REFLEKTOR DRÁMA 2014 - Predĺženie termínu

Redakcia

Milí naši kreatívni čitatelia, autori a nadšenci súčasnej slovenskej drámy!

Redakcia Reflektoru sa rozhodla, že termín ukončenia súťaže Reflektor Dráma 2014 predĺži o celý mesiac. Ak ste teda v semestrálnom či skúškovom zhone nestíhali, svoje príspevky nám môžete ešte naďalej posielať do 31.júla na náš mail: reflektorredakcia@gmail.com.

A aby ste mali väčšiu motiváciu, prikladáme zoznam cien, ktoré môžete okrem sľúbeného inscenovaného čítania víťazného príspevku získať:

  • Súborné dramatické dielo Ivana Stodolu (I.,II. a III.)
  • Dejiny slovenskej drámy 20. storočia
  • Samuel Beckett - Hry
  • Goran Stefanovski - Malá kniha nástrah

Knihy do našej súťaže venoval Divadelný ústav Bratislava.

Tešíme sa na vaše ďalšie príspevky! Pre inšpiráciu si môžete prečítať súťažné texty, ktoré sme doposiaľ dostali v našej rubrike Kreator.
O ďalšom priebehu súťaže i vyhodnotení budeme priebežne informovať na našich stránkach.

Hor sa do tvorenia!


* Poznámka: Za gramatické, štylistické či grafické chyby v príspevkoch nezodpovedá redakcia Reflektoru, ale autori príspevkov.

iniciátor
  01 02 03 04 05
06 07 08 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com