Prvýkrát na Ost-Ra-Vare!!!

festivalanketaOstravarAdam Nagy
Študentky na festivale

Do ankety sa zapojili študenti prvého ročníka dramaturgie a réžie, ktorí sa prvýkrát zúčastnili festivalu Ost-Ra.Var. Môžete si prečítať ich názory na festival, atmosféru, ale aj inscenácie. Dúfam, že ich postrehy a odporúčania budú mať pozitívny efekt a o rok sa tam stretneme. Pýtali sme sa na tri otázky:

  1. Čím ťa zaujal Ost-Ra-Var?

  2. Ktoré sú tvoje top 3 inscenácie? Prečo?

  3. Aký je tvoj najväčší (najsilnejší) zážitok z festivalu, prípadne čo ti festival dal? Odporúčaš ho aj ostatným?

Petra Nižnanská

1) Ost-Ra-Var ma zaujal myšlienkou vytvoriť festival, len na báze miestnych divadiel a podnikov.

2) Maryša. Pre jemné folklórne prvky, krásne rozplývajúcu sa scénu a veľmi pekné až výtvarné pohyby charakterov.

    Rok na vsi. Aj napriek klasike prakticky bez výraznej dejovej linky sa podaril emotívny záver. Vďaka môjmu pohľadu zhora sa mi neskutočne páčil akýsi organizovaný chaos, či už v scénografii alebo v pohyboch postáv.

    Zabiják Joe. Dobre zvládnutá komédia pre bežného diváka, bez primitívnosti, či zbytočného príliš jednoduchého humoru. Oddychovka.

3) NAjviac sa mi páčila atmosféra, či už mesta alebo samotného festivalu, bude to mať dočinenie aj s tým, s akou partiou ľudí som bola, alebo, že sme tam mali aj Ostravákov, takže som mala možnosť poznať zákulisie nielen divadiel, ale aj samotného mesta. Bolo zaujímavé pozorovať prakticky pár ľudí v toľkých žánroch, porovnávať ich, či vyhodnocovať ako im ten-ktorý žáner sedí. Ľudia tam boli (personál divadiel aj festivalu) neskutočne prívetiví a ľudskí, čiže celkovo nemám nič len kladné pocity. Plus sa mi páči samizdatový typ kritiky, je to veľmi zaujímavý prvok festivalu

PS: ostravské divadlo skvěle voní a chutná  i přes místní špatné ovzduší

Veronika Briestenská

1) Ost-Ra-Var ma zaujal predovšetkým ako festival, ktorý prezentuje miestne divadlá a ich tvorbu širšej verejnosti. Dáva možnosť ľuďom, ktorí sa divadlu nevenujú, zažiť pár dní „preplnených“ kultúrou a divadelnými predstaveniami. Rovnako ponúka možnosť stať sa súčasťou diskusií o inscenáciách, ktoré diváci videli, a tak im toto umenie približuje aj z profesionálnejšie stránky. V neposlednom rade sa mi veľmi páčilo, že festival na tých pár dní spájal divadelníkov, študentov divadla, kritikov aj režisérov. Ponúkol možnosť rozšíriť si obzory, názory a pár dní žiť iba divadlom, čo nás všetkých veľmi potešilo  


2) Maryša – krásne podaná česká klasika. Výborné herecké prevedenia, pekná a funkčná scéna. Pri tejto inscenácii som nemala čas hľadať nedostatky, alebo sa zamýšľať nad réžiou resp. dramaturgiou. Užila som si to ako divák. Všetko v predstavení krásne fungovalo. Zároveň sa mi páči zámer divadla približovať študentom povinné čítanie práve takýmto (vydarným!) spôsobom.
   Tri sestry – tri sestry podané ako komédia! Páčila sa mi najmä režisérova práca s textom. Bez nadinterpretácie vytiahol práve komediálne momenty hry, ktoré som pred tým v texte nevidela a fungovalo to výborne. Rovnako sa na postavy pozrel nekonvenčným spôsobom a interpretoval ich síce inak, ale trefne.
  Zabijak Joe –  toto je moja osobná preferencia, bez hlbšieho vysvetlenia. Bola to ľahká, podarená komédia a preto sa mi páčila.
 

