Odkladajme si zo školy na horšie časy

rozhovorpedagógRastislav BallekJakub Molnár

Rastislav Ballek (1971) študoval sociológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr absolvoval aj divadelnú réžiu na našej škole. Už školskými réžiami a dramatizáciami slovenskej klasiky si získal popularitu a ohlas doma i v zahraničí (Odchod z Bratislavy, Podivíni). Odvtedy vytvoril množstvo pozoruhodných a oceňovaných inscenácií. V súčasnosti spolupracuje s mnohými slovenskými i českými divadlami a od tohto akademického roka pôsobí na VŠMU aj ako pedagóg. Ako si spomínate na Váš prvý kontakt s VŠMU a Vašu prvú študentskú réžiu? VŠMU mala po roku 1989 povesť miesta, kde sa sústreďujú slobodní ľudia. Spojenie umeleckej tvorivosti a občianskej odvahy symbolizovalo étos Nežnej revolúcie a pre našu generáciu to bolo aj poslanie divadla, umenia, kultúry vôbec. To ma priťahovalo. Na svoju prvú školskú réžiu sa už, našťastie, nepamätám, ale pamätám sa, ako ma ohúrili talent a nápaditosť mojich spolužiakov – Jana Štrbáka,...» pokračovať v čítaní

Knihy okolo nás

rozhovormesiac knihyRastislav SmutnýDominika Tekelová

Rastislav Smutný je obrovský milovník, zberateľ, odborník a reštaurátor kníh. Vlastní ich viac ako 4000 a okrem toho sa podieľa na projektoch knižnej osvety a organizuje burzy. Knihám sa venuje od detstva, no prvé zbierky si začal vytvárať asi viac ako pred 20 rokmi. Prevažne sa venuje slovenským dielam, ale zaujíma sa i o svetovú literatúru. Myslíte si, že sa čitatelia menia podľa toho, čo im knižný trh ponúka, alebo sa trh prispôsobuje tomu, čo chcú ľudia čítať? Súčasný slovenský knižný trh sa len máličko (ak vôbec) prispôsobuje svojou ponukou tomu, čo  chcú ľudia čítať. V ponuke sú najmä knižky na „rýchlu spotrebu“, čo je do istej miery odrazom našej dynamickej doby. Takisto vplyv trhu na čitateľský vkus sa podľa mňa často preceňuje. Netvrdím, že vydavateľstvá nenesú svoj podiel zodpovednosti za súčasný stav knižnej ponuky, ale očakávať, že sa vplyvom osvety a zvýšením kvality titulov zmenia čitateľské návyky a preferencie, je utópia. Skôr by to...» pokračovať v čítaní

Treba sa zaujímať a využiť čas

rozhovorS hudbou vesmírnouWeja Nováková

Sú mladí, blázniví a chcú šíriť mladosť. Dominika, Marek a Sorizzo. Všetci študovali na VŠMU. Spolu tvoria skupinu, ktorá sa volá S hudbou vesmírnou. Do väčšieho povedomia širšej verejnosti sa dostali pesničkou Je nám teplo. Každý „pochádzate“ z VŠMU, z akých odborov? Marek: Ja som divadelka herectvo, Dominika tiež.Sorizzo: A ja som v podstate nič, lebo ja som nedokončil. A ako dlho si tu bol? S: 5 rokov, bol som na zvukovej skladbe na filmovke. Vždy ste chceli študovať na tejto škole? Čo vás priviedlo sem? M: My sme mali predtým takú kapelu, volala sa Hidden Road a keď sme začali točiť a riešiť klipy a koncerty, tak to pre mňa osobne začalo naberať spád. Chodieval som do Bratislavy, zoznamoval som sa s ľuďmi, s hudobníkmi, hercami a tak, a začal som robiť niečo s hlasom, tak sa to nejako preklopilo aj k tomu, že som sa dostal na herectvo. Dominiku sme spoznali vlastne tiež v kapele, využili sme ju...» pokračovať v čítaní

Stále verím, že divadlo má schopnosť meniť ľudí k lepšiemu...

