Podnetné európske stretnutie

Divadelná Nitra 2016workshop

Koncom septembra sa po dvadsiatypiaty krát uskutočnil medzinárodný festival Divadelná Nitra. Už druhý rok je súčasťou festivalu workshop pre mladých divadelných kritikov pod názvom V4@theatre. Tento rok boli  jeho účastníkmi mladí divadelní kritici a kritičky z krajín V4 a  z Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska. Celkovo sa ich tak v Nitre stretlo dvanásť  pod vedením profesora Patrica Pavisa.          Kto zažil akýkoľvek divadelný festival, vie, že jeho absolvovanie si vyžaduje najmä vytrvalosť, ktorá by sa miestami dala porovnať s výdržou maratóncov. Predsa len, festival takým divadelným maratónom je. Ešte pred jeho začiatkom sa uskutočnilo prvé stretnutie s profesorom Pavisom, počas ktorého sme sa dohodli na systéme práce a tiež sme mohli položiť otázky, na ktoré sme počas nasledujúceho týždňa mali dostať odpovede.          Hneď po prvej diskusii nasledovalo otváracie predstavenie nemeckého...» pokračovať v čítaní

Slovom: Óda na radosť otáznik

Divadelná Nitra2016Óda na radosť?.Ode to joy

Organizátori festivalu Divadelná Nitra mu priradili k jeho 25. narodeninám názov „Óda na radosť?.“. Názov hymny Európskej únie doplnili interrogatívnou interpunkciou, ktorá provokuje k bohatej škále interpretácií - od zvedavosti a túžby dozvedieť sa, či je vôbec dôvod na radosť, až k cynickej zatrpknutosti, pri ktorej melodická krivka vety klesá nadol. Vytvoril sa tak impulz k otvorenej polemike s odkazom hymny na ideály slobody, mieru, a solidarity; teda princípy, ktoré mali viesť európske národy k rovnosti a bratstvu. Mrak pochybnosti nad tým, či a do akej miery tieto ideály napĺňame, vytvorili kompozíciou skutočne rôznorodého hlavného i sprievodného programu festivalu. V rámci neho sme boli konfrontovaní s témami odcudzenosti človeka človeku, povrchnosti, alarmujúceho nedostatku ľudskosti, dobrovoľnej pasivity až ignorácii voči okolitému dianiu, potreby vytvárania konfliktu tam, kde má byť prvotným záujmom zmierenie...» pokračovať v čítaní

Vyjsť z doktorandskej ulity

konferenciaMarek GodovičRedakcia

 Doktorandské konferencie sú dobrou možnosťou pre študentov doktorandského programu stretnúť sa a konfrontovať sa so svojimi kolegami a kolegyňami s iných vysokých škôl, konfrontovať sa, či nadviazať nové spolupráce. Rovnako dôležité sú aj pri získavaní skúseností a aj názorov na svoj výskum či rozpracovanú dizertačnú prácu. Ešte väčšie prednosti to má, keď sa tento proces deje aj v medzinárodnom kontexte. Na brnenskej Divadelnej fakulte JAMU sa 20.-21. novembra 2015 konal už 7. ročník medzinárodnej konferencie doktorandských štúdii, ktorá sa z iniciatívy prof. Josefa Kovalčuka, každý druhý rok. Konferencie sa z našej fakulty v minulosti zúčastnilo niekoľko študentov. Témou posledného ročníka boli Current Challenges in Doctoral Theatre Research (Súčasné výzvy v doktorandskom výskume divadla).    Program konferencie bol rozdelený na niekoľko tematických panelov. Študenti doktorandského štúdia z Južnej Afriky, Kanady, Francúzska, Španielska, Nemecka, Maďarska, Poľska,...» pokračovať v čítaní

Ísť či neísť na Erasmus?

