesionáli ukázať v tom najlepšom svetle. A o to viac ak inscenáciu režijne vedie skúsený pedagóg. Študenti herectva sa teda nemusia obávať prípadnej improvizácie a otáznikov počas skúšobného procesu, vedie ich pevná a osvedčená ruka. Posledná premiéra v Lab-e však vo mne vyvolala hneď niekoľko protikladných otázok. Prečo si herec a režisér Emil Horváth vybral práve drámu Tennesseeho Williamsa Električka zvaná Túžba? Hru, ktorá má „všehovšudy“ štyri veľké postavy a ostatní tvoria len komparz „do počtu“,  hodiaci sa na vykrytie dialógov. Keby si titul vybral študent so zámerom vypovedať o aktuálnosti Williamsovho skvostného textu, nič nepoviem. Ale prečo si práve pedagóg, ktorý by v tomto prípade nemal mať na zreteli svoje umelecké ambície, ale dôraz na dôkladné vedenie študentov herectva, vyberie takúto hru? Nehovoriac o tom, že pri sledovaní inscenácie vidíme statické mizanscény a počujeme len krik a afekt. A to bez výraznejšieho režijného a interpretačného kľúča. Okrem pár hercov (z toho len dve postavy sú alternované) majú zvyšní spolužiaci dve – štyri repliky, čo je pekelne málo na to, aby na javisku dokázali zaujať. A práve herci, ktorí stvárnili titulné postavy sú protagonistami ročníka, ktorí hlavné úlohy v školských inscenáciách stvárňujú permanentne. Prečo? To je skutočne otázka, ktorú si mali kompetentní položiť pri schvaľovaní dramaturgického plánu. Nemala by byť  predsa škola o študentoch? Nech sú ich doterajšie výsledky akékoľvek. Šancu by mal dostať každý a hlavne, ak sa ich poslednej inscenácie ujme práve pedagóg. Ako inak potom môžu budúci absolventi zaujať svojich potenciálnych zamestnávateľov?

Karol Mišovic, doktorand na Katedre divadelných štúdií

iniciátor
Marec - 2024
  01 02 03
05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com