Tak to už raz na schôdzi vlastníkov býva

externýVlastníciDivadlo Andreja Bagara v NitreZora Bezáková
(zdroj: dab.sk)

Divadlo Andreja Bagara privítalo po nútenej niekoľkotýždňovej „koronaprestávke“ opätovne svojich divákov. Prilákalo ich hneď novým a premiérovým titulom Vlastníci od súčasného českého režiséra a herca Jiřího Havelku. Kritická komédia prezentujúca rôzne ľudské charaktery, ktoré odhaľujú svoje typické črty na jednej spoločnej bytovej schôdzi vlastníkov, príjemne obohatila repertoár nitrianskeho divadla o ďalší súčasný text.

Téma Vlastníkov je jednoduchá – zasadnutie domovej schôdze v kultúrnom dome, kde sa stretávajú vlastníci bytového domu. Všetko by bolo v poriadku, ak by táto skupinka nebola zmes ľudí „všeho druhu“. Od mladého katolíckeho páru, biznismenov, gaya s maďarskými koreňmi cez rodinu s tromi deťmi, upätú úradníčku po zaťatého komunistu. Vzhľadom na rôzny pôvod týchto ľudí a s ním spojené rôzne názory každého z nich, vzniká v hre zápletka v podobe nezhôd, nedorozumení a nesúhlasných argumentov. Celá hra je vystavaná na rozličných charakteroch obyvateľov bytových jednotiek, ktoré vychádzajú na povrch počas riešenia jednotlivých bodov domovej schôdze, ako je napríklad stavba výťahu alebo predaj podkrovia.

Pre režiséra a zároveň aj prekladateľa Havelkovho textu Matúša Bachynca neboli Vlastníci v nitrianskom divadle jeho prvotinou. Už v roku 2019, v sezóne s mottom „Muži bez hraníc“, sa prvýkrát predstavil nitrianskemu divákovi francúzskou komédiou Meno. Teraz sa do nitrianskeho divadla opäť vrátil. Jeho režijné postupy v tejto inscenácii neboli veľmi zložité, keďže aj samotný text je jednoducho koncipovaný: v jednej miestnosti sa stretnú všetci vlastníci a diskutujú na rôzne témy. Režisér tým pádom dával dôraz skôr na jednotlivé mizanscény, ale nezanedbával ani celkový dojem diváka z celého konceptu inscenácie a spolu s dramaturgičkou Slávkou Civáňovou sa im podarilo navodiť ozajstnú atmosféru bytovej schôdze. Typické konverzácie vlastníkov, ako sú napríklad hádky medzi dávnym manželským párom alebo riešenie problémov rušenia nočného kľudu môžeme zaradiť medzi klasické situácie, ktoré sa nám ako vlastníkom môžu stať.

Inscenáciu rámcuje hudba z hororovej snímky Psycho (1960), a síce skladba The Murder z populárnej „scény v sprche“. Môže navodiť rozličné dojmy, i keď treba povedať, že jej výber bol prekvapivý vzhľadom na príbeh a tému hry, ktorá je jasne daná a hudba tohto typu môže pôsobiť, že sa z príbehu stane akási hororová fraška. Zároveň bolo zvláštne jej zasadenie do prostredia kultúrneho domu, pretože mnohí si ju spájajú práve s prostredím kúpeľne (sprchy), a nie so spoločnými priestormi v kultúrnom dome.

Keďže konflikt v inscenácií bol založený na rôznorodosti charakterov postáv, bolo dôležité, aby sa dali jednoducho a presne už na prvý pohľad rozlíšiť. To sa podarilo autorovi kostýmov Jánovi Husárovi. Ten každej postave navrhol kostým, ktorý ju jednoznačne charakterizoval a definoval. Jakub Rybárik ako hysterický homosexuál mal na sebe po celý čas kolieskové korčule a obtiahnuté legíny so športovou mikinou. Eva Pavlíková ako majetná pani bola celá ovešaná šperkami a jej outfit pôsobil miestami až gýčovo. Biznismeni Tomáš Stopa a Martin Nahálka sa zas po scéne pohybovali v lakovaných topánkach, košeliach a sakách. Podobne to bolo aj pri zvyšných postavách. Bol v tom samozrejme zámer vykresliť nátury postáv aj na základe ich vizuálnej stránky. Scéna Barbory Šajgalíkovej reprezentujúca spoločenskú miestnosť kultúrneho domu pôsobí taktiež jednoducho – pódium, jeden väčší vchod, pár stolov a stoličiek, sem-tam nejaká rastlina. Navodzuje to pocit, akoby sme sa naozaj ocitali na domovej schôdzi. Zároveň je javisko touto scénou opticky zúžené (je to akýsi kváder, v ktorom sa scéna nachádza), čo len pridáva k autentickosti už tak zhustenej atmosféry tejto komplikovanej bytovej schôdze plnej napätých situácií.