anketa

Uvažujete prihlásiť sa na Erasmus a váhate, ktorú partnerskú školu si vybrať? Možno práve táto anketa s niektorými účastníkmi Erasmu na pražskej DAMU Vám rozhodovanie uľahčí. 1. Z akej školy ste prišli na Erasmus? Kevin: Ja nie som z Erasmu...Oriane: Ja som prišla z Univerzity Michel de Montaigne v Bordeaux.Leila: Ja som z Rose Bruford.Finley: Aj ja som z Rose Bruford College of Theatre and Performance v Londýne.Ifigenia: Peloponézska univerzita, Katedra divadelných štúdií. 2. Prečo ste si na študijnú stáž  vybrali práve DAMU? Kevin: Kvôli bábkovej tvorbe a pretože používajú angličtinu.Oriane: Pretože DAMU je na mojej škole veľmi známa, okrem iného aj pre kreatívne možnosti a možnosť vytvoriť a exportovať svoj vlastný projekt.Leila: Aj ja som si DAMU vybrala najmä kvôli bábkarskej tvorbe, rovnako ako pre variabilitu a väčší výber predmetov.Finlay: Ja som si ju vybral pre lokalitu, reputáciu a širokú škálu možností,...» pokračovať v čítaní

„Čím viac človek vie, tým je slobodnejší“

rozhovorExterný redaktor

Scénický a kostýmový výtvarník Peter Čanecký je jedným z najvyhľadávanejších slovenských divadelných tvorcov u nás aj v zahraničí. Svoje tvorivé koncepty rozvíja hlavne s režisérom Romanom Polákom. Je niekoľkonásobným držiteľom divadelného ocenenia Dosky (v roku 2006 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii hry A. P. Čechova Ivanov v SKD Martin;  v roku 2008 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii R. Poláka Piargy v DAB Nitra; v roku 2009 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii L. N. Tolstoja Anna Kareninová v SND; v roku 2010 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii J. B. Moliera Mizantrop v SKD Martin; v roku 2013 za najlepší kostým divadelnej sezóny v inscenácii F. M. Dostojeského Bratia Karamazovovci v SND - všetky inscenácie v réžií Romana Poláka). Od roku 1991 pôsobí ako pedagóg na Katedre scénickej a kostýmovej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU, kde v roku 1998...» pokračovať v čítaní

Tichý hlas povinný kričať

rozhovor

Lenka Garajová je poslucháčkou absolventského ročníka réžie a dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU. Má za sebou spolupráce s Róbertom Mankoveckým, Mariánom Amslerom, ale aj skúsenosti zo Žilinského mestského divadla. Reflektor sa jej v spoločnom rozhovore pýtal na jej vysokoškolské roky a skúsenosti. Čo ti ako prvé napadne, keby si mala charakterizovať päť rokov na VŠMU? Je to málo. Z časového hľadiska je päť rokov veľa, ale ten čas ubehne rýchlo. Možno preto, že je rozdrobený na semestre, skúškové obdobia, prázdniny, menšie, či väčšie školské projekty. Táto skladačka povinností je pestrá, ale na druhej strane jej chýba istá koncentrovanosť práce. Druhá vec je, že počas školy sa človek málokedy dostane k praktickej robote v divadle. Pojem stáže u nás stále nie je zabehnutý ako povinná súčasť štúdia, hoci by mal, podľa môjho skromného názoru, tvoriť jeden z pilierov vzťahu pedagóg – študent. Na škole je jedinečná možnosť nájsť si profesionálnu, no najmä morálnu oporu v...» pokračovať v čítaní

Deti si zaslúžia to najlepšie, čo máme

rozhovor

Dňa 28. novembra 2013 sa konalo Medzinárodné sympózium Kronika doby, Shakespeare v Strednej Európe, na ktorom sa poslucháči VŠMU mohli zoznámiť s výskumom na iných školách v rámci Európy. Príspevky boli rôznorodé, napriek tomu, že mali spoločného menovateľa – Shakespeara. Atmosféra bola po celý deň priateľská a uvoľnená. V rámci sympózia vystúpilo sedem teatrológov, jednou z nich bola aj Márta Minier (príspevok s názvom Medzi politikou a umeleckým experimentátorstvom. Hamlet v Maďarsku po roku 1989). Márta Minier, PhD. je lektorkou drámy na University of South Wales a titul PhD. získala v Centre pre performancie, preklad a dramaturgiu na University of Hull. Jej doktorandská práca sa venovala prekladom Hamleta v maďarskej kultúre a gros jej výskumu zahŕňa európsku drámu, so špeciálnym dôrazom na Strednú a Východnú Európu. Venuje sa štúdiu prekladov, adaptácii, dramaturgii, spolupracuje na tvorbe biografií...» pokračovať v čítaní

