Fun Facts alebo Vedeli ste, že...?

fun factsF.M.DostojevskijTatiana Kubáňová

Dostojevskij bol pri písaní svojho najznámejšieho románu Zločin a trest inšpirovaný skutočnou udalosťou?  ,,Niekoľko prípadov, ktoré sa stali v poslednom čase, dokazuje, že môj sujet nie je vôbec excentrický preto, že vrahom je vyspelý mladý človek, dokonca s dobrými sklonmi. Vlani mi v Moskve rozprávali o jednom študentovi, vylúčenom z univerzity, ktorý sa rozhodol prepadnúť poštu a zabiť postilióna. V našej tlači nájdeme mnoho ďalších svedectiev o neobyčajnej rozkolísanosti pojmov, ktoré privádzajú k strašným činom. (Seminarista, ktorý zabil dievča po dohovore s ním v kôlni a ktorého zatkli o hodinu pri raňajkách … ap.) Skrátka, som presvedčený, že môj sujet ospravedlňuje súčasnosť sama.‘‘ (napísal Dostojevskij v liste pre M. N. Katkova)

Je pravdepodobné, že Dostojevskij inšpiroval Nietzscheho pri vytváraní jeho filozofie o nadčloveku?  Možno ste sa viackrát stretli s tým, že Raskoľnikov je chápaný ako nadčlovek. To ľudí automaticky ťahalo k tomu, že Dostojevskij sa inšpiroval Nietzscheho koncepciou. Opak je však pravdou. Hlavne z hľadiska času, ktorý nám toto tvrdenie potvrdzuje. Prvé dielo Nietzscheho vychádza v roku 1872, kdežto Zločin a trest napísal Dostojevskij už v roku 1865. Filozofia nadčloveka spočíva v tom, že má (nadčlovek) vládnuť sám nad sebou a v tom spočíva jeho sila. Taký je aj Raskoľnikov. Cíti v sebe nadradenosť nad človekom (podľa neho by zabitie starej úžerníčky pomohlo nespočetnému množstvu ľudí) a to ho malo ospravedlniť z dvojnásobného zločinu. V závere si však prizná vinu a tým zvíťazí (najmä sám nad sebou).

iniciátor
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23 24 25
26
27
28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com