Detská robinsoniáda

William GoldingPán múchKBTKlára MadunickáBibiána Švecová
Pán múch
Pán múch

Riadená demokracia, vzbura, cesta vedúca k nepriateľstvu a smrti. Pán múch študentov 1. magisterského ročníka KBT pod pedagogickým a režijným vedením Petra Palika priam srší hrôzostrašnosťou, ale i vtipom a filozofiou.

Inscenácia na motívy románu Boh múch Williama Goldinga zachytáva situáciu, kedy sa skupina detí ocitá po havárii lietadla na opustenom ostrove. Bez dospelákov. Plynutím deja sa pred zrakom divákov beznádej a obavy detí menia na radosť, ktorá postupne prerastá až do nevraživosti, rozdeľujúcej skupinku stroskotancov na dva nepriateľské tábory. Goldingov román je alegóriou spoločnosti bez práva a zákonov, prináša obraz človeka, ktorý stratil nevinnosť a zmenil sa na sebca a nositeľa zla. Túto alegóriu sa tvorcom inscenácie podarilo preniesť aj na javisko v mimoriadne silných (najmä vizuálnych) impulzoch.

Zaujímavým počinom je nielen dramaturgický výber titulu, ale i dramatizácia textu (Peter Palik). Tá v pomerne krátkej sekvencii zachytáva všetko podstatné z knižnej predlohy, nevynímajúc ani základnú ideu – stratu hodnôt a morálky ľudí, ktorí sa ocitnú mimo civilizácie. Jediným nedostatkom dramatizácie je jej disproporčnosť. Počiatočné scény sú menej dramatické, nesprostredkujú napätie (napriek tomu, že v románe je ono prítomné od prvých strán). Záver je naopak emočne i dramaticky veľmi napätý, vybičovaný do krajnosti.

Skupinu nezvestných detí kreovalo jedenásť bábkohercov. Zohratosť hereckého kolektívu bola jedným z najsilnejších pozitív celej inscenácie. Do hľadiska sa tak prenášali mimoriadne silné impulzy, emócie a priam hmatateľná radosť z tvorby. V súčasnosti, kedy nie je ničím neobyvklým (už i na škole) súťaživosť, konkurenčný boj a egocentrizmus hercov, je príjemným prekvapením absolútna súhra a spolupráca študentov bábkoherectva počas predstavenia. Rovnako možno konštatovať, že po technickej stránke sa tvorcom nedá takmer nič vyčítať. Jednotlivé postavy vytvorili pomocou malých masiek detských tváričiek, ktoré mali pripevnené na predlaktiach. Prsty hercov sa stali nožičkami detí, takže vznikli rozkošné figuratívne bábky, ktoré pôsobili komicky a zároveň vďaka špecifickým výrazom tvárí a charakteristickým doplnkom (napr. okuliare či rôzne účesy) vytvárali konkrétne charaktery. I herecké prejavy, veľmi kultivované, technicky precízne a dynamické dotvárali postavy a dodávali im jedinečnosť, odlišnosť jednej od druhej. Vďaka tomu bolo mimoriadne jednoduché orientovať sa v postavách napriek ich veľkému počtu.

Hutný dramatický text viedol dialóg s multižánrovými živými piesňami a melódiami (herecký kolektív). Tie buď podporovali odohrávajúce výstupy (Beatles – Help, pri záchrane) alebo boli v absolútnom kontraste (uchu lahodiace melódie pred a počas havárie lietadla, pri zobrazení a stvárnení „pána múch“). Hudobná zložka veľmi funkčne a organicky podporila celkovú atmosféru inscenácie. V kombinácii so svetelným dizajnom (svetelný dizajn, scénografia – Viktória Csanyiová, Radka Baňacká, Dominik Márius Javor) tak vznikalo sekundárne napätie.

Rušivým elementom bol nesúlad hercov pri scénických prestavbách. Klietky rôznych tvarov a rozmerov boli svojím množstvom v istých prípadoch nadužívanou a zbytočnou rekvizitou, skôr obmedzujúcou pohyb na javisku než podporujúcou celkovú koncepciu. Hrací priestor bol preplnený a nie všetky klietky boli stopercentne využité. Primárne spĺňali funkciu klietok na zvieratká, miestami vytvorili pomyselné múry, útes, jaskyňu či pevnosť... Viackrát sa tiež objavili v kombinácii so svetlom, čo vytváralo pôsobivé tieňové obrazce. Vo všeobecnosti však do značnej miery obmedzovali pohyb bábkohercov. Faktom je, že tvorcom trochu unikla postava „Pána múch“ (tak pomenoval malý Simon hlavu diviaka, ktorú lovci nastokli na kôl ako obetu pre „príšeru“). Moment, kedy sa “Pán múch” objaví na scéne je síce vizuálne pôsobivý, no v zhluku hudby, rytmov, tanca a napätia zaniká. Neskôr sa k postave tvorcovia už nevracajú, takže chýba akési prepojenie, zdôvodnenie využívania klietok plných múch. V úvode s nimi prichádzajú všetci herci na scénu. Nastupujú na lietadlo, ktoré následne havaruje. V postupnom plynutí deja inscenácie sa však klietky využívajú stále menej, neskôr už len ilustrujú prostredie. A hoci pomáhajú diferencovať priestor a boli výrazne atmosférotvorným prvkom, nestali sa nositeľmi metafory či symboliky.

Inscenácia Pán múch je pozoruhodným projektom Katedry bábkarskej tvorby. V rámci dramaturgie ide o odvážny počin Petra Palika, ktorý v tejto sezóne pripravil už svoju druhú inscenáciu. Kačka, smrť a tulipán je dramatizáciou detskej knihy. Goldingov román je dielom väčším, náročnejším, no veľmi pozoruhodným. Inscenácia je exhibíciou precíznych hereckých výkonov, vycibrenej bábkarskej techniky, kvalitnej hudby, krásnych, nápaditých bábok, pôsobivého svetelného dizajnu a silnej myšlienky prenesenej na javisko. Škoda len stagnujúceho deja a absentujúceho napätia v prvej polovici inscenácie, ktorá má za následok zníženie inak vysokej umeleckej kvality.

 

Klára Madunická, 3. bc KDŠ

Bibiána Švecová, 1. mgr KDŠ

 

Realizácia:

Autor: William Golding

Dramatizácia a pedagogická réžia: Peter Palik

Scéna, kostýmy a bábky: Radka Baňacká, Viktória Csányiová, Dominik M. Javor (1. r. Mgr., bábkarská scénografia a technológia)

Hudba: ZSZ Muchy

Produkcia: Petra Frankovská (1. r. Mgr., divadelný manažment)

 

Obsadenie:

Jana Bartošová, Mariana Bódyová, Tatiana Galambošová, Simoneta Hladká, Veronika Horňáková, Alžbeta Kamenská, ŠImon Peter Králik, Veronika Karolína Peštová, Tara Ružbašánová, Barbora Šoganová, Veronika Trungelová

(1. r. Mgr., bábkoherectvo)

 

Pedagogické vedenie:

Mgr. art. Marika Kecskésová, Mgr. art. Ivana Macková, ArtD., Beáta Seberíniová, MSc., Doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD., Mgr. art. Jana Rychlá

 

Premiéra: 17. 4. 2019 o 19. hodine

Miesto: Štúdio 1 (scéna Divadla Lab), Zochova 1

iniciátor
November - 2022
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com