Zoznámte sa s novým online kritickým slovníkom

Slovník divadelných kritikovkritickýslovníkLucia Špircová

Divadelný ústav prednedávnom spustil nový online projekt Slovník divadelných kritikov a publicistov, ktorý ponúka nielen divadelným nadšencom, ale aj širokej verejnosti, škálu informácií o slovenských kritikoch, dramatikoch či publicistoch z divadelného sveta. Obsah tvorí menný zoznam osobností , súpisy ich životných úspechov, zastávaných funkcií či divadelných činností. Vybrala som na malú „ochutnávku” pár mien kritikov a jednej kritičky, ktorí sa vďaka svojej snahe a úsiliu pričinili o rozkvet slovenského divadelníctva. 

Prekladateľ, publicista a divadelný kritik Jozef Felix sa do slovenských divadelných dejín zapísal ako prvý povojnový dramaturg Činohry SND. Koncom päťdesiatych rokov bol považovaný za najvzdelanejšieho slovenského romanistu a zameriaval sa na francúzsku, španielsku a taliansku rečovú oblasť. Dokonca v spolupráci s básnikom Viliamom Turčánym preložili v roku 1964 Danteho Peklo. Jozef Felix sa nezaujímal len o literárnu oblasť, ale aj o iné umelecké odvetvia, ako napríklad výtvarné umenie či operetu, o ktorej dokonca aj kriticky písal alebo posudzoval rôzne operné libretá.

Manželka Jozefa Gregora Tajovského, Hana Gregorová, je jednou z prvých slovenských feministiek. Problematika postavenia žien v spoločnosti a ich práv boli témy, v ktorých sa Hana Gregorová angažovala po celý život a ktoré sa následne odrazili v jej tvorbe. K jej aktívnym činnostiam rozhodne patrí aj literárna a divadelno-kritická tvorba. Vo svojich divadelných reflexiách hercom vyčítala najmä neprirodzenosť, či už v spôsobe interpretácie dramatických postáv, ich javiskovom prejave, alebo pri celkovom dojme. Hodnotenia síce boli krátke, ale výstižné. Po smrti jej manžela sa v štyridsiatich rokoch aktívne zapájala do rôznych zväzov, protifašistických spolkov a venovala sa osvetovej činnosti v boji za práva žien.

Vedeli ste, že Ferdinand Hoffmann sa venoval aj divadelnej kritike? Po nedokončených vysokoškolských štúdiách nastúpil na vojenskú službu a absolvoval školu záložných dôstojníkov. Koncom druhej svetovej vojny odišiel spolu s rodinou do Talianska a neskôr emigroval do Argentíny, kde sa živil tým, čo študoval v Prahe - pôsobil ako kreslič v stavebnej firme. Ani po emigrácii však nezanevrel na divadlo a vo svojom ochotníckom súbore inscenoval niektoré Urbánkove či Benedettiho diela.

Literárny historik, divadelný kritik a prekladateľ Michal Chorváth prekvapivo

študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po ukončení vysokej školy sa venoval písaniu poézie, avšak svoje básne publikoval pod pseudonymom Pavel Klokoč. Neskôr sa zaoberal predovšetkým publicistikou, literárnou a divadelnou kritikou. Bol aktívnym aj v kultúrnej politike a dokonca sa stal aj predsedom umeleckej filmovej komisie a dramaturgie (1948- 1950). Žiaľ, v roku 1951 Michal Chorváth čelil obvineniu z buržoázneho nacionalizmu a prišiel o svoje postavenie. Naďalej sa však venoval divadelnej kritike, a to najmä vo vojnových rokoch, pričom pri ich písaní ešte stále inklinoval k literárnej kritike, keďže častým obsahom boli literárno-historické a literárno-dramaturgické rozbory.

Verili by ste, že Dobroslav Chrobák, ktorý absolvoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe elektrotechnický a strojnícky odbor, sa aj napriek tomu tiež venoval kritickej činnosti? Bol považovaný za erudovaného znalca literatúry a umenia, ktorý analyzoval diela známych spisovateľov a spisovateliek, ako napríklad Timravy a Ľudmily Podjavorinskej či Jonáša Záborského. V rokoch 1936 - 1937 prispieval svojimi článkami do osobitej rubriky o bratislavskom divadelnom živote v časopise Elán, ale aj kritikami o inscenáciách Činohry Slovenského národného divadla.

Toto je však len malý zlomok informácií a oveľa viac sa môžete dočítať, keď zavítate na stránku Divadelného ústavu (kritici.theatre.sk). Neváhajte a z pohodlia vášho domova nazrite do tejto novej online platformy. Poskytuje odborné informácie o osobnostiach slovenského divadelníctva a publicistiky, ktoré vám zaručene nebudú všetky známe.

Lucia Špircová, 2. bc. KDŠ

iniciátor
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26
27 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com