Revízor roku 2013? Teda rEUízor!

N.V. Gogoľ: ReuízorKarol Mišovic

Ak by sme sa podujali spočítať, ktorý ruský dramatik je v súčasnosti na Slovenskou tým najhrávanejším, tak by nám jednoznačne vyšli Nikolaj Vasiljevič Gogoľ a Anton Pavlovič Čechov. Ich inscenačné tradície sa navzájom predbiehajú a za sebou nechávajú všetkých Krečinských, Arbeninov, ploštice aj živé mŕtvoly. Gogoľove komédie sú stále aktuálnymi textami, ktoré svoju útočnosť a výpovednosť nestratili ani po stosedemdesiatich rokoch. Dôkazom je práve ich pravidelná uvádzanosť. A to nielen na Slovensku. Je avšak zaujímavé, že na javisku VŠMU po Gogoľových hrách nesiahol nikto už od roku 2006 (Ženba, réžia Jozef Jenčo), na rozdiel od tých Čechovových. Až v roku 2013 sa študenti ku Gogoľovi opäť vrátili. Režisérka Mária Froncová s dramaturgičkou Janou Smokoňovou (obe študentky 1. ročníka Mgr. réžie a dramaturgie) si vybrali práve jeho najznámejšiu komédiu Revízor. A ak archívy neklamú, ide o prvé javiskové uvedenie hry na pôde VŠMU. V ich poňatí sa...» pokračovať v čítaní

My všetci sme Don Quijote (čítaj Kichote)

Miguel de Cervantes Saavedra: Ja; Don Quijote!

Kapitola prvá: Ako všetko do seba zapadlo Tretí december. Štúdio 12. Miguel de Cervantes y Saavedra. Peter Palik. Tandara-Mackovčáková-Sisák-Lužina-Mihálek-Ryšavá. Katedra bábkarskej tvorby. Absolventská inscenácia. Kapitola druhá: Ako režisér podstatu z päťsto strán vytiahol BARBORA: Režisér Peter Palik pozmenil pôvodný názov Cervantesovho románu (Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha) na jednoduchšie, no o to veľavravnejšie Ja, Don Quijote. Z tejto zmeny možno vyčítať celkový koncept inscenácie a dramaturgický prístup k postave Dona Quijota. LUCIA: Inscenácia sa nepridŕža dejovej línie románu, ale vyberá z neho motívy, ktoré sú najbližšie každému nášmu „Ja“. Priateľstvo, láska, naše túžby a súkromné boje. Pozornosť je upriamená najmä na samotnú osobnosť Dona Quijota, ktorá však nie je zobrazená prostredníctvom jeho zážitkov z putovania, ako je tomu v pôvodnom diele. B: Osobne veľmi oceňujem, že sa režisér nevydal „klasickou“ cestou a podstata...» pokračovať v čítaní

Macbeth ako rod, rituál a archetyp

William Shakespeare: Macbeth: Hra o bastardochinterné hodnotenie

Rozhodnutie inscenovať Macbetha, jednu z „veľkých“ Shakespearových tragédií, znamená pre režiséra (a dramaturga) chytiť do rúk dvojsečnú zbraň. Vzhľadom na nesmierne množstvo doterajších spracovaní chronicky známeho príbehu o krvavej ceste k moci a rovnako krvavom páde, je ostrie medzi stokrát videným a nanovo nazeraným veľmi tenké. Mohli by sme očakávať, že balansovať na ňom si vyžaduje nemalú skúsenosť, preto sa ambícia študenta Katedry réžie a dramaturgie Tomáša Procházku (hoci na svoj vek nie celkom neskúseného) pripraviť Macbetha ako svoj ročníkový projekt (1. ročník Mgr. štúdia) zdá byť na prvý pohľad dosť odvážna. Rovnakým prívlastkom možno počastovať aj Procházkovu interpretačnú víziu, s ktorou sa odhodlal svoju ambíciu naplniť. Interpretačno-režijný kľúč, ktorý si zvolil, vytvára kontinuitu s jeho doterajšou prácou, hoci v minulosti Procházka realizoval dosť odlišné texty, nie tak chronicky známe a skôr komorne ladené (napr. monodrámy Jeana Cocteaua Ľudský hlas a Krásny...» pokračovať v čítaní

Sme na vine my, alebo tí hore?

