Sloboda prejavu je dôležitá a biela stužka na zápästí je dôkazom.

STOP EXTRÉMIZMU!

Žijeme v slobodnom svete, v ktorom máme všetci právo na slobodu prejavu, slobodu informácií, slobodu pohybu, slobodu tvorby... Je však možné, aby niekto, kto má moc, zamedzil slobodnú tvorbu a prejav? A ako je možné, že na čele dôležitého úradu stojí človek, ktorý v rámci svojich znalostí, nie je kompetentný posudzovať a hodnotiť umeleckú prácu, a predsa má právomoc rozhodovať o kultúre v kraji?  

V Bábkovom divadle na Rázcestí sa ešte predminulý rok rozhodli vytvoriť projekt STOP EXTRÉMIZMU!, ktorého témou mala byť problematika extrémizmu v spoločenských prejavoch, porušovania ľudských práv a slobôd a oboznámenie sa s prejavmi násilia. Divadlo v rámci projektu plánovalo odohrať inscenáciu textu Ireny Brežnej List čiernemu synovi v réžii Ivety Škripkovej, ktorej premiéra sa uskutočnila už v roku 2013. Následne sa mala v spolupráci s lektormi a lektorkami z mimovládnej organizácie Amnesty International uskutočniť diskusia so študentmi a študentkami na tému xenofóbie, rasizmu a ďalších prejavov porušovania ľudských slobôd. Projekt sa mal konať vo vybraných školách v banskobystrickom kraji. Tvorcovia a tvorkyne získali grantovú dotáciu vo výške necelých 7000 EUR.

Dotácia z Ministerstva zahraničných vecí pre umeleckú inštitúciu v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja? No, áno... Ministerstvo zahraničných vecí vypísalo 19. decembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015: PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD. Výzva sa vzťahovala na projekty, ktorých aktivity majú lokálny, regionálny alebo celoštátny dopad. Dotácie poskytli na rôzne druhy posilnenia efektívnosti vymáhania ľudských práv, podporu výchovy a vzdelávania mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd, či na podporu vzdelávania a školenia v spomínanej oblasti. V okruhu žiadateľov boli aj rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec. Bábkové divadlo na Rázcestí podmienky a zámer výzvy o poskytnutí dotácií splnilo a zameralo sa na porušovanie ľudských slobôd a Ministerstvo zahraničných vecí finančnú podporu poskytlo. Grantový systém je už raz taký. Táto dotácia z Ministerstva zahraničných vecí sa do Bábkového divadla na Rázcestí nikdy nedostala, ale projekt, ako formu protestu, napriek tomu realizujú najmä vďaka finančným darom a prejavom solidarity zo strany divadiel a divákov.

V Banskobystrickom kraji však, zdá sa, začína byť zvykom, že župan nepodpisuje dotácie kultúrnym inštitúciám. Podobná situácia sa odohrala v lete. Predseda BBSK Marián Kotleba sa rozhodol zastaviť priznanú dotáciu z Ministerstva kultúry na organizáciu tanečného festivalu Štyri + 2 dni tanca pre vás, ktorého organizátorom je Divadlo Štúdio tanca. Tanečné umenie a toto divadlo označil za dekadentné a jeho ďalším argumentom sa nebudeme venovať, pretože sú to rovnaké absurdnosti ako už jeden spomínaný.

Venovať sa budeme tomu najvážnejšiemu, tomu prečo divadlá Banskej Bystrici na začiatku októbra rozbehli akcie a nenásilné protesty proti mocenským zásahom do slobodnej tvorivej práce. Čo sa stane, keď predseda kraja nepodpíše schválené zmluvy? Čo sa stane, keď neuvedie žiadny dôvod? Nič. Na čele banskobystrického úradu stojí človek, ktorý bol obvinený z trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. A čo je dôležité, že po nemilých mocenských zásahoch, s ktorými máme v oblasti kultúry skúsenosti už z nedávnej histórie, opäť zavádza praktiky ideologických komisií určujúcich, čo sa má hrať a čo nie – praktiky násilného rešpektovania mocenskej diktatúry.

Dnes zastavili projekt STOP EXTRÉMIZMU!. Zajtra to bude čo? Medzinárodný festival Bábkarská Bystrica? Alebo rozprávka pre deti? O zlatej rybke? Všetko kvôli tomu, že novodobý trend nepodpisovania zmlúv predsedom banskobystrického úradu je založený iba na jeho osobnom, subjektívnom názore, vkuse a znalostiach (upozorňujeme, že na predstaveniach v Štúdiu tanca a v BDnR župan nikdy nebol a na vlastné oči ich tvorbu nevidel).

Čo sa to teda v tej Banskej Bystrici deje? Upozornili na krízovú situáciu, v ktorej sú nútení žiť, snažia sa o obmedzenie moci tohto samovládcu, aby sa podobná situácia neuskutočnila znovu po blížiacich sa Parlamentných voľbách 2016 na celoslovenskej úrovni. Spustil sa nenásilný protest proti totalitným, mocenským praktikám v 21. storočí za slobodu umenia, za vlastnú zodpovednosť slobodne tvoriť. Do tohto protestu sa môžete pridať aj vy, a to nosením bielej stužky na zápästí. Čím viac nás je, tým je to lepšie!

Vyjadrujeme svoje znepokojenie nad daným stavom. Vyjadrujeme svoje obavy nad budúcnosťou divadelného umenia, kultúry a kultúrnosti v našom kraji. Vyjadrujeme svoj nesúhlas s obmedzovaním práv umelcov a umelkýň na slobodnú tvorbu. Protestujeme proti ideologickému riadeniu nášho kraja. Protestujeme proti zneužívaniu moci verejnými činiteľmi. Protestujeme proti porušovaniu demokracie v Banskobystrickom kraji. Protestujeme proti nekompetentnému riadeniu divadiel v správe BBSK. Podporujeme BDNR a Divadlo Štúdio tanca, vyjadrujeme im svoju solidaritu, rovnako ako podporujeme BDNR v ich rozhodnutí pokračovať v projekte STOP EXTRÉMIZMU.“ [Citácia z vyhlásenia divadiel a kultúrnych inštitúcií http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/spolocne-vyhlasenie-divadiel-a-kulturnych-institucii-bb-sk_347]

Na stranu banskobystrických divadiel sa pridalo veľa kultúrnych inštitúcii, ktoré cítia potrebu situáciu zmeniť a morálne podporiť divadlá v BBSK. Sú to napríklad: Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava, Bábkové divadlo, Žilina, Slovenské komorné divadlo, Martin, Divadlo LUDUS, Bratislava, Divadlo LETÍ, Praha, Debris Company, festival Divadelná Nitra, a mnohé iné divadlá, inštitúcie, divadelníci a divadelníčky, diváci a diváčky.

My, študenti a študentky Vysokej školy múzických umení, podporme ich tvorivú prácu a snahu o získanie vlastnej zodpovednosti pri tvorbe divadelných inscenácií a iných paradivadelných projektov a festivalov. Stačí nosiť bielu stužku alebo sa môžeme zúčastniť na predstaveniach, ktoré zorganizovali divadlá na podporu kultúry v BBSK, diskusií, prednášok, besied a iných podujatí. No hlavne, nemlčme.

Júlia Pecková (Teória a kritika divadelného umenia, 3. roč. Bc.)

iniciátor
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com