rozhovorrežisérKarol RédliDiana Pavlačková

Karol Rédli je poslucháčom absolventského ročníka réžie na Divadelnej fakulte VŠMU. Premiéra jeho novej a zároveň poslednej študentskej inscenácie Návšteva sa konala 4. 12. 2017 v divadle Lab. Pri tejto príležitosti sme sa ho pýtali na jeho doterajšiu režijnú prácu, na to, ako hodnotí svoje štúdium, ale najmä na samotnú Návštevu. Hry, ktoré si doteraz na škole inscenoval (S vylúčením verejnosti, DNA, Deti Démona a Návšteva), sú texty, ktoré v sebe nesú prvky existencializmu. Postavy sa nachádzajú v hraničnej situácii, sú vystavené zápasu o záchranu vlastného života, ktorý často ohrozuje práve ich najbližšie okolie. Spája ich téma straty základných hodnôt a najmä hodnoty ľudského života. Prečo si vyberáš texty, v ktorých dominujú práve takéto témy?   Je to, v podstate taká moja evolúcia ako človeka, umelca a režiséra. S vylúčením verejnosti je hra komorná, na ktorej som sa chcel naučiť pracovať s hercami. Zároveň má veľmi výraznú...» pokračovať v čítaní

Autor má zrazu pocit, že to má zmysel

rozhovorAutor na javiskoKlára Madunická

V Kaplnke (DF VŠMU) sa 23. októbra 2017 sa uskutočnil prvý ročník projektu Autor, na javisko! Išlo o spoluprácu katedier réžie a dramaturgie, herectva a divadelných štúdií. Avšak nie len katedry Divadelnej fakulty spolu kooperovali - na vytvorení tejto prezentácie sa podieľali všetky tri fakulty Vysokej školy múzických umení. Prinášame rozhovor s hlavnými tvorcami projektu Autor, na javisko! Jurajom Hanulíkom (réžia, 3. bc) a Alexandrou Rychtarčíkovou (dramaturgia, 3. bc). Čo je vlastne „Autor, na javisko!“? Alexandra: Je to projekt pre prezentáciu študentských textov, ktoré vznikajú na autorskom seminári. Tento rok boli tieto texty realizované aj v spolupráci so študentmi zvuku a RTVS, v rámci platformy Fórum mladých autorov IV. Juraj: Autor na javisko! je pokusom zobraziť na javisku skúsenosť z tvorby rozhlasových minihier v rámci autorského seminára. Výsledok nemá ambíciu tváriť sa ako inscenácia, nie je to dokonca ani inscenované čítanie v...» pokračovať v čítaní

Snívam o kočovnom divadle, s ktorým precestujem svet

rozhovorMartin Frankbábkové divadloMiroslava Košťálová

Martin Frank je absolventom bábkoherectva na KBT DF VŠMU a zároveň novým prírastkom súboru Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Prednedávnom si ukončil bakalárske štúdium na Katedre bábkarskej tvorby. Ako si spomínaš na toto obdobie? Spomínať budem hlavne na ľudí, ktorých som mal možnosť spoznať. Je neuveriteľné, koľko zaujímavých osobností sa môže stretnúť na jednom poschodí. Forma štúdia nás spojila na celé dni, niekedy aj noci. Dokonale sme poznali jeden druhého, vedeli sme, kto má aký zvyk, chuť, vôňu, raňajky, obed či večeru. Bolo to obdobie vzdelávania sa nielen po vedomostnej, ale aj duševnej stránke. Prečo si sa rozhodol študovať bábkoherectvo? Predtým, ako som sa hlásil na školu, som mal možnosť hrať tradičné marionetové divadlo. Kamarát, ktorého som tam spoznal, sa zaujímal o tento divadelný žáner. Pravdepodobne to bol on, kto ma pozitívne ovplyvnil a ukázal mi čaro bábkového divadla. Potom už len stačilo podať prihlášku a pripraviť...» pokračovať v čítaní