N.V.Gogoľ: Reuízor

Revízor navštívil divadlo Lab, teda lepšie povedané, eurokomisár navštívil divadlo Lab, alebo to bol súdruh? Nedajte sa zmýliť, reč je stále o divadelnej inscenácii. Gogoľovu najznámejšiu satiru inscenovali s tretím ročníkom herectva Mária Froncová (1.Mgr. katedra réžie a dramaturgie) a Jana Smokoňová (1.Mgr. katedra réžie a dramaturgie). Ako úvod naznačil, režisérka a dramaturgička posunuli interpretáciu Gogoľovho textu najmä do roviny nedávnych, ale i súčasných politických škandálov. Inscenácia je pretkaná mnohými výraznými i menej výraznými narážkami na konkrétnych politikov. Avšak hlavný dôraz, respektíve téza spočíva vo vzťahu našich inštitucionálnych zástupcov, rozumejte politikov, voči Európskej únií. Ďalšou témou je vzťah politickej minulosti a súčasnosti. Slovenské politické špičky sa od rozpadu Sovietskeho zväzu v podstate nezmenili. Teda ich princípy sa nezmenili – nahonobiť si čo najviac pre seba. Zmenila sa iba doba a tak náš...» pokračovať v čítaní

Obyčajný Jano Karol príčinou neobyčajnej inscenácie

Silvia Vollmannová: Hola Madrid!

Odísť do zahraničia bolo vždy mojím snom. Osobne si myslím, že v istej fáze života sa to stáva snom skoro každého mladého človeka. Vedú nás k tomu rôzne pohnútky. Vzdelanie, práca, láska alebo jednoducho potreba aspoň na čas vypadnúť z domu. Vytvárame si zidealizované predstavy o tom, že sa tam ako zázrakom všetko zmení na dobré, že zrazu budú všetky naše problémy „fuč“. Veci však väčšinou nebývajú také idylické, ako sa nám spočiatku zdajú. Niekedy sa totiž z nezadaného Juana Carlosa, ktorý nám prisahá lásku, môže stať muž s manželkou a s dieťaťom. A čo potom?» pokračovať v čítaní

V Divadle Lab vypadol prúd

Peter Shaffer: Čierna komédia

Je „prvoplánovosť“ to, čo sa očakáva od absolventského predstavenia študentov Katedry hereckej tvorby? Pri inscenovaní Čiernej komédie Petra Shaffera  neprekročili Anton Korenči v tandeme s Jurajom Bielikom líniu inscenácii, ktorú poznáme z divadla Malá scéna STU. Nedostatočné pochopenie (či skôr jeho uchopenie a práca s ním?) textu inscenácii neprospelo. Režiséri zvolili prvoplánový humor a akrobaciu, čím pochovali sľubný text britského autora. Herci svoje postavy uchopili so všetkou silou a predstavenie odohrali takpovediac bez vydýchnutia. Akoby však bežali maratón bez cieľa a ich výkony tak časom naberajú na stereotype. V inscenácii sa stráca gradácia, nahrádza ju krik a vnútorne nepodložené pády na zem. Inscenácia tak časom pôsobí nudne, stráca plynulý priebeh, stagnuje a upadá do stereotypu. Herci sa miestami úspešne, miestami menej úspešne snažili využiť možnosti situačnej komédie, kde je tma zamenená za svetlo...» pokračovať v čítaní

V tme ostalo ešte veľa utajeného

Hrať komédiu je vraj pre herca to najťažšie. Tohtoročný absolventský ročník Katedry herectva má už s týmto žánrom veľké skúsenosti. No ich predchádzajúce inscenácie nedosiahli vždy želané kvalitatívne úspechy. Prvá z ich dvoch absolventských prác je taktiež v komediálnom žánri. Zohraný režijno-pedagogický tandem Juraj Bielik – Anton Korenči s nimi totiž naštudoval Čiernu komédiu Petra Shaffera. Shafferova hra patrí medzi evergreeny divadiel po celom svete. Komédia o mladom páriku Brindsleym a Carol, ktorému v ten najdôležitejší deň ich života (na prvú návštevu má prísť Carolin otec a zároveň aj miliardár Bamberg, ktorý má záujem o Brindsleyho sochy) v byte vypadne elektrina. Spleť nečakaných situácií a ešte viac neočakávanejších hostí nenechá na seba dlho čakať. Jedinečnosť hry spočíva práve v tom, že Shaffer funkčne zamieňa svetlo za tmu a naopak. Takže, keď je na javisku tma, postavy sa tvária, že je svetlo a keď sa...» pokračovať v čítaní

