Jablkovo-koláčovo šťastné bábkarky

reaktorrozhovorArielBarbora ŠoganováMirka Košťálová
(archív redakcie Divadelní noviny)

Tvorba americkej spisovateľky a poetky Sylvie Plathovej sa stala východiskovým materiálom pohybovo-vizuálnej performancie Ariel, ktorú vytvorili študentky 4. ročníka Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Pre Plathovej poetiku je príznačná krehkosť vnímania vecí a osôb vo svojom okolí. Kedy odštartoval tvorivý proces? Ktoré dobové materiály boli inšpiračným zdrojom? Kedy nadobudla performancia ucelený dramaturgický oblúk? Barbora Šoganová mi odkryla proces tvorby tejto pre mňa výnimočnej performancie.

Baška, mohla by si čitateľom Reflektoru priblížiť proces tvorby vašej vizuálno-pohybovej performancie Ariel?

Ešte pred začiatkom semestra sme sa spoločne zhodli na autorke Sylvii Plathovej, ktorej sme venovali veľa času tým, že sme si spravili veľmi podrobnú rešerš. Čítali sme jej autobiografiu Sklenený zvon, rôzne životopisy, autentické listy, ktoré sú uverejnené v knihe The Letters of Sylvia Plath, počúvali autentické nahrávky jej básní a rozhovorov, ktoré sme použili aj v našom predstavení. Videli sme film a rôzne autentické fotografie, no výsledným zdrojom inšpirácie sa nám stala zbierka básní Hrana, v ktorej sa nachádzajú aj prepisy Sylviiných denníkov.

Od prvej hodiny bábkarskej tvorby sme začali pracovať v priestore. Počas semestra sme pracovali s rôznymi materiálmi a objektmi. Do poslednej chvíle sme pracovali tvorivo – čas vyhradený pre bábkohereckú tvorbu bol vždy plný niekoľkohodinového hľadania, hrania sa. Sprevádzali ho radosti, ale aj pocity absolútneho zúfalstva, ktoré vyvrcholili v štádiu skladania konceptu. Tvorivý proces sme odštartovali koncom septembra a neoficiálne ho ukončili v polovici decembra. Doslova sme sa ocitli pred päťdesiatimi pohybovými a vizuálnymi obrazmi, ktoré sme počas semestra vytvorili a potrebovali sme sa rozhodnúť, čo si ponechať a s čím sa rozlúčiť, jednoducho – vymyslieť projektu dramaturgiu, ktorá je, ako povedala naša pedagogička, často kameňom úrazu mnohých inscenácií. 

Pracovali sme a komunikovali spolu aj počas sviatkov. Vymýšľali sme rôzne spôsoby konceptov, aby naša inscenácia nadobudla ucelený dramaturgický tvar, oblúk, možno zrozumiteľnosť a čistotu. Práve v tomto momente do procesu najvýraznejšie zasiahla naša pedagogička, Majka Danadová. Posledný mesiac sme vďaka predchádzajúcej tvrdej práci mohli využiť už len ako generálkový. Pracovali sme na detailoch, dávali sme priestor Sylvii ožívať v nás, nachádzali sme identifikáciu s autorkou, nachádzali sme hlbší obsah v obrazoch.

Mala by som spomenúť osobu, ktorá nám počas tohto tvorivého obdobia veľmi pomohla. Približne pred koncom tvorivého obdobia sme sa stretli s autorkou Milou Haugovou, ktorá prekladala básne Sylvie Plathovej a písala doslov v zbierke Hrana. Stretnutie s ňou bolo veľmi prínosné a ľudské, poskytlo nám nové vnímanie poézie a života Sylvie Plath.  

Ako sa vám spolupracovalo s pedagogičkou Máriou Danadovou?

Hovorí sa, že dôležitejšia ako výsledok je cesta, a tá bola pri projekte Ariel veľkým dobrodružstvom a poučením zároveň. Proces tvorby sme spoločne odštartovali stretnutím, ktoré sa uskutočnilo dva mesiace pred začiatkom semestra. Mali sme veľké šťastie na pedagogičku Majku Danadovú, ktorá je vždy pripravená, precízna, náročná a kritická, ale zároveň veľmi ľudská, ústretová a najmä trpezlivá. S očakávaním prijímala od nás počas týchto dvoch mesiacov naše vypracované zadania, v ktorých sme jej zasielali rôzne témy, články, osobnosti, ktoré nás pri hľadaní a rešeršovaní o Sylvii Plathovej najviac zaujali a ktoré by boli vhodnou témou alebo odrazovým mostom pre našu autorskú tvorbu. Pracovali sme a komunikovali spolu aj počas sviatkov. Vymýšľali sme rôzne spôsoby konceptov, aby naša inscenácia nadobudla ucelený dramaturgický tvar, oblúk, možno zrozumiteľnosť a čistotu. Práve v tomto momente do procesu najvýraznejšie zasiahla Majka Danadová. Ústretovo a veľmi logicky z našich navrhovaných konceptov vytvorila ten výsledný. Verím, že si po tomto pre dušu bohatom čase môže každá z nás povedať, že je jablkovo-koláčovo šťastná.

Za rozhovor ďakuje Mirka Košťálová

iniciátor
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 28
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com