Bábkarský Charlie Chaplin

Charlie ChaplinKIDKBTMiroslava Košťálová
Kid

V roku 2018 si pripomíname hneď dve významné udalosti, spojené s osobnosťou britského filmového herca, režiséra a hudobného skladateľa Charlieho Chaplina – 129. výročie jeho narodenia a 97. výročie nemého filmu KID.

Bakalárska inscenácia KID sa začína príhovorom samotného režiséra predstavenia, Mateja Feldbauera, ktorý víta divákov z pozície vedúceho zájazdového divadla KID. Režisér využíva princíp divadla v divadle. Okrem toho upriamuje tiež pozornosť na prístroj vmontovaný do paravánu, ktorý obsahuje tlačidlá SIGH, LAUGH a APPLAUSE. V súčinnosti so zmenou osvetlenia tlačidiel Feldabauer vyzýva divákov k interakcii – vždy, keď zasvieti farba na príslušnom políčku, divák si má počas sledovania deja buď povzdychnúť (sigh), zasmiať sa (laugh) alebo zatlieskať (applause).

Názov inscenácie odkazuje na Chaplinov prvý celovečerný nemý film The Kid z roku 1921, ktorý bol v jeho tvorbe prelomovým. Vo filme sa stretávame s matkou, ktorá svoje narodené dieťa necháva napospas ulici, no keď sa dostane preč z jeho blízkosti, pocíti ľútosť. Cesty späť však niet. Dieťa nájde ,,večný tulák“ Charlie, s ktorým začne vyrastať.

Na tejto inscenácii je zaujímavá kombinácia štylizovaného hereckého prejavu a výrazových prostriedkov bábkového divadla. Študentky tretieho ročníka (Janka Bartošová, Tatiana Galambošová, Veronika Horňáková, Tara Ružbašanová, Barbora Šoganová, Veronika Trungeľová) dôkladne pracujú s mimikou, vďaka ktorej posúvajú dej vpred a neraz rozosmejú divákov (zdvihnuté obočie a vypúlené oči asociujú prekvapený výraz, kútiky úst odkazujú na šibalstvo atď.). K ich štylizovanému prejavu prispieva aj kostým, ktorý neodmysliteľne patril k osobnosti Charlieho Chaplina. Všetky študentky majú na sebe čierne obleky, biele košele a malé okrúhle čierne klobúčiky. V súvislosti s ich štylizovaným prejavom by som ešte rada upriamila pozornosť na veľké čierne topánky a paličku, ktoré patria k jedným z dôležitých poznávacích znamení Chaplina. Grotesknosť postáv je zvýraznená prostredníctvom čiernych nalepovacích fúzikov a očných tieňov v rovnakej farbe. Režisér prostredníctvom tejto štylizácie výrazne odkazuje na Chaplina a jeho sprítomnením na scéne tak poskytuje divákovi nevšedný zážitok. Ten počas sledovania inscenácie nadobúda pocit, že sa pozerá na šiestich mimoriadne pôsobivých Chaplinov.

Samotný príbeh o malom dieťati, ktoré nájde ,,večný tulák Charlie“, sa v inscenácii realizuje prostredníctvom bábok. Štylizované marionety, ktoré vyrobil Dominik Javor, umocňujú atmosféru nemého filmu. Vtipný účinok dosahujú študentky prostredníctvom zakrytého vodenia marionet. Vidíme roztrasené nohy Charlieho, jeho pomalú chôdzu, ktorá je zaujímavá práve vďaka precíznej technike vodenia.

Na inscenácii výrazným spôsobom participuje aj hudobná zložka. Simona Hranaiová, študentka druhého ročníka hudobného umenia, dokáže prostredníctvom hry na klavíri umocniť atmosféru – napríklad zrýchlenými akordmi akcentuje naháňanie sa študentiek v úlohe Chaplinov. Práve vďaka hudbe sa dokáže divák viac vcítiť do deja a uvedomiť si tak, akú dôležitú úlohu zastáva práve pri inscenovaní hry, inšpirovanej nemou filmovou groteskou.

Bakalárska inscenácia KID vás zavedie do sveta, v ktorom práve smiech, dojatie a potlesk odzrkadľujú atmosféru jedinečnej doby.

Miroslava Košťálová, 1. bc KDŠ

iniciátor
  01 02 03 04 05
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com