Divadlo a miesto Rómov v ňom

Rómska kultúraRómske divadloKarel AdamDominika Badžová

Rómom bol aj na základe lingvistických výskumom pripísaný indický pôvod. Napriek tomu, že sú súčasťou európskej kultúry už viac ako 7 storočí, spoločnosť ich stále vníma ako exotický prvok v našom kultúrnom priestore. Možno je to z toho dôvodu, že sa rómska literatúra šírila orálnym spôsobom, ale ako je to so vzťahom k divadlu?   Známa indologička a zakladateľka odboru romistika na Karlovej univerzite v Prahe, Milena Hübchmannová, radí Rómov do skupiny Dómov. V indickej spoločnosti predstavovali nízku kastu, ale podľa Hübschmannovej mali Dómovia pred príchodom árijcov postavenie samostatného etnika s politickým zázemím a sociálnou štruktúrou. Uvádza tiež, že tieto skupiny ľudí sa živili rôznymi profesiami „... a to boli kováči, artisti predvádzajúci cvičené zvieratá predovšetkým hady a medvede.“ (Magdolenová, s. 12) V byzantských prameňoch1 je možné nájsť aj...» pokračovať v čítaní

Krok za krokom

rozhovorKarel AdamDominika Badžová

Obdobie po roku 1989 prinieslo Rómom na Slovensku uznanie a kvalitatívny posun ich statusu od etnickej skupiny k národnosti. Štát deklaroval rómskej národnostnej menšine právo rozvíjať svoj jazyk, kultúru a umenie. Jedným z výsledkov úsilia skupín intelektuálov bolo aj založenie rómskeho divadla. Divadlo Romathan zriadilo Ministerstvo kultúry SR v máji 1992 v Košiciach. Príbehy umelcov tohto zoskupenia sú vo verejnom priestore známe. My vám v tomto článku prinesieme rozhovor s najstarším členom divadla, ktorým je bývalý riaditeľ a súčasný šéfdirigent Karel Adam. Pán Adam, ako si spomínate na svoje hudobné začiatky? Vyrastal som v Sečovciach, je to malá dedinka pri Košiciach. Pochádzam z osady. V Sečovciach som chodil na základnú školu, ale keď učiteľka zbadala, že som nadaný rómsky žiak, tak ma odtiaľ presunuli do mesta medzi majoritu. Bol to dobrý krok. Deti v Sečovciach sa v škole nerozvíjali veľmi dobre, pretože v jednej triede bolo v tej dobe až päť ročníkov. V meste som...» pokračovať v čítaní

iniciátor
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com