Čo sme vždy chceli vedieť o našej knižnici

rozhovoro našej knižniciKatarína Krokošová
Autor: Dano Veselský

A tak sme sa báli opýtať. Keď sme na začiatku akademického roka rozmýšľali, s kým urobíme interview, napadli nám samé slávne mená. No potom nám zišlo na um, že by nebolo zlé porozprávať sa s ľuďmi, s ktorými prichádzame do kontaktu dennodenne a ktorým sú mnohí z nás vďační za nájdenie nevyhnutne potrebnej knihy, a teda aj za skoré odovzdanie záverečnej práce, či skrátka len za radu a rozveselenie po náročnom dni. Dlhšie sme už teda neváhali a porozprávali sme sa s tímom našej akademickej knižnice. Nehovorili sme však len o fungovaní knižnice, ale aj o umení a potrebe divadelnej kritiky.

Ako sa vám pracuje v akademickej knižnici a čo je vašou úlohou?

Rastislav Blaho (RB): Celkovo príjemne. Je to veľmi zaujímavá a tvorivá práca. Každý príde s nejakým nápadom. Mojou úlohou je, aby si tu každý našiel to, čo potrebuje pre svoju múzu, rád sem chodieval a dobre sa tu cítil.

Katarína Trnavská (KT): VŠMU ma dostalo svojou atmosférou. Občas niekto zaspieva, zahrá na gitare, spraví pas-de-deux. Jedným slovom, POHODA. Tá pohoda sa preniesla aj do výpožičných služieb. Veľmi ma teší, že knižnica VŠMU nie je miestom, kde si potichu požičiate knihu a odchádzate preč. Je to miesto stretnutí, diskusií a dlhých hodín študovania. Rodia sa tu nové nápady, ale aj milé zoznámenia. Bonusom je, že sa stretávam s perfektnými študentmi, ktorí majú chuť tvoriť a pracovať.

Okrem služieb, ktoré súvisia s agendou vo výpožičných službách, je mojou úlohou, aby ste sa dozvedeli o všetkých možnostiach knižnice, ktoré vám pomáhajú v štúdiu. Preto, ak budete potrebovať s čímkoľvek pomôcť, som tu pre vás.

Čím sa akademická knižnica odlišuje od ostatných?

RB: Akademická knižnica VŠMU má špecializovaný knižničný fond z tvorby filmovej, televíznej, činohernej, tanečnej, hudobnej umeleckej činnosti. Knižničný fond obsahuje aj príslušnú akademickú odbornú a všeobecno-vzdelávaciu náučnú literatúru.

KT: Každá fakulta má veľké zastúpenie dokumentov, ktoré sa dennodenne požičiavajú. Do knižnice sa zakupujú aj dokumenty na požiadavky pedagógov. Ak máte nejakú odporúčanú literatúru, väčšinou sa nachádza aj v našom fonde.

Aké oddelenia tvoria našu akademickú knižnicu?

Jan Braun (JB): Akademická knižnica sa skladá z oddelenia budovania knižničných fondov, teda z akvizície, retrospektívnej katalogizácie, katalogizácie a EPCA, ďalej z oddelenia knižnično-informačných služieb, teda z výpožičných služieb, kam patria výpožičné služby periodík, študovňa záverečných prác, mediatéka, EUCA a Informatická študovňa a napokon z Knižničných fondov.

Čo všetko môžeme nájsť na internetovej stránke našej knižnice? Načo nám slúži? Ako nám môže zjednodušiť život?

JB: Keď vstúpite na podstránku knižnice (zo stránky VŠMU-Štúdium), dostanete sa na Aktuality. Z ponuky na ľavej strane si môžete vybrať, čo by ste sa chceli dozvedieť o našej činnosti. Máte k dispozícii informácie o katalógu knižnice, ochrane osobných údajov a novinkách vo fonde. Môžete sa dozvedieť podrobnejšie informácie aj o nás. Tu nájdete štatút knižnice, organizačnú štruktúru, cenník služieb, ale aj kto je kto v knižnici.

Keď pôjdete v ponuke nižšie, ponúkame vám informácie o licencovaných aj nelicencovaných elektronických zdrojoch, informačnom vzdelávaní, mediatéke, evidencii umeleckej a publikačnej činnosti. Ďalej môžete nájsť na našej stránke zoznam publikácií VŠMU, elektronické formuláre na rôzne druhy služieb knižnice, otváracie hodiny, kontakt na nás. Z poslednej položky ponuky nám môžete poslať vaše návrhy, pripomienky, ale aj otázky, ktoré sa týkajú knižnice.  