Anna Saavedra: Fajčiarky a spasiteľky

interné hodnotenieExterný redaktor

Hra Fajčiarky a spasiteľky česko-chilskej dramatičky a dramaturgičky Anny Saavedry, momentálne rezidenčnej autorky brnianskeho HaDivadla, mala premiéru 28. 3. 2012 v Národním divadle moravskoslezském v Ostrave. Režiérka Janka Ryšánek Schmiedtová vychádzala predovšetkým z textu. Tvorcovia ho výraznejšie neupravovali, neinterpretovali, ani významovo neposúvali. V konečnom dôsledku (až na pár výnimiek) pôsobila inscenácia strnulo a divák navyše nemal ten intenzívny pocit, že sa díva na komédiu. Hosťujúci režisér Marián Amsler, umelecký šéf HaDivadla, prizvaný na spoluprácu s poslucháčmi druhého ročníka magisterského stupňa Katedry herectva, spolu s dramaturgmi Lenkou Garajovou a Liborom Hanzalíkom, naopak ozvláštnili text o množstvo prekvapivých okamihov. V imaginárnom dialógu sa režisér konfrontuje s autorkou hry a s veľkou dávkou odstupu, ale zároveň ľahko a vtipne, vnáša do ženského sveta mužský pohľad. Čo...» pokračovať v čítaní

Sławomir Mrożek: Proroci

recenzia No.2Externý redaktor

“Počúvajte moje slová: Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, Pán, vo videní a hovorím s ním vo sne!” /Nm XII:6/ Biblická tradícia, z ktorej naša spoločnosť vychádza, má hlboko zakorenenú vieru v mužov a ženy, prostredníctvom ktorých sa Boh prihovára k svojmu ľudu. Motív charizmatického proroka, ktorý dokáže strhnúť davy najmä v obdobiach krízy, inšpiroval Slawomira Mrožeka k zamysleniu sa nad touto ľudskou nutnosťou. Vo svojej hre Proroci oživuje takmer zabudnutú tradíciu, ktorá ale v žiadnom prípade nie je mŕtva. Réžijno-dramaturgický tím Andrea Bučková a Michael Vyskočáni nám ukazujú, že dnešný Boh si svojich prorokov nevyberá náhodou. Sleduje situáciu, efektívne infiltrovaný v dave, a čaká kedy predstúpi na balkón víťaz krvavej hry, ktorej priebeh sledujeme až do trpkého konca. Zneužívanie moci, konformita či limitácia – tieto pojmy predstavujú kľúčové témy, ktorými sa Mrožek zaoberá. Všetky sú nadčasové, naliehavé a istým spôsobom nevyčerpateľné. Ako podotkol Róbert...» pokračovať v čítaní

Urs Widmer: Top Dogs

Externý redaktor

Bez dvoch týždňov je to na deň presne osem rokov, čo bol na Slovensku premiérovo inscenovaný text švajčiarskeho dramatika Ursa Widmera Top Dogs. Rovnako ako v prvom prípade aj tentokrát ide o pedagogickú réžiu. Po Jurajovi Nvotovi zrežírovala preklad Romana Olekšáka Ingrid Timková vo svojej autorskej úprave.  Každá pedagogická réžia logicky vzbudzuje o čosi väčšie očakávania než spolupráca hercov s ich rovesníkmi z Katedry réžie a dramaturgie. Obzvlášť v súčasnej situácii, kedy Lab kapacitne iba ťažko zvláda počet absolventských inscenácií nehovoriac o ich reprízovosti. Je preto logické, že sa od spolupráce študentov s profesionálmi očakáva, že si poslucháči herectva vyskúšajú menej tradičný spôsob tvorivého procesu, netradičnú poetiku režiséra, alebo prípadne naopak vrátia sa k cibreniu základných remeselných návykov, ktoré sa pri práci s rovesníkmi občas zvyknú zanedbávať. Fakt je totiž ten, že Lab je v prvom rade...» pokračovať v čítaní

iniciátor
December - 2019
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com