Stretnutie s meditatívnou medúzou

tanečnýLudumMedzinárodný festival súčasného tancaMiroslava Košťálová

Slovenský choreograf žijúci dlhodobo v zahraničí, Anton Lachky, sa slovenskému publiku predstavil prostredníctvom tanečnej inscenácie Ludum v rámci tohtoročného Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe 12. októbra 2019 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Termín „ludum dare“ predstavuje zrýchlenú súťaž vo vývoji videohier. Môžeme predpokladať, že práve to tvorilo východiskový materiál k tanečnej inscenácii Ludum, ktorá je zasadená do prostredia virtuálnej reality. Na začiatku sa stávame svedkami striedania rýchlych a pomalých pohybov tanečníkov, prostredníctvom ktorých v nás choreograf vyvoláva otázku o spôsobe prežívania reality a fantázie. To je neskôr umocnené rýchlym striedaním farieb na plátne, ktoré evokujú agresivitu a pokriky, príznačné pre videohry. 

Ludum je kolektívnou choreografiou väčšej skupiny tanečníkov, prostredníctvom ktorej hlása Lachky návrat k hravosti a tanečnosti. V tejto súvislosti môžeme spomenúť scénu evokujúcu Divoký Západ, počas ktorej jeden z tanečníkov napodobňuje klusanie koňa, vchod do westernového baru či kontrolovanie pištole za opaskom. Vďaka mimoriadne presnej imitácii detailov z prostredia Divokého Západu, umocnenej cukríkovým mužským oblekom, sa násobí komický efekt.

Tanečníkov však môžeme vnímať aj ako produkty virtuálnej reality – nad svojimi telami nemajú žiadnu moc a miestami sa stávajú bezmocnými bábkami v rukách mocnejších, o čom svedčia ich mechanické pohyby, pokyvovanie hlavou, plnenie príkazov (napr. vydávanie zvukov) a pod. 

Ružový oblek muža a trblietavé šaty ženy vytvárajú kontrast medzi ostatnými tanečníkmi – pripomínajú nám účastníkov hry, ktorí ich presviedčajú o kráse a dokonalosti 3D priestoru. Je dôležité uviesť, že práve ich prítomnosť vnáša do pohybového predstavenia prvky divadelnosti, keďže obaja využívajú vo svojom prejave patetickú reč, zasnené pohľady a šepkanie striedajú s návalmi vzrušenia. Choreograf prostredníctvom spomalených pohybov uvedenej dvojice vytvára kontrast medzi dynamickými pohybovými prejavmi ostatných tanečníkov, vďaka čomu sa mu darí udržiavať diváka v napätí a posúvať v ňom intelektuálne hranice.

Jedným z produktov virtuálnej reality sa stáva meditatívna medúza, ktorú dvojica tanečníkov vytvára prostredníctvom jemných, krúživých pohybov a za zvuku vody – vznikajú tak asociácie s podmorským životom. 

Prostredníctvom tanečnej inscenácie nás Lachky berie na vesmíru loď Ludum a skúma, aké sú hranice medzi skutočným a fiktívnym. Môže sa stať virtuálna realita prostriedkom k uspokojeniu ľudských túžob? A je vôbec možné hľadať krásu vo svete, kde majú prevahu digitálne technológie? Choreograf zároveň poukazuje na chlad virtuálneho sveta, ktorý nemôže zaplniť žiadna výrazná farba ani patetická reč o šťastnom živote. 

Miroslava Košťálová, 3. bc KDŠ

iniciátor
  01
03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com