V rámci hereckého obsadenia sa predstavili okrem už vyššie spomínaných aj Juraj Ďuriš, Gabriela Dolná, Peter Oszlík, Branislav Matuščin, Daniela Kuffelová a ďalší. V premiére sa predstavila aj Ivana Kubáčková, ktorá je novou posilou nitrianskeho divadelného súboru. Režisér vybral obsadenie celkom presne a každému z protagonistov postava veľmi dobre sadla, resp. každý herec sa na danú postavu veľmi dobre hodil aj typovo, aj výzorom a aj jeho hereckým prejavom. Veľmi dobre bola zvládnutá postava úradníčky v podaní Gabriely Dolnej, gaya s maďarskými koreňmi (Jakub Rybárik) alebo aj starého mládenca, ktorého stvárnil Branislav Matuščin. Každý z týchto hercov používal veľmi špecifické herecké výrazové prostriedky, ktorými naozaj veľmi presne kreoval jednotlivé postavy. Pri Jakubovi Rybárikovi to bol napríklad maďarský prízvuk v kombinácii s hlasovou štylizáciou, ktorá býva stereotypne spájaná s prejavom gayov (mierne a ladné vyjadrovanie sa, intonácia viet a podobne), pri Gabriele Dolnej zas precízne zvládnutie bežného jazyka upätej úradníčky, prednes jednotlivých replík alebo aj postoj tela a nevďačné pohľady. Branislav Matuščin v postave starého mládenca taktiež vynikal, veľmi dobre nám prezentoval vlastnosti, ktoré sú zas prisudzované tomuto typu človeka - bol zmätený, mnohým veciam nerozumel a celý čas len vyjedal prinesené koláče jednej z postáv.

Hru Vlastníci môžeme vnímať ako príznačnú aj pre dnešok – v našich životoch sa bežne môžeme stretnúť s podobnými typmi, ktoré vieme nájsť v každej spoločnosti. Súčasne sa nám tu predstavujú aj tie negatívne vlastnosti ľudí, ako je napríklad neschopnosť rešpektovať toho druhého, tvrdohlavosť, neohľaduplnosť a podobne, ktoré nám jasne ukazujú, že ako spoločnosť máme ďaleho od toho, aby sme si pojmy ako „rešpekt“ alebo „tolerancia“ vedeli vziať k srdcu. Aj preto bol výber tejto komédie zo strany Divadla Andreja Bagara dobrým krokom, pretože divák môže prísť, zasmiať sa, ale zároveň mu je nastavené zrkadlo toho, ako to aj v dnešnej spoločnosti s dnešnými ľuďmi môže vyzerať.

Zora Bezáková, 1. bc. KDM

 

 

Vlastníci, Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Autor: Jiří Havelka

Réžia: Matúš Bachynec

Preklad: Matúš Bachynec

Kostýmy: Ján Husár

Dramaturgia: Slavka Civáňová

Scéna: Barbora Šajgalíková


Obsadenie

Pani Záhradníková: Ivana Kubáčková

Pán Záhradník: Juraj Ďuriš

Pani Tichá: Gabriela Dolná

Ivančík: Marián Viskup

Ivančíková: Andrea Sabová

Pán Kabát: Ján Greššo

Pani Horváthová: Daniela Kuffelová

Pán Csabai: Jakub Rybárik

Pán Šuster: Branislav Matuščin

Pani Špacírová: Eva Pavlíková

Pán Novák: Pezer Oszlík

Čermák 1: Martin Náhalka

Čermák 2: Tomáš Stopa

 

 

 

iniciátor
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com