Divadlo a miesto Rómov v ňom

Rómska kultúraRómske divadloKarel AdamDominika Badžová

Rómom bol aj na základe lingvistických výskumom pripísaný indický pôvod. Napriek tomu, že sú súčasťou európskej kultúry už viac ako 7 storočí, spoločnosť ich stále vníma ako exotický prvok v našom kultúrnom priestore. Možno je to z toho dôvodu, že sa rómska literatúra šírila orálnym spôsobom, ale ako je to so vzťahom k divadlu?   Známa indologička a zakladateľka odboru romistika na Karlovej univerzite v Prahe, Milena Hübchmannová, radí Rómov do skupiny Dómov. V indickej spoločnosti predstavovali nízku kastu, ale podľa Hübschmannovej mali Dómovia pred príchodom árijcov postavenie samostatného etnika s politickým zázemím a sociálnou štruktúrou. Uvádza tiež, že tieto skupiny ľudí sa živili rôznymi profesiami „... a to boli kováči, artisti predvádzajúci cvičené zvieratá predovšetkým hady a medvede.“ (Magdolenová, s. 12) V byzantských prameňoch1 je možné nájsť aj...» pokračovať v čítaní

iniciátor
  01
03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com