TEKUTÁ REALITA alebo LIQUID REALITY búra STEREOTYPY

externýperformanceNaive to the boneDominika Horváthová

Počuli ste niekedy o francúzsko-kanadskej muzikantke Marie Davidson? Práve táto mladá umelkyňa z  Montrealu inšpirovala Evu Priečkovú pri formovaní svojej lecture performance, ktorá nesie názov po Mariinej piesni Naive to the bone alebo Naivná až na kosť. 

Art Books Coffee alebo aj Galéria ABC na Baštovej ulici v Bratislave, ktorá vznikla a  pôsobí ako multifunkčný priestor, zameraný na reflektovanie umeleckej tvorby súčasných umelcov do 35 rokov, prepožičala svoju plochu ďalšiemu mladému jedincovi. Práve tu si návštevníci mohli vychutnať lecture-performance, ktorá bola plná fyzikality, muzikality a filozofie.    

Nezávislá umelkyňa Eva Priečková, ktorá pôsobí a  tvorí najmä na slovenskej umeleckej scéne, nám svojou performance ozrejmila niektoré z mnohých stereotypných otázok o pohybe a o tanci ako takom. Hodinové predstavenie bolo rozdelené na dve osobité časti, ale v zásade boli nerozdeliteľné. V tej prvej nám Eva Priečková objasnila svoju filozofiu a to, ako dospela k svojmu konceptu daného predstavenia. Druhá polovica sa samozrejme zameriavala už len na pohybovú improvizáciu a vnímanie. Praktická činnosť sa tak spojila s tou teoretickou.

     Filozofia Evy Priečkovej bola postavená na piatich samostatných a jednoduchých bodoch, ktoré boli zaznačené na bielej tabuli pod sebou a umiestnené v tzv. TEKUTEJ REALITE, ukončené a podčiarknuté anglickým slovom UNKNOWN.  

  1. byť TASK a ostať ňou              

  2. ROZVĺJAJ

  3. FYZIKALITA

  4. PRIESTOR

  5. a hlavne VYTRVAJ! 

Koncept performatívnej prednášky spočíval v tom, že sme sa všetci ocitli v istom začarovanom kruhu, v istej tekutej realite, ktorá je okolo nás a kvôli ktorej nemôžeme dosiahnuť svoje ciele a musíme si nájsť stále nové a nové. Presne tým istým spôsobom ich napokon Eva Priečková ukázala v pohybovej improvizácii. Keď performerka svoju improvizáciu dokončila, po chvíli si sadla k nám divákom do hľadiska a pustila pieseň Naive to the bone. V tom momente sa intímny priestor Art Books Coffee zmenil na otvorený tanečný parket. Ak ste pocítili náhlu túžbu po tanci, jednoducho ste sa ako divák mohli postaviť zo svojho miesta a prejsť pár metrov na parket, kde ste sa mohli nechať unášať tónmi hudby, tak ako to spravili napríklad študenti z VŠMU. 

Eva Priečková, vyštudovaná tanečnica tak búrala stereotypy o tanci, o pohybe, o jeho vnímaní o jeho hlase a o jeho cítení. Pri tanci chce byť voľná, spontánna, slobodná, hoci pre niekoho možno aj trápna či čudná, ale ide jej o vnútorný pocit a nie o krásu. Štruktúru a obsah tanca chce ponechať pre každého otvorený. Chce si pohyb skrátka užiť. Sama umelkyňa povedala, že to čo hľadá, nevie pomenovať, ale jeden jej zahraničný priateľ jej to napokon vysvetlil. Lebo čo ak “UNKNOWN IS NEW KNOWN”?!  

It seems like honesty is not so fashionable these days

It is true, I ask a lot of questions

You call me naive?

I tell you what 

I am naive to the bone. 

Is it that you feel superior behind a costume of indifference?

In the middle ages, people used to wear cloaks, it’s 2016, get real! [...]

iniciátor
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com