Prix ex Aequo

rozhlasPrix ex Aequotvorba pre deti a mládežBibiána Švecová

Rozhlasová katarzia

Prix Ex Aequo je súťažná prehliadka rozhlasových hier pre deti a mládež. Usporadúva sa každé dva roky a 8. – 11. novembra 2016 sa uskutočnil 11. ročník, ktorý tento rok navštívili aj študenti druhého ročníka dejín a teórie divadelného umenia z Katedry divadelných štúdií. Na rozhlasovom festivale sa zúčastnilo 14 krajín vrátane Slovenska  (Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko, Čína, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovinsko, Švédsko, Vatikán) a poslucháči si mohli vypočuť až dvadsaťdeväť rozhlasových hier. Tento festival umožňuje šírenie umeleckých snáh v oblasti dramatickej tvorby, ovplyvňuje, porovnáva a skvalitňuje programy rozhlasových staníc nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Festival rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aeguo je výnimočný predovšetkým tým, že je jediným medzinárodným podujatím svojho druhu.

Tento rok do poroty 1. kategórie zasadli Jan Cruseman ako predseda  zo Švédska, Vanda Feriancová zastupujúca  Slovensko a Wojciech Markiewicz z Poľska. Prvá kategória sa zameriavala na  rozhlasové hry pre deti. Po vypočutí všetkých rozhlasových hier a dlhom rozhodovaní, udelili 1.miesto rozhlasovej hre z produkcie Radio-Televizie Vojvodiny zo Srbska rozprávkovej hre Rozprávka, kvak, pre mládenca, kvak, o kačkách, kvak, kvak. Rozhlasová rozprávková hra nútila poslucháča k predstavám, vírila jeho fantáziu a aspoň cez hovorené slovo ho vrátila do detských čias. Rozprávka ponúkala nielen obraz o káčatkách a ich živote, ale aj o deťoch a ich výchove. Porota udelila aj Cenu za výnimočný výkon v rozhlasovej rozprávkovej hre Mariánovi Čekovskému ako skladateľovi hudby k rozhlasovej rozprávke Snehulienka z produkcie Rozhlasu a televízie Slovenska. Okrem toho slovenská sekcia IBBY udelila RTVS Cenu za najlepšiu adaptáciu literárneho diela, za mimoriadne umelecké stvárnenie rozprávky bratov Grimmovcov Snehulienka, v podaní Daniela Heviera s hudbou Mariána Čekovského.

Do poroty 2. kategórie zasadli Vesna Perić zo Srbska, Peter Pavlac za Slovensko a Kevin Reynolds z Írska. V druhej kategórii za rozhlasovú hru pre mládež získal prvenstvo Švédsky rozhlas Štokholm s rozhlasovou hrou Ako zázrakom s témou dospievania (priateľstvo, rodina, sloboda, životné rozhodnutia). Okrem toho porota udelila Cenu za výnimočný výkon v rozhlasovej hre pre mládež Ulrichovi Hubovi, autorovi rozhlasovej hry Klokan ako ty z produkcie Mitteldeutscher Rundfunk z Nemecka.

„Aj v čase keď sú deti obklopené oveľa viac televíziou a inými médiami, môže hovorené slovo byť stále zaujímavé a pôsobivé. Môže rozvíjať fantáziu poslucháčov, inšpirovať či vychovávať. Rozhlasový festival Prix Ex Aequo už jedenásty rok potvrdzuje, že rozhlas stále žije.“

Jana Ivanová, 2. ročník, Katedra divadelných štúdií

„Festival priniesol to najlepšie z rozhlasového sveta, čo vzniklo za uplynulé dva roky. Je to napríklad česká hra Ostrov na Vtáčej ulici. Príbeh inšpirovaný skutočnými skúsenosťami izraelského spisovateľa Uriho Orleva, ktorý prežil svoje detstvo vo varšavskom ghette počas druhej svetovej vojny. Táto hra ponorí poslucháča do svojej pochmúrnej, temnej, no veľmi autentickej atmosféry. Vynikajúca hudba Filipa Skuhrovca a skvelý herecký výkon protagonistu Matěja Převrátila boli hlavnými artiklami, ktoré prispeli k tomu, že bolo v sále počas počúvania rozhlasovej hry hrobové ticho. Podobný účinok mala aj poľská hra Mole, ktorá prinášala veľmi zaujímavú tému staroby, demencie, zabúdania. Táto hra využívala realistické i fantastické prvky a len málokedy ich poslucháč vedel od seba oddeliť, čo prinášalo množstvo interpretácii a pohľadov na túto rozhlasovú hru.“

 Jakub Molnár, 2. ročník, Katedra divadelných štúdií

 „Rozhlasová hra je priestor, ktorý umožňuje vtiahnuť poslucháča do deja a otvoriť mu možnosti imaginácie, fantázie. Vtedy sa aj poslucháč, prostredníctvom svojich predstáv, stáva tvorcom. Tak sa aj odkazy, ktoré v sebe rozhlasová hra nesie, šíria rýchlejšie a intenzívnejšie. Festival bol pestrý a plný rôznorodých podnetov - ako pre tvorcu,  tak aj pre poslucháča.“

 Zuzana Malota-Frenová, 2. ročník, Katedra divadelných štúdií

 „Myslím, že môžem za všetkých zhodnotiť a povedať, že česká rozhlasová hra Ostrov na Vtáčej ulici a poľská rozhlasová hra Mole, nás ako poslucháčov nesmierne zaujali a poniektorých aj ovplyvnili. Duševne, citovo, umelecky. Zhodli sme sa, že tieto rozhlasové hry svojím obsahom nepatrili do 1. kategórie určenej pre deti, no svojím spracovaním, či to bol text, interpretácia, hudba, nás umelecky naplnili a spôsobili až katarziu. Výhercom v mene celého nášho ročníku gratulujeme a dúfame, že deti či mládež výherné rozhlasové hry potešia, zaujmú a pomôžu im nájsť si vzťah k rozhlasu.“

Bibiána Švecová, 2. ročník, Katedra divadelných štúdií

iniciátor
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com