Na ľavej strane hlavnej stránky knižnice, nájdete OPAC, online katalóg knižnice VŠMU, kde sa môžete prihlásiť na svoje konto používateľa alebo vyhľadať dokumenty, ktoré máte záujem vypožičať si.

Je možné vypožičať si záverečnú prácu študenta? Počula som, že už sú dostupné aj na internete. Ako to funguje?

KT: Záverečné práce sa vypožičať nedajú. Môžete do nich nahliadnuť na požiadanie, v oddelení periodík. Sú dostupné a viditeľné cez konto používateľa v priestoroch knižnice a to vo výpožičných službách, študovni a oddelení periodík.  

Aké knihy si študenti najčastejšie vypožičiavajú?

RB: Divadelné hry, notové dokumenty, teatrologickú, filmovú a hudobnú literatúru.

KT:  Každá fakulta má zameranie na špecifické dokumenty. „Vypožičiavanosť“ sa líši každým rokom. Okrem kníh máme vo fonde aj dokumentačný fond, o ktorý je rovnako záujem.

Aký je váš vzťah k umeniu?

RB: Umenie je otvorený priestor človeka, ktorý vyjadruje krásu a pôvab počas jeho celého života. Myslím si, že každý človek hľadá k nemu cestu. Môj vzťah je dobrý. Vždy sme jeho tvorcami a je dobre sa o to snažiť.

KT: Gombrich napísal knihu Príbeh umenia. Ja zas žijem svoj príBeh umenia, ktorý začal ZUŠ-kou, pokračoval univerzitou v Nitre, festivalmi, výstavami, prácou a kde sa skončí, to sa ešte uvidí.  

KK: Čo si myslíte o práci kritika umenia? Je podľa vás potrebná?

RB: Nie je to vždy jednoduché, nie všetci ju prijímajú s pokorou, samozrejme, len keď je kritika pozitívne objektívna. Spoločensky je potrebná, aby sme sa vyhli nedostatkom, na ktorých sa po celý život učíme.

KT: Kritika je kokteil vedomostí a vkusu. Niekedy je horký, inokedy polahodí. Kritika má pre mňa veľký význam, posúva ma dopredu. Preto si myslím, že umelecká kritika je rovnako dôležitá pre umenie. Otvára diskusie a určuje mantinely.

Nový akademický rok sa začal len pred pár dňami. Čakajú nás v blízkej budúcnosti v knižnici nejaké novinky prípadne zmeny?

JB: Najviditeľnejšou „horúcou“ novinkou v knižnici sú nové počítače pre používateľov. Už nebudete musieť dvadsať minút čakať, kým sa vám ukáže jedna stránka z vášho súboru na kľúči. S tým súvisia aj ďalšie novinky, ktoré nie sú na prvý pohľad až také viditeľné. Keď sa bližšie pozriete na pekný veľký monitor, nájdete tam ikony, ktoré vás uvedú do sveta licencovaných databáz aj elektronických časopisov.

To, že máme od začiatku roka zakúpené pre HTF dva elektronické časopisy (Early Music a Music Theory Spectrum) už možno viete, ale tesne pred koncom letného semestra sa podarilo v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou a spoločnosťou Suweco sprístupniť kolekciu päťdesiatich časopisov pod hlavičkou spoločnosti GALE.

Cez program NISPEZ IV a NAVIGA sa pre zmenu môžete pripojiť na databázu Springer e-Book, kde je cez 66 000 publikácií.

Pre jednotlivé fakulty sme pripravili ponuky elektronických databáz, ktoré si budú môcť objednať zo svojich finančných prostriedkov.

Pribúdajú nové zdigitalizované záverečné práce a taktiež je možné vo väčšine týchto prác vyhľadávať texty z katalógu knižnice OPAC.

V budúcnosti by sme chceli vybaviť novými počítačmi aj pracovníkov knižnice.

Najväčšia zmena nás však čaká v budúcom kalendárnom roku, kedy by sa mala knižnica kompletne zrekonštruovať, a to aj vrátane stavebných úprav.

Za odpovede ďakuje

Katarína Krokošová, 3. bc.

iniciátor
August - 2022
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com