Redakcia


Šéfredaktor:
Ján Balaj

Redaktori:
Martina Beňová, Dáša Godová, Jozef Janík, Diana Pavlačková, Júlia Pecková, Romana Srncová, Olívia Stachová, Dávid Šimon, Bohunka Vaňková

Pedagogické vedenie:
Marek Godovič

Vydáva Katedra divadelných štúdií Vysokej školy múzických umení v Bratislave so sídlom Zochova 1, 813 01, Bratislava.

Vychádza online ako dvojtýždenník.

iniciátor
September - 2017
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo

Najnovšie fotky

Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com