Osobná spoveď dnešného človeka

My__.Jakub Molnár

Fenomén autorskej tvorby sa na profesionálnych javiskách formuje už dlhší čas. Bez tohto tvorivého princípu by si dnes napríklad väčšina základných umeleckých škôl a ochotníckych súborov nevedela predstaviť svoju činnosť. Javisko divadla Lab si však tento spôsob výpovede tak často neosvojuje. Študenti Katedry bábkarskej tvorby absolventského ročníka si spolu s mladšími kolegami zvolili kreatívnosť kolektívnej tvorby a pretkali ju osobnými výpoveďami. Ako uvádzajú v bulletine, v prvej fáze tvorivého procesu si zvolili tému vzťahov v najširšej rovine. Vďaka silnému individuálnemu prínosu sa nakoniec konkrétny okruh tém vykryštalizoval a prispôsobila sa tomu aj finálna forma inscenácie.

Študenti si svoj autorský počin trefne pomenovali názvom My__. Rozhodli sa skúmať výtvarné divadlo, čomu sa podriaďovala všetka práca a akcie na scéne. Za hlavný scénografický prvok si zvolili prírodný baliaci papier. Túto výtvarnú metaforu, ktorú možno chápať rôzne, sa snažili rôznorodo využívať pre potreby danej témy. Narušili tradičné diferencovanie javiska a hľadiska, pričom s celým priestorom narábali skutočne umne a dôsledne.

Už vo foyeri nám uvádzačka oznámila, že máme na výber dva vstupy do sály, jeden obyčajný a jeden dobrodružný. Nemusím snáď vysvetľovať, kam zvedavosť hnala väčšinu publika. Akési pohrávanie sa s divákom trvalo aj v prvých minútach predstavenia, kedy na základe očného kontaktu herci usúdili, či  nálepky s vlastnými iniciálami nalepia alebo nenalepia na telo diváka..

Tvorcovia postupne začali témy čerpajúce z prírody ozvláštňovať o ich vlastné názory, ktoré sa týkali partnerských vzťahov (vo všeobecnosti šlo najmä o ich osobné skúsenosti), či ich vzťahu k viere. Paralelu pritom nachádzali v rastlinnej ríši. Počas celého predstavenia nám boli premietané náznakové procesy fotosyntézy, encyklopedické nahrávky z biológie a i. Zaujímavou premisou bolo až trpké konštatovanie, že v prírode je parazitizmus, či akási hierarchia prirodzený jav a človek je pevnou súčasťou prírody. Preto aj množstvo vedeckých faktov, ktoré herci chladne a bez citu narozprávali do nahrávok, vyvolávali silnú emóciu.

V inscenácii ani tak nemožno hovoriť o dialógoch, ale o monologických replikách, ktoré občas na seba zdanlivo nadväzovali, no každá postava si akoby skôr vravela sama pre seba. Významovo pluralistickému, mozaikovitému deju sa podriaďovala aj choreografia. Tá bola nápaditá s množstvom technických krokových variácií a symbolických prvkov, ktoré sa občas podobali na Wilsonovho Einsteina na pláži. Váha významovosti a posúvania deja stále závisela na pohybe a hoci boli niektoré zo scén technicky príliš komplikované, a teda i zdĺhavé, s celkovým tempo-rytmom a dynamikou pracovali tvorcovia veľmi pozoruhodne. Výnimkou bola scéna, v ktorej herci vystúpili z postáv a civilne začali medzi sebou debatovať o manželstve a sobáši. Táto časť celkom nekorešpondovala s celkovou formou inscenácie.

Veľkým prínosom bola práca so svetlom a hudbou. Aj v tomto prípade bábkari ukázali ich dôslednosť vo všetkých zložkách javiskového umenia. Vďaka externej spolupráci Ivana Ďurkecha (hudba) a Lucii Dubačovej s Philovan Kemenadom (výtvarná spolupráca) fungovali i ostatné prvky nielen na dokresľovanie atmosféry, no často boli i hybnou silou v posúvaní deja. Autorská inscenácia My__, ktorej sa režisérsky zhostil Juraj Bako, nielenže poukazuje na neustálu aktualizáciu bábkového divadla, ale i výberom tém a ich súčasnou interpretáciou sa autori priblížili ku generačnej výpovedi.

Jakub Molnár

Koncept: Juraj Bako

Réžia: Juraj Bako a kol.

Dramaturgia: Juraj Bako, Júlia Jurinová

Výtvarný koncept a realizácia: Júlia Jurinová

Výtvarná spolupráca: Lucia Dubačová

Produkcia: Barbora Ďurčová, Natália Kuchtová

Hudba: Ivan Ďurkech

Účinkujú: Mária Guldanová, Lucia Hivešová, Peter Pavlík, Leona Tešinská

iniciátor
August - 2022
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com