Rozhovor s Amy Rosenthal

Britská dramatička Amy Rosenthal,  25.apríla 2013 v rámci podujatia „Celebration of Slovak and British Jewish Culture“ navštívila Bratislavu. Napriek nabitému programu prejavila záujem o stretnutie so študentmi VŠMU, aby s nimi diskutovala o svojom živote, práci, svojej najvýznamnejšej divadelnej hre „Na skalách“ („On the Rocks“), ktorú v roku 2008 uviedlo Hampstead Theatre réžii Edwarda Halla, a jej študentskému prekladu.  Čo Vás inšpirovalo k tomu, aby ste sa stala dramatičkou? Vždy som písala. Už ako dieťa som písala a vymýšľala príbehy. A koniec koncov, vyrastala som v divadelnej rodine. Moja mama je herečka, takže som strávila detstvo v divadle. Prvého predstavenia som sa zúčastnila asi ako deväťmesačná. Takže som bola v divadle prakticky celý môj život. Sedávala som v šatniach a pozorovala predstavenia, takže je to taký môj domov. A môj otec bol scenárista, takže to bol „jazyk“ môjho detstva. Moje...» pokračovať v čítaní

Ideme ďalej pokiaľ vládzeme

rozhovorExterný redaktor

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT vznikla začiatkom deväťdesiatych rokov ako záujmové združenie žien, ktoré sa snažilo o uplatnenie rovnosti a demokracie v ich životnej realite na Slovensku. Práve v týchto chvíľach ASPEKT oslavuje svoje dvadsiate narodeniny. Nielen o tom kedy, ako a prečo táto organizácie vznikla sa dozviete z rozhovoru s  prekladateľkou, spisovateľkou a jednou zo zakladateliek ASPEKTU, Janou Juráňovou. ASPEKT v týchto dňoch oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku. S akým zámerom ste ho zakladali a čo ste od toho vtedy očakávali? Spätne sa mi už o tom hovorí inak. Nemali sme konkrétny zámer, nie že by sme nič neočakávali, ale naše nastavenie bolo iné. Jednoducho sme začali robiť to, čo nám vtedy v  spoločnosti chýbalo. Po revolúcii v roku 1989  sa otvorili všetky možnosti, zrazu sa všetko dalo. Jedna z mála vecí, ktorá však na Slovensku absentovala, bol feminizmus. Postupne nás – žien, čo sme...» pokračovať v čítaní

Rozhovor s Adrianou Balázsovou o Absolventskej prehliadke študentov VŠMU

rozhovorKarol Mišovic

V termíne 3. – 4. mája sa na VŠMU konal prvý ročník prehliadky absolventov všetkých troch fakúlt. O jej ambíciách, organizácii a výsledkoch sme sa porozprávali so študentkou Katedry produkcie a distribúcie filmového umenia a multimédií a zároveň hlavnou organizátorkou tohto podujatia Adrianou Balázsovou. Koho to bol nápad či iniciatíva zorganizovať tento "mini festival"? Už dlhšie som vnímala a dostávala avíza od hercov, aby sme pozývali na jednotlivé predstavenia aj riaditeľov a umeleckých šéfov divadiel. Väčšinou si aj menovite „vyžiadali“ ktorých. Ale málokedy prišli. Skoro vôbec. Niet sa čo čudovať, pretože je rýchla doba, ľudia  sú zaneprázdnení, každý má veľa iných povinností. A to bol hlavný dôvod prečo mi napadlo zorganizovať absolventskú prehliadku – uľahčiť to práve profesionálnemu publiku a dať im možnosť počas dvoch dní vidieť, stretnúť či osobne spoznať väčšinu budúcich absolventov, a to nielen z Katedry...» pokračovať v čítaní

iniciátor
November - 2019
  01 02 03
04 05 06 07 08 09
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
20
21
23 24
25 26 27 28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com