„Čím viac človek vie, tým je slobodnejší“

rozhovorExterný redaktor

Scénický a kostýmový výtvarník Peter Čanecký je jedným z najvyhľadávanejších slovenských divadelných tvorcov u nás aj v zahraničí. Svoje tvorivé koncepty rozvíja hlavne s režisérom Romanom Polákom. Je niekoľkonásobným držiteľom divadelného ocenenia Dosky (v roku 2006 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii hry A. P. Čechova Ivanov v SKD Martin;  v roku 2008 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii R. Poláka Piargy v DAB Nitra; v roku 2009 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii L. N. Tolstoja Anna Kareninová v SND; v roku 2010 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii J. B. Moliera Mizantrop v SKD Martin; v roku 2013 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii F. M. Dostojeského Bratia Karamazovovci v SND - všetky inscenácie v réžií Romana Poláka). Od roku 1991 pôsobí ako pedagóg na Katedre scénickej a kostýmovej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU, kde v roku 1998...» pokračovať v čítaní

Tichý hlas povinný kričať

rozhovor

Lenka Garajová je poslucháčkou absolventského ročníka réžie a dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU. Má za sebou spolupráce s Róbertom Mankoveckým, Mariánom Amslerom, ale aj skúsenosti zo Žilinského mestského divadla. Reflektor sa jej v spoločnom rozhovore pýtal na jej vysokoškolské roky a skúsenosti. Čo ti ako prvé napadne, keby si mala charakterizovať päť rokov na VŠMU? Je to málo. Z časového hľadiska je päť rokov veľa, ale ten čas ubehne rýchlo. Možno preto, že je rozdrobený na semestre, skúškové obdobia, prázdniny, menšie, či väčšie školské projekty. Táto skladačka povinností je pestrá, ale na druhej strane jej chýba istá koncentrovanosť práce. Druhá vec je, že počas školy sa človek málokedy dostane k praktickej robote v divadle. Pojem stáže u nás stále nie je zabehnutý ako povinná súčasť štúdia, hoci by mal, podľa môjho skromného názoru, tvoriť jeden z pilierov vzťahu pedagóg – študent. Na škole je jedinečná možnosť nájsť si profesionálnu, no najmä morálnu oporu v...» pokračovať v čítaní

Deti si zaslúžia to najlepšie, čo máme

rozhovor

Dňa 28. novembra 2013 sa konalo Medzinárodné sympózium Kronika doby, Shakespeare v Strednej Európe, na ktorom sa poslucháči VŠMU mohli zoznámiť s výskumom na iných školách v rámci Európy. Príspevky boli rôznorodé, napriek tomu, že mali spoločného menovateľa – Shakespeara. Atmosféra bola po celý deň priateľská a uvoľnená. V rámci sympózia vystúpilo sedem teatrológov, jednou z nich bola aj Márta Minier (príspevok s názvom Medzi politikou a umeleckým experimentátorstvom. Hamlet v Maďarsku po roku 1989). Márta Minier, PhD. je lektorkou drámy na University of South Wales a titul PhD. získala v Centre pre performancie, preklad a dramaturgiu na University of Hull. Jej doktorandská práca sa venovala prekladom Hamleta v maďarskej kultúre a gros jej výskumu zahŕňa európsku drámu, so špeciálnym dôrazom na Strednú a Východnú Európu. Venuje sa štúdiu prekladov, adaptácii, dramaturgii, spolupracuje na tvorbe biografií...» pokračovať v čítaní

Ideme ďalej pokiaľ vládzeme

rozhovorExterný redaktor

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT vznikla začiatkom deväťdesiatych rokov ako záujmové združenie žien, ktoré sa snažilo o uplatnenie rovnosti a demokracie v ich životnej realite na Slovensku. Práve v týchto chvíľach ASPEKT oslavuje svoje dvadsiate narodeniny. Nielen o tom kedy, ako a prečo táto organizácie vznikla sa dozviete z rozhovoru s  prekladateľkou, spisovateľkou a jednou zo zakladateliek ASPEKTU, Janou Juráňovou. ASPEKT v týchto dňoch oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku. S akým zámerom ste ho zakladali a čo ste od toho vtedy očakávali? Spätne sa mi už o tom hovorí inak. Nemali sme konkrétny zámer, nie že by sme nič neočakávali, ale naše nastavenie bolo iné. Jednoducho sme začali robiť to, čo nám vtedy v  spoločnosti chýbalo. Po revolúcii v roku 1989  sa otvorili všetky možnosti, zrazu sa všetko dalo. Jedna z mála vecí, ktorá však na Slovensku absentovala, bol feminizmus. Postupne nás – žien, čo sme...» pokračovať v čítaní

iniciátor
November - 2021
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com