Dosť bolo o migračnej kríze? Americkému cisárovi by ste mali dať šancu

externýAmerický cisárRoberta Krmášková

Po tom, čo obrazovky, noviny, pláže či mestá zaplavili dôsledky migračnej krízy, by si divák možno želal, aby sa mu táto téma vyhla aspoň v divadle. Štúdio 12 a Divadlo Pôtoň z Bátoviec však v masových útekoch z Rakúsko-Uhorska našli inšpiráciu pre ponúknutie pohľadu na to, ako to bolo kedysi a aký súvis s tým môžeme nájsť v súčasnosti. Režisérka Iveta Ditte Jurčová vo svojej adaptácii knihy rakúskeho spisovateľa Martina Pollacka Americký cisár – masový útek z Haliče, ponúka jednu z najzaujímavejších inscenácií sezóny, o čom svedčí aj ocenenie Dosky v kategórii najlepšia inscenácia.


    Tému migrácie otvára v predstavení mystický až ťaživý úvod o drakobijcovi Slavicovi,  ktorého snaha zbaviť ľudí utrpenia je paralelou s ťažkými osudmi nehostinnej zeme, odkiaľ ľud uteká. V príbehu nachádzame  obraz migrantov vtedajšej doby z našich končín, ktorí vo viere za lepším životom prekonávali náročnú cestu do Nového sveta, no namiesto šťastia ich tam často čakala rovnaká krutosť ako tá, pred ktorou sa snažili ujsť. Príbeh inscenácie vychádza zo spomínaného diela Martina Pollacka, no dramatizácia Michala Ditteho nemá čisto reportážny charakter.

V spolupráci s ním režisérka často až poeticky vykresľuje neľahké osudy migrantov z Haliče. Od zasneného hryzenia a rozžúvania surových zemiakov sediac v piesku symbolizujúcom ťarchu rodnej hrudy, cez písanie pomyselných listov z Ameriky, po rátanie obetí, keď herci z vlastných šnúrok zväzujú malé krížiky z paličiek. Osudy migrantov zastupujú a v deji reprezentujú postavy Mendel Beck, jeho sestra Rifke,  Mathias Komara a Janko Hockicko, ktorých identity si herci striedajú. 

Surovosť ľudí v kontexte doby a využívanie ich nižšieho vzdelania pri napĺňaní ich cesty nás môže vďaka výkonom hercov absolútne pohltiť. Uverenie v existenciu amerického cisára a odovzdania jeho vrúcneho pozdravu s očakávaním skorého videnia utečencovi v prostej nahote, len podčiarkujú moment súcitu. Už pri úvodnom čítaní zoznamov vysťahovalcov päticou hercov, je možné utvoriť si obraz o národnostne zmiešanej oblasti Haliče, odkiaľ sa uteká, lebo veď tu aj z novorodeniatok ženy radšej robia anjelov. Prítomná je tiež téma židovstva a opovrhovania Židmi. 

Inscenácia vyvoláva aj pocit stiesnenosti a účasti na celom dianí, čo sčasti spôsobuje samotná scéna – piesčitá zemina využitá v rôznych metaforických rovinách a usporiadanie hľadiska vôkol nej, kde môže vznikať až pocit spolucestujúcich trpiteľov v kajute lode. Atmosféru výborne dokresľuje projekcia na premietacích plochách okolo celého priestoru a časté ťaživé hudobné podfarbenie. Herci (Mária Danadová, Eva Moresová, Filip Jekkel, Ľubo Bukový, Matúš Kvietik) po celý čas, niekedy až s nečakanou ľahkosťou, vytvárajú fyzické či psychické napätie napr. metaforickým zobrazovaním utrpenia z ťažkej práce držaním topiaceho sa ľadu v rukách. 

Divák by možno čakal, že v inscenácii bude zachytená aj nádej a možno i svetlé momenty, ktoré v dokumentárnej predlohe sú, no neudeje sa tak. Napriek tomu neostáva z toľkého utrpenia vyčerpaný a silná vizuálnosť  či práca s objektmi ho udržujú v neustálom strehu. Inscenácia rozhodne môže ponúknuť emocionálne silný a informačne podnetný zážitok plný hereckých prekvapení.

Roberta Krmášková, 1. mgr KDŠ

           

       

Martin Pollack, Michal Ditte: Americký cisár           

Autor: Martin Pollack

Preklad predlohy: Michal Hvorecký

Dramatizácia: Michal Ditte

Dramaturgia: Marek Godovič

Réžia: Iveta Ditte Jurčová

Výtvarný koncept: Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková

Realizácia výtvarného konceptu: Katarína Caková

Pohybová spolupráca: Mária Danadová

Hudba: Ivana Mer & Cristian Estrella

Digital media: Erik Bartoš

Účinkujú: Eva Moresová, Mária Danadová, Ľubomír Bukový, Matúš Kvietik, Filip Jekkel


   

iniciátor
  01
03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com