„Srdcom slobody je vnútorná sloboda a bez nej každá sloboda stráca hodnotu.“ (Karl Kraus)

riportDivadelná NitrafestivalVeronika Žigmundová
(foto: Ctibor Bachratý)

Čo je to sloboda človeka? Definícií by bolo možné nájsť množstvo, ale vo všeobecnosti ide o jednu zo základných spoločenských hodnôt. Táto téma medzi nami odpradávna rezonuje a stala sa inšpiráciou aj pre tvorcov programu festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa zameral na Podoby slobody. Toto motto sa na festivale neobjavilo iba v prvotnom význame ako motív (ne)slobody v inscenáciách, ale aj ako vnútorná sloboda tvorcov, ktorá nie je jednoznačne definovaná a univerzálne praktizovaná. Veď každá inscenácia môže byť slobodná len do tej miery, do akej sú slobodní jej tvorcovia. 

Najvýraznejším príkladom tejto slobody bola tvorba zoskupenia Med a Prach, ktoré sa prezentovalo hudobno-výtvarno-tanečnou performance Eu.genus. Ich dielo bolo slobodné už od príchodu divákov do sály, kedy namiesto bežne využívaného „kukátkového“ divadelného priestoru, boli diváci usadení priamo na javisko. Tým došlo k spojeniu priestorov pre tvorcov a divákov a bolo odhalené zákulisie celého projektu. Lepšie povedané, žiadne zákulisie nepotrebovali, pretože všetky premeny aj líčenie boli doslova ukazované divákom „face to face“, v tvorivom procese. Skupina pod vedením Andreja Kalinku dokázala, že aj slovenská tvorba môže vybočiť z bežného stereotypu divadla a získať si diváka.

Ďalším slobodným prístupom k inscenovaniu sa predstavili tvorcovia Národného Divadla z Prahy. Išlo o netradičné spracovanie opery Sternenho v réžii Michala Dočekala podľa diela Ladislava Klímu Utrpenie kniežaťa Sternenhocha. Sloboda, alebo skôr nesloboda, bola zobrazená pomocou hororových prvkov a naturalizmu. Opera v tomto prevedení bola pútavá aj pre mladšieho diváka. V inscenácii bola využívaná elektronická hudba so spevom, ktorý z technického hľadiska musel byť reprodukovaný pomocou mikroportov, čo pri opere nie je bežné. Hudba a celkové hororové ladenie neboli jedinými slobodnými prvkami inscenácie.  Pozornosť rozhodne pútala aj scénografia a kostýmová stránka, kedy došlo k spojeniu historických kostýmov hlavného predstaviteľa a vriec na smeti, ktoré mali oblečené alteregá hlavnej predstaviteľky. Aj tento kontrast vytvoril celkový „slobodný“ dojem z inscenácie.

Pri slobodnej tvorbe nemožno nespomenúť Bratislavské bábkové divadlo s inscenáciou Príbehy stien v réžii Kataríny Aulitisovej. Tu inscenátori slobodu ponúkli aj divákovi, keďže ich inscenácia nemala definovaný odporúčaný vek divákov. Je uvádzaná ako rodinná, pretože  deti si z nej vzali presne to, čo si vziať chceli a vedeli, no spracovanie nechalo priestor aj dospelým divákom. Toto špecifikum vytvorilo akúsi „vekovú nadčasovosť“, ktorú sa rozhodne podarilo dosiahnuť. 

Slobodnú tvorbu mohli návštevníci festivalu vidieť aj pri Euripidovej hre Bakchantky, ktorú prinieslo Slovenské národné divadlo v réžii Rastislava Balleka. Očakávanie klasického antického diela s mnohopočetným zborom vystriedala slobodná (pre niektorých prekvapujúca) interpretácia, v ktorej zbor tvorili iba tri postavy. Zaujímavé bolo počas predstavenia sledovať reakcie divákov, ktorí až tam zisťovali, na čo vlastne prišli. 

Slobodná tvorba sa predstavila aj vďaka umeleckému zoskupeniu Wariot Ideal z Prahy, kde traja herci dokázali vytvoriť príbeh bez použitia slova. V komornom priestore štúdia divákom odohrali klauniádu pre dospelých s názvom Hlbiny, ktorou demonštrovali, že text pre ich tvorbu nie je nevyhnutnosťou a dokážu svoje myšlienky vyjadriť aj bez jeho použitia.

Spomínané inscenácie sú rozhodne príkladmi slobodnej tvorby, čím spĺňajú hlavnú tému festivalu. Možno povedať, sme videli viaceré prístupy, ktorých cieľom bolo napredovanie a hľadanie inovácií. Festival Divadelná Nitra bol dôkazom toho, že dosiahnuť slobodu sa darí tvorcom v divadlách v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Veronika Žigmundová 2. KDŠ

iniciátor
Marec - 2023
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com