ERROR - t3s_jslidernews: No news items -> select page(s) with tt_news records or set plugin.tt_news.pid_list in the constants!

Ženy v divadle, divadlo v ženách – čo nového na poli slovenského divadelného feminizmu

V roku 2016 sme oslávili 100. výročie narodenia a pripomenuli si 50. výročie smrti Magdy Husákovej-Lokvencovej, prvej ženy režisérky, ktorá sa v polovici minulého storočia dokázala presadiť vo vtedy čisto mužskom svete divadelnej réžie. Jej osobnosť čnie na horizonte dejín slovenského profesionálneho divadla ako jeden z prvých zábleskov akceptácie ženského myslenia a nazerania na divadelné umenie. Aj preto sa jej meno skloňuje vo viacerých štúdiách či publikáciách, ktoré od 90. rokov začali systematicky vyhľadávať a analyzovať prítomnosť ženského aspektu v našom divadle.» pokračovať v čítaní

O dôležitosti premyslenej komiky

Ako je dôležité mať FilipaLucia Šmatláková

Írsky dramatik Oscar Wilde vo svojej divadelnej hre Je dôležité mať Filipa parodicky komentuje rozdiely medzi verejným a súkromným vystupovaním členov dobovej smotánky. Zobrazuje mravné obmedzenia vládnuce vo vtedajšej spoločnosti, upriamuje pozornosť na povrchné moralizovanie a zároveň pokrytectvo jej členov. Prostredníctvom správania sa jednotlivých postáv poukazuje Wilde na pretvárku zakorenenú vo viktoriánskej societe, ktorej členovia hrdo hlásali pravidlá o mravnosti, cti či bezúhonnosti, ale na druhej strane ich sami málokedy dodržiavali. Hlavní predstavitelia Jack Worthing a Algernon Moncrieff sú tak nútení vytvoriť pre seba alter egá, aby si mohli potajme užívať svetské radovánky a nepoškodiť pritom svoju povesť poctivých a vážených občanov.  Režisér Štefan Bielik však spoločensko-kritický potenciál textu nevyužil a svoju režijnú poetiku postavil výhradne na formálnej štylizácii. Tá sa v mnohých momentoch javila len ako...» pokračovať v čítaní

OST-RA-VAR ako divadelný, tak aj osobný zážitok

OST-RA-VAR 2016

Od 7. až do 11. decembra mali študenti divadelnej fakulty VŠMU možnosť zúčastniť sa divadelného festivalu OST-RA-VAR (tí duchaplnejší a pozornejší z vás, už iste viete, kde sa daný festival konal). Túto možnosť využilo dohromady desať študentov najmä z katedier divadelných štúdii, réžie a dramaturgie. Úlohou niektorých bolo neskôr teoreticky a na kritickej báze prispieť do rozborov jednotlivých inscenácií, ktoré mohli všetci zúčastnení festivalu vidieť. Išlo o zaujímavý stret českej a slovenskej divadelnej kritiky, ako aj tvorby, no vo veľmi príjemnej, ba až priateľskej atmosfére. Na OST-RA-VARE sa predstavilo spolu 15 inscenácii profesionálnych ostravských divadiel (len pre informáciu, v Ostrave sa nachádzajú štyri profesionálne divadlá, sú to: Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna, Národní divadlo moravskoslezské a Divadlo Petra Bezruče) a štyri inscenácie Off programu, ktoré boli či už z produkcie stále populárnejšej...» pokračovať v čítaní

V jednom krutom mikrosvete

DNAJúlia Pecková

Posledná premiéra divadla LAB roku 2016 sa konala v zmysle otázky, či človek dokáže žiť bez strachu. Tejto témy sa držali tvorcovia inscenácie DNA, ktorej autorom je súčasný, populárny dramatik Dennis Kelly. Uvedenú divadelnú hru napísal na objednávku britského Národného divadla. Dielo bolo ocenené  ako najlepšia dráma festivalu súčasného divadla National Connections. Kelly sa vo svojej súčasnej hre venuje aktuálnym témam, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, či už mladých alebo starých. Na príkladovej štúdii - skupiny mladých ľudí, ktorí žijú v rámci svojej malej uzavretej komunity, dramatik rozoberá zásadné témy, ktoré sú, nanešťastie, už stáročia vo svete prítomné. Strach, šikanovanie, neschopnosť konať, nemožnosť vymaniť sa spod mocenských pravidiel, deštrukcia seba samého, vnútorná prázdnota, zúfalosť... Nič pozitívne, vskutku, okrem lásky, ktorá je ale tak isto zničená prostredím, v ktorom sa zrodila. Skupinu teenagerov spojil život v gangu, komunite, partii. Zabávajú sa...» pokračovať v čítaní

Všetko, čo ste vlastne radšej nechceli vedieť o sexe...

Urbánny sexualizmusMartina Mašlárová

Jedným z veľkých on-line škandálov leta 2015 bol únik státisícov mien zo servera Ashley Madison, internetovej zoznamky pre neverných partnerov. Útok hackerov neušetril ani tých užívateľov, ktorí si za poplatok dali všetky svoje dáta zo stránky vymazať. Napriek tomu je služba stále populárna – v lete nasledujúceho roka bola zoznamka stále dostupná v 53 krajinách sveta a mala viac než 40 miliónov (!) klientov. Na druhej strane, novým trendom, ktorý sa vo svete čoraz viac udomácňuje, je „polyamory“, koncept konsenzuálnych polygamických vzťahov v rôznych podobách (nemusí ísť len o to, že dvojica má viacerých sexuálnych partnerov, ale aj o rôzne úrovne vážnych vzťahov s rôznym stupňom výlučnosti)  – napríklad na stránke BBC Future vyšiel pred pár mesiacmi článok, ktorý tvrdil, že „multimilostné“ vzťahy sú možnou budúcnosťou toho, čo nazývame láskou.  Belgická sexuologička Esther Perel, ktorá rovnako ako Woody Allen žije v New Yorku, tvrdí, že ľudia by mali prehodnotiť...» pokračovať v čítaní

iniciátor
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo

Najnovšie fotky

Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com