Povedať svoj názor, nie dokazovať svoju pravdu

anketadivadelná kritikaKatarína Krokošová

Vzťah medzi tvorbou a kritikou bol odjakživa napätý. Na druhej strane sa však mnohokrát v dejinách z jednej či druhej strany ozývalo volanie po dialógu, po spoločnej snahe otvárať otázky umenia a hľadať na ne odpovede. Jednou z tých otázok je práve funkcia umeleckej kritiky a jej význam pre tvorbu. Preto sme obrátili garde a študentom VŠMU sme dali možnosť nastaviť nám zrkadlo – opýtali sme sa ich dve otázky.    

1. Čo si myslíte o aktuálnej pozícii divadelného kritika?

2. Má pre vás práca divadelného kritika zmysel?

*

Marek (študent herectva)

Dlho som tvrdil, že umenie sa netvorí pre odborníkov, a preto som sa na prácu divadelného kritika pozeral cez prsty. Až pri konfrontácii s divadelnou kritikou v praxi som pochopil, že je dôležité, aby divadelným praktikom niekto nastavoval zrkadlo. Vzťah divadelného kritika a praktika sa teda dá pripodobniť  funkcii investigatívneho novinára a politika. Širokú verejnosť informuje, čo sa v divadle deje, pomenúva klady a zápory jednotlivých inscenácií a tým takpovediac drží umelca v pozornosti a núti ho k produkovaniu diel konzistentnej kvality.

*

Laura (študentka tanca)

Nad touto otázkou som sa nikdy nezamýšľala, ale myslím si, že táto práca má zmysel, keďže každý potrebuje spätnú väzbu.

*

Štefan (študent divadelnej réžie)

Divadelný kritik podľa mňa jednoznačne patrí k divadelnému vývoju každej krajiny a znamená funkčný článok, ktorý má reflektovať a objektívne prejavovať svoj názor v súvislostiach spoločensko-politických atď. reflektujúcich sa v inscenáciách a dramatických textoch. Jeho najsilnejšími zbraňami by mal byť prehľad, už spomínaná objektivita a vlastný pomyselný cieľ/predstava napredovania divadelníctva v krajine, pretože nemôže sa vyjadrovať fanúšik realizmu k symbolickému pohybovému divadlu, keď nemá podklady a naštudovaný vývoj a v oblasti aký-taký prehľad. K videnému by mal písať svoj názor, ale nie subjektívne dokazovať svoju pravdu. Divadelníctvo každej krajiny sa vyvíja neustále a snahou kritika by podľa mňa malo byť, aby divadlá ponúkali pestrý repertoár, aby sympatizoval s rôznymi druhmi a štýlmi divadla a nelipol na pokladoch minulosti, ktoré sa pomaly, ale isto stávajú brzdovou modlou. Myslím, že je veľmi dobré, že na škole máme tento odbor a snaží sa vychovávať nových odborníkov, ale injekcia aktuálnosti a chuti z práce by určite neuškodila.

*

Vanda (študentka dramaturgia a dramatickej tvorby)

Aktuálna pozícia kritikov je veľmi problémová. Dnešní kritici sú skôr teoretici a o praktickej časti vedia veľmi málo a preto ich kritika je iba na báze teoretickej.

*

Kateřina (študentka dramaturgie a dramatickej tvorby)

1. Stagnující. Nezáviděníhodná. Perspektivní. Stav divadelní kritiky na Slovensku se už delší dobu nevyvíjí. A zakrněl v bodě, který kritikům příliš ke cti není. Na druhou stranu si ale myslím, že je to skvělá výchozí pozice pro mladou vlnu divadelních kritiků, kteří mohou nastavit novou výšku laťky. A nutno dodat, že ta nynější už dlouho odpočívá na podlaze.

2. Erudovaný názor divadelního kritika podložený zkušenostmi z praxe může být pro tvůrce záchytným bodem ve změti velmi subjektivních dojmů diváků. Adresuje totiž problémy a kritické body inscenace v jazyce, kterému umělec rozumí. Takže smysl určitě má. Ale chápu i despekt, který mnozí k divadelním kritikům pociťují – kvantita názorů bohužel mnohdy  předčí jejich kvalitu.

zozbierala

Katarína Krokošová

2. bc. KDŠ

iniciátor
August - 2022
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com