Cieľ: Spojiť nespojiteľné

priestorvedátorVeda v divadleDominika Dudášová
(foto: Martin Bystriansky)

Stretnú sa divadelný kritik, astronóm a archeológ... Nie, toto nie je začiatok intelektuálneho vtipu. Ide o tretiu časť z cyklu Veda v divadle. Tá sa niesla práve v znamení archeológie a astronómie. Medzi týmito dvoma vedami sa dá pomerne jednoducho nájsť spojenie. Avšak je možné spojiť ich s divadlom? A dá sa pri tejto kombinácii predísť spojeniu „nebeské divadlo“? 

     V utorok 10. decembra 2019 sa dvere Štúdia 12 otvorili všetkým, ktorí radi hľadajú spojenia a súvislosti medzi navonok nespojiteľnými oblasťami. Moderátor diskusie Milo Juráni privítal v priestoroch divadla dvoch akademikov – astronóma Aleša Kučeru a archeológa Karla Pietu.  

     Astronómia veľmi rada pracuje s pojmom nebeské divadlo. Ten v sebe zahŕňa pozorovania hviezd, zatmenia Slnka či Mesiaca. Podľa Kučeru majú astronómovia svoje kamenné divadlá, ktorými sú planetáriá. A nakoniec, existujú divadelné hry, ktorých predmetom je astronómia. Medzi najvýznamnejšie patria Silent Sky, či divadelná hra o astronómke Caroline Herschel.

     Nálezy, s ktorými sa archeológovia dostávajú do kontaktu, pochádzajú už z doby bronzovej. Na našom území môžeme nájsť niekoľko unikátnych nálezísk. Medzi najznámejšie z nich patrí Havránok, kde sa nachádza archeoskanzen odkazujúci na keltskú kultúru. Slovanské nálezisko Bojná sa okrem významných nálezov pýši nielen rekonštrukciami opevnení, ale aj občianskymi aktivitami. Každoročne sa v Bojnej konajú cyrilo-metodské slávnosti, ktoré sa premenili na ľudové divadlo založené na improvizácii. Aj takýmto spôsobom archeológia inšpiruje ochotníkov k tvorbe divadla. 

     Celá diskusia sa pohybovala niekde medzi nebom a zemou. Nebo bolo reprezentované astronómiou, ktorej cieľom je skúmať nebeské javy, ktoré tak radi nazývame divadlom. Zem zastúpila archeológia, ktorá skúma zemské záležitosti. A medzi nimi stálo divadlo. Spomínaný cyklus je dôkazom, že divadlo spája na prvý pohľad nespojiteľné odbory. Táto aktivita Slovenskej akadémie vied a Divadelného ústavu je správnym krokom k priblíženiu sa k interdisciplinárnemu mysleniu. Vždy som bola zástancom spájania rôznych odborov. Otvárajú sa tým dvere do sveta vzdelania a poznania. Ak sa divadelná veda (a divadlo vo všeobecnosti) takýmto spôsobom otvára, potom podľa mňa kráča tou správnou cestou. 

Dominika Dudášová, 1. bc KDŠ

iniciátor
August - 2020
  01 02
03 04 05 06 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com