Koronátor IV.

koronátoronline výučbadivadloonlinePeter PavlacBrian Brestovanský
zdroj: Peter Pavlac

Koronátor pedagogický

Prof. Peter Pavlac, KRD

Ako prežívate obdobie karantény?

Prežívam. Komplikovane, keďže som ešte aj otec trinásťročného syna, čiže k home-officu v rámci troch zamestnaní sa pridal home-teaching, ktorý je skôr o enormnej snahe vytvárať dojem, že „sme v škole“ a nie doma na prázdninách. Udržanie týchto virtuálnych stavov bytia je extrémne únavné.

Vaše rady pre kolegov a študentov, ako prekonať toto náročné obdobie?

Predpokladám, že každý sa zariadil, ako najlepšie vie a ako mu to najlepšie vyhovuje, preto nemám žiadne rady, možno skôr jednu túžbu: uveriť a objaviť vo všetkom tom negatívnom čosi pozitívne. Nemyslím to len ako klišé floskulu, ale ako hmatateľnú skúsenosť. V angličtine na to majú oveľa presnejšie slovo: experience (prežiť, zakúsiť, pozn. red.).

A jedna praktická otázka: ako prebieha online výučba vašich predmetov? Ako sa to dá zvládnuť?

Keďže mám na starosti semináre (Autorská tvorba/Praktická dramaturgia), v ktorých ide predovšetkým o písanie, autorský vklad študentov, dohodli sme sa napokon, že „online“ vyučovanie presunieme do priestoru zdieľaných dokumentov. Tam študenti pravidelne vkladajú vypracované zadania (v štandardných termínoch, tak, ako by to prebiehalo reálne, s ročníkmi, s ktorými to je možné), vzájomne si ich komentujú, následne ich komentujem ja, reagujem na komentáre atď. atď... a teda celá diskusia prebieha „písanou formou“, keďže by „zoomovo/skypové“ verzie popierali zmysel týchto stretnutí ako takých. Tak sme sa dohodli. Samozrejme, má to svoje limity, kontakt so študentmi mi extrémne chýba a verím, že to čoskoro skončí.

Za odpovede ďakuje Adam Nagy, 2. bc. KDŠ

 

Koronátor študentský

Brian Brestovanský, KRD

Ako prežívaš karanténu?

Myslím, že je to pre mňa zvláštne obdobie spomalenia a dobiehania strateného času. Samozrejme, každý číta to, čo už dlho odkladal atď. Ale ani čítanie, oddych, upratovanie doma a v hlave nestačia a živé divadlo mi začína už veľmi chýbať – či už na skúškach alebo večerné predstavenia. Chýba mi skrátka ten živý kontakt.

Ako prežiť karanténu?

Karanténu treba prežiť tak, že musíme robiť všetko, čo je povolené, dovolené a možné, napr. pozrieť si záznamy inscenácií, ktoré sme nestihli vidieť, pretože boli dávno stiahnuté z repertoáru a teraz nám ich divadlá tak ochotne poskytli.

Čo hovoríš na online vyučovanie?

Online vyučovanie hodnotím veľmi pozitívne, pretože pre mňa osobne prebieha veľmi produktívne – či už spomeniem Analýzu dramatického textu alebo osobné konzultácie medzi nami a našim hlavným pedagógom, prof. Polákom. Samozrejme, že sú na našej škole bohužiaľ aj predmety, ktoré sa virtuálne veľmi nedajú nahradiť.

Za odpovede ďakuje Katarína Krokošová, 1. mgr. KDŠ

 

 

 

 

iniciátor
  01 02 03 04 05
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com