„UČILI MA V DIVADLE NIE HRAŤ, ALE ŽIŤ!“ (Andrej Bagar)

vedátorAndrej BagarKlára Madunická
(Bagar na VŠMU - posledné pokyny pred premiérou Filipa II., VŠMU, autor fotky neznámy, zdroj Archív VŠMU)
(autor Anton Šmotlák)

Presne pred 120 rokmi, 29. októbra 1900 sa v Trenčianskych Tepliciach narodil významný slovenský herec, režisér, pedagóg a jedna zo zakladateľských osobností Slovenského národného divadla, Andrej Bagar.

Tento významný slovenský herec, režisér, jeden z pätice Slovákov stojacich pri zrode Slovenského národného divadla, od roku 1950 vyučoval hereckú tvorbu a javiskovú reč na Vysokej škole múzických umení. Do roku 1962 pôsobil i vo funkcii rektora VŠMU. Práve jemu škola vďačí za vznik Divadelného štúdia, za vytvorenie podmienok na vznik inscenácií na pôde Divadelnej a Hudobnej fakulty1 i za prizvanie významných pedagógov do funkcií vedúcich katedier, čím sa priamo zaslúžil o úspešný štart tejto inštitúcie.

Andrej Bagar bol nie len skvelým hercom, ale aj významným režisérom. Na pôde VŠMU zinscenoval niekoľko titulov – Gogoľovu Ženbu (1955), Schillerovu tragédiu Úklady a láska (1956), Verhaerenovho Filipa II. (1959), jedinú drámu E. M. Remarqua   Posledné dejstvo (1960). Ako pedagóg sa tiež podieľal na vzniku inscenácií Držićovho Dunda Marojé a ostatných (1963), Rusnákovho Kroku do tmy (1963), Sartrovej hry S vylúčením verejnosti (1963) a na slovenskej premiére hry F. G. Lorcu  Jak sa v sade Perlimplin do Belisy zaľúbil (1963).

Zaujímavosťou je, že Andrej Bagar inscenoval hru Filip II., s ktorou mal nemilé skúsenosti v Slovenskom komornom divadle v Martine. Táto inscenácia s výrazne pacifistickým, protitotalitným posolstvom vyvolala v roku 1944 veľmi nepriaznivú reakciu úradov a Bagar ako režisér a predstaviteľ titulnej postavy bol nútený z Martina odísť. Po odohraní vzdelávacieho predstavenia Ukážky zo svetovej dramatickej tvorby si už viac Andrej Bagar v Slovenskom komornom divadle v Martine nikdy nezahral. Inscenácia Filip II. na VŠMU už nevyvolala takéto búrlivé reakcie. Na repertoári sa objavila v roku 1959, teda v čase politického „odmäku“ a uvoľnenia prísnych opatrení. Neskôr už na VŠMU tento titul s bohatou slovenskou inscenačnou tradíciou nikto iný neinscenoval.

Všetky Bagarove inscenácie na škole sa vyznačovali hlbokým psychologickým ponorom do textu, realistickým režijným výkladom a výraznou hudobnou i výtvarnou zložkou. Neraz sa stávalo, že hudba bola skomponovaná priamo „na mieru“ danej inscenácie. Andrej Bagar bol typom pedagóga, ktorý svojim študentom rád predhrával. Najväčší dôraz kládol na herectvo, javiskový pohyb a javiskovú reč. Ťažiskom jeho inscenácií bol vždy herec a jeho presvedčivý výkon. Režijná koncepcia prísne vychádzala z textu v snahe interpretovať ho.

Pod Bagarovým vedením vyrástli na VŠMU herci, ktorí sa v hojnej miere uplatnili v slovenských profesionálnych divadlách. Za všetkých možno spomenúť aspoň Martina Hubu, Ľubomíra Gregora, Juraja Slezáčka, Michala Dočolomanského, Vieru Topinkovú, Igora Hrabinského, Ivana Rajniaka či Jozefa Adamoviča.

Andrej Bagar bol významnou osobnosťou, ktorá sa výrazným spôsobom podieľala na vzniku a rozvoji slovenského profesionálneho divadla a slovenského umeleckého školstva.

Česť jeho pamiatke!

Klára Madunická, 2. mgr. KDŠ


1 Od r. 1992 Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

iniciátor
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com