ABSOLVENTI V PRAXI

anketaabsolventiMarica ŠiškováAdela Dukátová
Marica Šišková

Marica Šišková, pedagogička ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Spomienky na školu

Na odbor bábkarská réžia a dramaturgia som nastúpila už v zrelom veku – ako pedagogička na literárno-dramatickom odbore základnej umeleckej školy. Najväčším prínosom bolo pre mňa prehĺbenie teoretických vedomostí z oblasti dejín divadla a absolvovanie kritických seminárov z oblasti dramaturgie a divadelnej kritiky. Čo sa týka priestoru na tvorbu, skôr som cítila isté obmedzenie, pretože som bola zvyknutá tvoriť slobodne a na škole som bola nútená prispôsobiť sa rôznym okolnostiam. Som vďačná za stretnutia s odborníkmi, ktorých si veľmi vážim – Jozef Mokoš, Juraj Nvota, Miro Dacho, Soňa Šimková, Jana Wild, Roman Polák… Vidieť ich počas procesu tvorby ma nesmierne obohacovalo.

Škola verzus prax

Ako som už spomenula, absolvovala som štúdium po niekoľkoročnej praxi súbežne s postom pedagóga na ZUŠ-ke. Mala som tak uľahčenú pozíciu oproti mladším študentom, takže počas štúdia na VŠMU som sa konfrontovala s tým, čo som vedela z praxe s odborným smerovaním. Boli situácie, keď som cítila, že samotná škola je v teórii trochu odklonená od reality, ale na druhej strane mi definovanie niektorých teoretických východísk a princípov pri tvorbe pomohlo v divadelnom uvažovaní.

Súčasnosť

Som spokojná, naša Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre patrí medzi špičku medzi ZUŠ-kami na Slovensku. Máme pekné výsledky, veľa detí, veľa príležitostí. Myslím si, že sa snažíme tvoriť progresívne a ponúkame našim žiakom stretnutie s moderným divadlom.

pripravila Adela Dukátová, 1. bc. KDŠ

iniciátor
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11
12
13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25 26 28 29 30 31
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com