Účinok artivizmu v umení

artivizmusaktivizmusudržateľná kultúra a umenieLucia Špircová

Hovorí sa, že príroda bez ľudí prežije, no ľudia bez prírody nie. Preto je veľmi dôležité, aby si každý z nás uvedomil, že vždy môžeme urobiť čo i len jeden krôčik pre to, aby sa momentálna situácia klimatickej krízy naďalej nezhoršovala. A platí to aj pre tvorcov a členov kultúrnych podujatí, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch. 

Počas uplynulých mesiacov sa vo svete objavila nečakaná návšteva v podobe vírusu COVID-19. Vláda vyhlásila bezpečnostné opatrenia a obyvateľstvo celého Slovenska bolo nútené zotrvať v povinnej domácej karanténe. Dôsledkom nevítaného vírusu sa všetko pozastavilo a výnimka nenastala ani v našom prípade - v školstve. Stav, ktorý nastal sa nedal predvídať, a tak sme sa všetci museli prispôsobiť systému a prejsť na spôsob online komunikácie, stretnutí a prednášok.

Práve vďaka online vymoženostiam sa študentom divadelného manažmentu Vysokej školy múzických umení podarilo zorganizovať pod záštitou Divadla Lab niekoľko pútavých online prednášok z oblastí ekológie, klimatickej krízy v rámci projektu Kultúra ekologicky: udržateľná kultúra a umenie. Zaujímavú prednášku o klimatickom aktivizme /artivizme divákom predstavila členka lokálnej skupiny Climate Save Slovakia, Zuzana Miháliková. Podobných organizácií existuje už niekoľko po celom svete a spoločne ich spája snaha poukázať na klimatické problémy a aktuálnu krízu - aby živočíšna výroba prešla na rastlinnú, ktorá je ako jediná udržateľná a zároveň jediná nespôsobuje vymieranie druhov, na rozdiel od živočíšnej.

Klimatický artivizmus prezentuje problémy z oblasti politických, klimatických, ľudsko-právnych, či práv zvierat formou umenia. Online prednáška bola ladená formou prezentácie, počas ktorej členka Zuzana Miháliková predstavila niekoľko svetoznámych umelcov, ktorí poukazujú na spomínané ekologické problémy prostredníctvom sociálnych sietí. Spôsob, akým umelci zobrazujú a pútajú pozornosť širokú verejnosť, je rôzny. Počnúc obrazmi ako napríklad od Kathriny Rot, ktorá sa vo svojej tvorbe snaží poukázať na dôležitosť matky Zeme. Pokiaľ ju nebudeme držať pevne v rukách a chrániť ju, tak ju postupne stratíme.

Ako najmladšia švédska environmentálna aktivistka sa do histórie zapísala mladučká Gréta Thunbergová, ktorá podporuje myšlienku zvýšenia aktivizmu proti klimatickým zmenám. Medzi ďalších známych umelcov bezpodmienečne patrí britský graffiti umelec Banksy, ktorého jedinečné diela majú satirický charakter a nesú politické, kultúrne, alebo etické posolstvo. V jeho pouličných dielach, ktoré sa objavili v rozličných svetových mestách, kombinuje graffity s využitím šablónovej techniky.

Ďalší umelci, ako napríklad Hola Airam, Steve Cutts Whereona tvoria svoje ilustrácie, kreslené obrázky, na základe katastrofických udalostí, ktoré sa udiali vo svete. Väčšina umelcov sa zaoberá práve tematikou s aktuálnym vírusovým ochorením COVID 19, s odlesňovaním, s požiarom v Austrálii, ktorý zapríčinil aj samotné ohrozenie a vyhynutie koaly, klokanov a iných problémov. S ľudskou pomocou sa dokáže zabrániť týmto ničivým katastrofám, pokiaľ budeme ochotní chrániť našu planétu a správať sa k nej s úctou a vďakou zároveň.

Ak si kladiete otázku, či sa dá a vôbec akým spôsobom zlepšiť a spomaliť klimatické problémy, tak individuálnym spôsobom - napríklad prostredníctvom umenia, či pomocou sociálnych sietí, ktoré napredujú v dnešnom modernom svete čoraz rýchlejšie. Klimatická kríza je najväčšou výzvou súčasnosti a zároveň hrozbou, ktorá sa dotýka každého. Na to, aby sme ju dokázali zvrátiť či posunúť k lepšiemu, je potrebné spojiť sily. Zároveň si treba uvedomiť istý fakt, že čas je neúprosný a nečaká.

Hoci široká verejnosť si uvedomuje potrebu riešenia klimatickej krízy, čoho výsledkom sú aj rôzne občianske aktivity, a problém sa čoraz viac dostáva do pozornosti politikov a médií. Existuje aj značne veľký odpor najmä zo strany politických kruhov, ktoré sú naviazané na fosílny kapitál.

Značnú prekážku však predstavuje aj neochota väčšej časti populácie zmeniť spotrebiteľské správanie a celkový životný štýl, ktorý je orientovaný na konzumný spôsob života. Aj preto je riešenie klimatickej krízy v súčasnosti ťažko realizovateľné.   
Lucia Špircová, 2. bc. KDŠ

iniciátor
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com