Sloboda prejavu je dôležitá a biela stužka na zápästí je dôkazom.

STOP EXTRÉMIZMU!

Žijeme v slobodnom svete, v ktorom máme všetci právo na slobodu prejavu, slobodu informácií, slobodu pohybu, slobodu tvorby... Je však možné, aby niekto, kto má moc, zamedzil slobodnú tvorbu a prejav? A ako je možné, že na čele dôležitého úradu stojí človek, ktorý v rámci svojich znalostí, nie je kompetentný posudzovať a hodnotiť umeleckú prácu, a predsa má právomoc rozhodovať o kultúre v kraji?   V Bábkovom divadle na Rázcestí sa ešte predminulý rok rozhodli vytvoriť projekt STOP EXTRÉMIZMU!, ktorého témou mala byť problematika extrémizmu v spoločenských prejavoch, porušovania ľudských práv a slobôd a oboznámenie sa s prejavmi násilia. Divadlo v rámci projektu plánovalo odohrať inscenáciu textu Ireny Brežnej List čiernemu synovi v réžii Ivety Škripkovej, ktorej premiéra sa uskutočnila už v roku 2013. Následne sa mala v spolupráci s lektormi a lektorkami z mimovládnej organizácie Amnesty International uskutočniť diskusia so študentmi a študentkami na tému xenofóbie, rasizmu...» pokračovať v čítaní

iniciátor
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com