Slovenské divadelné amazonky vs. mužskí politici

riportkonferenciaMiroslava Košťálová

Konferencia pod názvom Umenie, politika, estetika sa konala v dňoch 24. – 26. 10. 2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na konferenciu som sa dostala neplánovane, no o to viac ma to potešilo, pretože čím iným zaplniť dieru v rozvrhu, než vedeckým podujatím? Šťastena stála na mojej strane, pretože som si vypočula príspevky mojich dvoch pedagogičiek z Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave – Nadeždy Lindovskej a Nory Nagyovej.

Teatrologička Nadežda Lindovská sa vo svojej štúdii zamerala na ženy, ktoré odštartovali proces feminizácie inscenačnej tvorby na území Slovenska – Magda Husáková-Lokvencová, Ester Martinčeková-Šimerová a Katarína Hrabovská. Príspevok bol inšpiratívny, pretože poukazoval na silu a odhodlanie mladých žien, ktoré narúšali maskulínny model zavedený v divadlách. Magda Husáková-Lokvencová bola prvou profesionálnou divadelnou režisérkou na Slovensku. Spolu s Katarínou Hrabovskou vytvorili prvú ženskú režijno-dramaturgickú dvojicu, ktorá nadväzovala na avantgardu. Ester Martinčeková-Šimerová študovala na škole v Paríži a na Slovensko si so sebou priniesla poznanie moderného výtvarného umenia. Všetky tri kládli dôraz na intelekt, spájal ich aj vzťah k dámskej elegancii a móde. Z hľadiska rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami vyhovovali dobovej propagande, no ako intelektuálky a umelkyne nevyhovovali obrazu vtedajšej ženy. Práve im vďačíme za to, že inscenačné tímy v súčasných divadlách nie sú iba mužskou záležitosťou. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o našich slovenských divadelných amazonkách, tak v Slovenskom divadle č. 2/2018 nájdete celú štúdiu venovanú tejto problematike. A keďže informácií o ženách-umelkyniach nie je nikdy dosť, odporúčam aj publikáciu Magda Husáková-Lokvencová: prvá dáma slovenskej divadelnej réžie, ktorá vyšla v roku 2008 pod zostavovateľskou gesciou Nadeždy Lindovskej.

Nora Nagyová sa vo svojom príspevku zamerala na tzv. občiansky cyklus Divadla Aréna, v rámci ktorého analyzovala inscenácie Tiso a Dr. Gustáv Husák. Nástup fenoménu dokumentárneho divadla  na Slovensku predstavuje inscenácia Tiso v réžii Rastislava Balleka. Nora Nagyová vďaka analytickému prepojeniu réžie a scénografie odkryla poslucháčovi cenné súvislosti a priblížila mu atmosféru inscenácií – ako príklad uviedla využitie skromného mobiliáru, ktorý predstavoval izbu a inokedy modlitebňu. Dominantné čierne farby vytvorili intímny priestor, ktorý dopĺňali veľké biely masky – ako alegória na mŕtve duše Židov. Nagyová upriamila pozornosť na fakt, že v inscenácii Dr. Gustáv Husák sa autor Viliam Klimáček nezameral na Husákovu životnú cestu, ale na jeho politickú osobnosť. Autorka tiež prostredníctvom svojho príspevku poukázala na osobnosti dejín Slovenska, ktoré v Divadle Aréna vyvolali celospoločenskú diskusiu o etike a morálke. Oba príspevky ukázali, aká tenká je hranica medzi umením a politikou. Aj to je dôvod, prečo to medzi týmito dvoma oblasťami tak intenzívne iskrí!

Miroslava Košťálová, 2. bc KDŠ

iniciátor
  02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com