Poďme na Shakespeara do opery!

externýoperaŠDKEOtelloPetra Veltyová

Presne toto som si ja a možno aj ďalší diváci v sále Štátneho divadla Košice povedali 22. marca. Hoci opera Otello od Giuseppe Verdiho mala premiéru už 23. februára, tak práve toto predstavenie bolo predsa len niečím výnimočné. Tentokrát sa totiž v úlohe Desdemony predstavila hosťujúca  francúzska operná diva Frédérique Friess. Možno aj vďaka jej prínosu bolo predstavenie kúzelným zážitkom. Poďme sa teda pozrieť, prečo...

Po úvodnom zdvihnutí opony nás prekvapila mohutná scéna s otočným javiskom. Priestor nás veľmi rýchlo preniesol do prostredia cyperského paláca. Uprostred obrovskej drevenej konštrukcie sa nachádzal drevený orloj a po obvode tehlové steny vytvárali chodby, na priečelí budovy boli umiestnené dve lavičky. V poslednom dejstve je scéna doplnená o Desdemonino smrteľné lôžko. Každé jedno miesto na javisku malo svoje opodstatnenie a bolo plne využité. Scéna Balásza Horesnyiho teda skvele dotvára atmosféru celej hry.

To, čo sme videli na javisku už od samého začiatku, bola snaha narušiť jeden z typických stereotypov opery – jej statickosť. Od prvého momentu je na javisku ruch. Neplatí to len pre zbor, ale aj pre sólové výstupy, kde sa speváci pomaly, ale isto stávali hercami aj bez toho, aby to išlo na úkor ich speváckych kvalít. Tento dojem celkom jasne zaznieval aj v rozhovoroch v hľadisku počas prestávky. Potom sa ale naplnilo staré známe porekadlo: Nehovor hop, kým neskočíš! Po prestávke herecká energia začala klesať a dôraz znova padal na text a hlasový prejav. Nevynechalo sa ani staré známe 10-minútové umieranie. Najlepšie prechod oo spievajúcej sochy k postave so zmysluplne vybudovaným charakterom zvládol predstaviteľ Jaga Marek Gurbaľ. Pri pohľade do jeho tváre bolo možné badať čisté nefalšované intrigánstvo. 

Prečo sa Štátne divadlo rozhodlo siahnuť po tejto opere až teraz je celkom jasné. Divadlo nedisponovalo spevákom vhodným na obsadenie titulnej úlohy. Na scénu ale prichádza ako Otello fantastický Titusz Tóbisz. Jeho mohutný hlas zaburácal divadlom a bol schopný presiahnuť aj fanfáry orchestra. S výhradami však môžeme vnímať opakujúce sa pohyby. Všímavý divák mohol vidieť, že Otello sa niekoľkokrát otočil chrbtom k divákom a urobil pár ťažkých krokov vzad spojených s prehrabnutím mohutných kadier. 

Tu sa dostávame k predstaviteľke hlavnej ženskej postavy. Už vyššie spomínaná Frédérique Friess sa roly v rámci hosťovania chopila absolútne naplno. Jej intonácia bola bezchybná a práca s dynamikou a silou hlasu až neuveriteľná. Z prekrásnej útlej ženy sa ozýval hlas, z ktorého diváci dostávali zimomriavky. Charakter postavy bol taktiež vybudovaný do posledného detailu.

Za obdiv stojí aj ďalší brilantný krok, pre ktorý sa inscenačný tím rozhodol. Hovoríme tu o scéne s detským zborom, ktorej sa často divadlá boja. Košice túto priepasť prekonali a zapojili aj členov Detského operného štúdia Opery ŠDKE. Medzi všetkými dobrými krokmi sa ale nájde aj zopár prešľapov. Za jeden z nich považujem hlavne bojové scény. Je zrejmé, že niektorí predstavitelia nemajú so šermom skúsenosť a na javisku teda ich bojovnosť vyznieva viac komicky, než útočne. Je veľmi humorné, keď sa pozeráme na dvoch bojovníkov, ktorým sa zbrane stretnú len dva-tri krát a potom sú to iba prázdne pohyby a nevydarené zásahy.

Ďalej považujem za veľmi dôležité vyjadriť sa aj k naplneniu dejovej línie. Je vidieť, že inscenačný tím sa veľmi zreteľne venoval rasovej tematike tejto hry, naopak zanikla rovina, v ktorej sa Jago snaží získať post kapitána, a preto v konečnom výsledku vyznel len ako intrigán z princípu, bez akéhokoľvek cieľa. 

Čo teda vo výsledku môžeme o tejto opere povedať? Určite, že to bol odvážny krok. Je vidieť, že už aj slovenská operná scéna sa pomaly blíži k prekonávaniu dlhodobo zaužívaných konvencií operných domov. Samozrejme – stále je na čom pracovať, ale práve v tejto inscenácii vidíme obrovský posun vpred a dúfame, že si ho divadlo udrží aj pri ďalších uvedeniach opier a operiet na javisku Historickej budovy.

Petra Veltyová, 1.bc KDŠ

iniciátor
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com