Minulosť – prítomnosť – budúcnosť

oVIDIusBibiána Švecová

Študenti tretieho ročníka Katedry bábkarskej tvorby si pre svoje absolventské predstavenie zvolili antickú tému, ktorá sa zaoberá otázkami života a bytia. Individualitu ľudského jedinca zobrazili jednoduchým spôsobom, kolobehom. Rôzne etapy ľudského života, štyria bohovia, štyri ročné obdobia. Inscenačnému tímu teda išlo predovšetkým o zobrazenie životnej cesty Publia Ovídia Nasa a jeho umeleckého prínosu. Tému obohatili o súčasný veľmi obľúbený prostriedok – médiá, prostredníctvom live premietania.

Ešte pred začiatkom inscenácie divák videl na scéne jednoduchý drevený plôtik ohraničujúci plátené závesy na zadnej strane javiska a po bokoch dva drevené sudy, čo pripomínalo záhradnú scénu. Zmena nastala až keď sa divák pokojne usadil, začala hrať hudba a rozsvietilo sa. Spoza plátien spoločne vyšli štyria herci (Patrícia Sopkovičová, Juliana Hamranová, Lukáš Jurko, Martin Frank) s dreveným kolesom z voza, ktorý držali v rukách. Najprv „objavovali" jeho oblé strany a vnútorné steny, do ktorých vkladali prsty, až sa ich ruky s kolesom „spojili", hádzali ním zo strany na stranu. Podobne objavovali aj drevený plot okolo plátna. Skúmali jeho zloženie, prepchávali sa cez jeho medzery a nakoniec ho otvorili do priestoru, čím sa do stredu pozornosti dostalo plátno. To poslúžilo nielen na tieňohru, ktorá zobrazovala myšlienkové pochody Ovídia (Andrej Šandula), či jeho životné etapy (narodenie, mladosť, vrcholný vek, staroba až smrť), ale používalo sa aj na schovávanie hercov, či samotnej postavy Ovídia, taktiež aj na spomínané live premietanie. Divák tak mohol veľmi dobre vidieť, čo sa na javisku deje. Live premietaním sme videli konkrétnu, práve odohrávanú situáciu bližšie, do detailov („lietanie" v myšlienkach skrz malého papierového panáčika, strach z veľkých a nových vecí prostredníctvom malej postavy a animácie veľkého zvieraťa...). Bohužiaľ sieť nebola stabilná, preto bolo live premietanie skôr neúspešné, obraz nebol plynulý, zasekával sa a prepojenie „starého s novým“ nemalo taký výsledný efekt, o aký zrejme pôvodne šlo. Drevené sudy po bokoch poslúžili na „miesenie" nového vznikajúceho života, držiak žezla bohov...

Scénograficky inscenáciu dopĺňalo „pieskovisko", na ktorom spoza plátien vychádzala postava Ovídia. Zastrešovalo jeho rodisko, domov, odohrávali sa na ňom rôzne etapy v živote Ovídia. Taktiež sa využilo aj pri práci s bábkou, alebo aj na zminimalizovanie reálnej scény. Jednotlivé dramatické situácie boli navyše doplnené o svetelné efekty. Pokiaľ išlo o narodenie Ovídia, vtedy napríklad herci „miešali“ v sude nový život. Sud bol nasvietený zelenou farbou, ktorá je považovaná za farbu prírody, nádeje a života. Myšlienky zobrazujúce sa ako tieňohra boli znázornené v modrom pozadí svetla. Inscenačný tím sa teda pohrával s významami farieb, ktoré dotvárali dané situácie. Rovnako aj hudba, ktorá bola prítomná takmer počas celej inscenácie, navodzovala u divákov emócie – prekvapujúce, dojímavé...

Inscenácia bola postavená výhradne na pohybe, zvuku a svetelnej vizualizácii. Práca hercov so štylizovaným pohybom a agrojogou vytvorila zaujímavé akcie na javisku. Herecké výkony by sa dali pomenovať jediným slovom, tým je „jednota". Na študentoch Katedry bábkarskej tvorby si veľmi cením ich súdržnosť pri spoločných výstupoch. Máte pocit, akoby hral jeden herec. Sú nielen presní, ale nepovyšujú sa herecky jeden nad druhého. Vo svojich individuálnych postavách preukazujú svoje nadanie a schopnosti, v spoločných scénach sú ale naozaj jednotní.

Režiséri Lucia Lasičková a Michal Jurík (1.Mgr Kbt) si vybrali antickú tému, predovšetkým o živote. O živote samotného Ovídia alebo o živote nás všetkých. Je to stále aktuálna téma, ktorú vkusne obohatili o svoje nápady a myšlienky.

Bibiána Švecová

Réžia: Lucia Lasičková, Michal Jurík

Hudba : Filip Krišš, Michal Jurík

Scéna : Enikő Bréda

Produkcia : Hane Bodáková, Petra Frankovská

Hrajú: Patrícia Sopkovičová, Juliana Hamranová, Lukáš Jurko, Martin Frank, Andrej Šandula

iniciátor
Marec - 2023
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com