3) Rozhodne si veľmi vážim to, že som bola súčasťou festivalu, práve kvôli komunite, ktorú vytvoril. Bolo to skvelé pár dní nežiť ničím iným len divadlom. Rovnako som rada, že som mohla spoznať nových ľudí, ktorí sa divadlu venujú a tak si rozšíriť vlastné názory aj vedomosti.  Mať dobrú debatu o divadle je občas viac ako čítať múdre knižky. Obzvlášť v našom odbore. Choďte! Bez váhania. Aj ja pôjdem znova!

Michal Paulovský

1) Koncentráciou inscenácií s možnosťou konfrontovať videné so spolužiakmi,  pedagógmi a ostatnými účastníkmi ORV. Nakoľko sme boli celý ročník, bola to skvelá príležitosť konfrontovať vlastné názory.

2) Teror – okrem priamej interakcie s divákom to bolo najsilnejšie predstavenie, ktoré menilo môj postoj (k otázke procesu) v priebehu predstavenia.

 Maryša –prevedenie českej klasiky ktoré bolo nie len zaujímavé svojim moderným uchopením, ale aj zachovaním poetiky originálu.

 Zabiják Joe a Tri sestry – tu by som veľmi rád vyzdvihol herecký súbor, ktorý svoj výkon podával na 120%, ale herci mali vďaka réžií jasné a výrazné motivácie konaní,  čoho dôsledkom bolo predstavenia ešte pútavejšie, ako ostatné videné inscenácie.

3) Možnosť konfrontácie na inscenácie s pedagógmi VŠMU, nakoľko boli veľmi trefné, odborné ale aj zaujímavé, čo sa o oficiálnych kritických seminároch nedá povedať. Možnosť zúčastňovať sa takýchto festivaloch je pre nás študentov neskutočne obohacujúca (vďaka možnosti priamej konfrontácie) a čím väčší záujem bude z našej strany, o to viac sa môže snažiť fakulta nám takéto aktivity sprostredkovávať.

Hana Launerová

1) Získala som komplexný obraz o divadle v jednom meste, spoznala lepšie poetiku jednotlivých divadiel aj poetiku tamojšej divadelnej komunity.

2) Maryša. Došlo v nej k nádhernej syntéze všetkých divadelných zložiek, dokázala posunúť text súčasnému divákovi so zachovaním jeho dobovej podoby a zároveň s mimoriadne zručne nasvietenými aktuálnymi a nadčasovými témami.

3) Inscenácia Maryša. Dokázala mi, že divadlo je živé, že katarzia existuje a dá sa dosiahnuť úplná harmónia medzi remeslom a umením.

Martina Havierová

1) Žánrovou rôznorodosťou – od klasiky až po modernú drámu... Tiež ma prekvapilo, koľko divadiel je v Ostrave. (akože fakt!)

2) Maryša – skvelá režijná práca. Plus videli sme predstavenie prislúchajúce lokalite (kultúrny šok v dobrom)

  Tri sestry – spracovanie, ktoré zachádzalo miestami až do grotesky, postavy Kuligina a Tuzenbacha boli prečítané akoby som ju robila ja. Inscenácia mi rozšírila obzory.

Zabiják Joe alebo Rok na vsi: nie som si istá, prvé bolo výborné herecky, druhé bolo dobré aj herecky a bol to pôsobivý obraz, ale cítila som sa na ňom akoby som sedela v galérii

3) Jednoznačne Maryša, po ktorej sme boli s pani režisérkou a videli sme priestory Divadla Petra Bezruča. Myslím, že by som ho odporúčala, predstavenia boli pomerne rôznorodé, nie všade sme sa ale dostali.

pripravil Adam Nagy, 1. Bc. KDŠ

iniciátor
August - 2020
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com