Podnetné európske stretnutie

Divadelná Nitra 2016workshop

Koncom septembra sa po dvadsiatypiaty krát uskutočnil medzinárodný festival Divadelná Nitra. Už druhý rok je súčasťou festivalu workshop pre mladých divadelných kritikov pod názvom V4@theatre. Tento rok boli  jeho účastníkmi mladí divadelní kritici a kritičky z krajín V4 a  z Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska. Celkovo sa ich tak v Nitre stretlo dvanásť  pod vedením profesora Patrica Pavisa.

         Kto zažil akýkoľvek divadelný festival, vie, že jeho absolvovanie si vyžaduje najmä vytrvalosť, ktorá by sa miestami dala porovnať s výdržou maratóncov. Predsa len, festival takým divadelným maratónom je. Ešte pred jeho začiatkom sa uskutočnilo prvé stretnutie s profesorom Pavisom, počas ktorého sme sa dohodli na systéme práce a tiež sme mohli položiť otázky, na ktoré sme počas nasledujúceho týždňa mali dostať odpovede.

         Hneď po prvej diskusii nasledovalo otváracie predstavenie nemeckého súboru Münchner Kammerspiele s názvom Prečo pána R. postihol amok? Divácky náročná inscenácia mladej režisérky si vyžadovala absolútne vnímanie mizanscén, ktoré do seba postupne zapadali až po moment, keď pána R. postihol amok a inscenácia sa skončila. Nám bolo hneď po jej skončení jasné, že diskutovať o videnom nebude také jednoduché, ako sa spočiatku zdalo. Nasledujúce dni nás však presviedčali o potrebe debát, či už medzi sebou, alebo priamo s tvorcami inscenácií na ranných debatách nazývaných aj Raňajky s

         Prvé dopoludnie festivalu bolo venované prezentáciám divadla z krajín V4. Každý z účastníkov seminára si pripravil stručnú prezentáciu o súčasnom stave divadla vo svojej krajine. Neskôr nám boli predstavené divadlá z krajín mimo V4, o ktorých sme sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií, napríklad o cenzúre v Moldavskom divadle.

         Festivalové rána začínali stretnutím všetkých účastníkov workshopu s mentorom. Profesor Pavis ranné diskusie otváral teoretickým úvodom do tém, na ktoré sme sa pýtali v našich otázkach, a zároveň sa vyskytli v niektorom z predstavení predošlého dňa. Neskôr sme sa presunuli do divadla, kde nám inscenácie priblížili samotní tvorcovia. Niektorí priblížili, iní videnie vlastných inscenácií skomplikovali. V konečnom dôsledku bola ale každá diskusia s tvorcami zaujímavým stretnutím, ktoré otváralo nové pohľady na videné. Umožňovala tiež lepšie pochopiť rozdiely medzi kultúrami.

         Každá z debát prinášala rôzne názory a pohľady na tú istú inscenáciu, na tých istých hercov. Čo sa jednému zdalo inovatívne, pre druhého už bolo stereotypom. Práve to bola pre mňa jedna z najväčších radostí. Celý seminár tak dokonale spĺňal tému festivalu, vytváral Ódu  na radosť.

Alžbet.Rusnáková 

iniciátor
September - 2020
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com