Koronátor VI.

koronátoronline výučbadivadloonlineNora NagyováPeter ČaneckýMiroslav Dacho
(Zdroj: Braňo Konečný)

Koronátor pedagogický

doc. Miroslav Dacho, ArtD., KRD

Ako preživate karanténu?

Od 11. marca t. r. som nepretržite v katastri obce Vysoká nad Kysucou. Tu sa dá karanténa (aspoň zatiaľ) prežiť celkom príjemne.

Ako prežiť karanténu?

V zdraví.

Čo hovoríte na online vyučovanie?

Zatiaľ som celkom spokojný. Hoci nestálosť internetového pripojenia spôsobuje, že nemám prednášky. Ak by sa dalo, uprednostnil by som kontaktnú výučbu.

Za odpovede ďakuje Katarína Krokošová, 1. mgr. KDŠ

 

 

Mgr. art. Nora Nagyová, PhD., KS

Ako prežívate karanténu?

Karanténu prežívam v rámci možností. Snažím sa spríjemniť si ju najmä zaujímavým čítaním. Aktuálne mám rozčítanú knihu českej literárnej teoretičky Daniely Hodrovej Citlivé město (eseje z mytopoetiky), ktorá je pre mňa platformou pre nový teatrologický výskum. Druhá rozčítaná kniha Etnické komunity Lidé Bosny a Hercegoviny je aspoň čiastočnou kompenzáciou za nezrealizovanú cestu do Sarajeva, ktorú stopla pandémia. Pracujem na rozpísaných príspevkoch, veľa z nich sa mi podarilo počas izolácie aj dokončiť a úspešne publikovať. Snažím sa nezanedbávať štúdium macedónskeho jazyka a pod. Čiže toto sú moje radosti v čase koronavírusu. Samozrejme pozornosť venujem aj študentom. Sme v intenzívnom kontakte a snažíme sa spoločne fungovať v stanovenom režime. Zatiaľ sa nám to darí pomerne dobre.

Ako prežiť karanténu?

Ako prežiť karanténu? Mne osobne sa ju darí prežívať v čiastočnej harmónii vďaka čítaniu, sledovaniu online záznamov divadelných inscenácií zo všetkých kútov sveta, ale aj filmov, naposledy som videla macedónsky dokument Honeyland, ktorý bol nominovaný aj na prestížne ocenenie Oscar. Pomáha mi aj pobyt v neďalekej prírode, prechádzky a pod. Ten čas sa dá stráviť plnohodnotne aj v čase pandémie, no často myslím na návrat do „normálneho“ života a veci, ktoré sú s tým spojené.

Čo hovoríte na online vyučovanie?

Online či dištančná výučba je v podstate fajn, no musím sa priznať, že klasická výučba a kontakt so študentami a študentkami, či kolegami v priestoroch školy mi veľmi chýba. Verím, že v septembri sa všetci spoločne zídeme. Už teraz sa veľmi teším!

Za odpovede ďakuje Katarína Krokošová, 1. mgr. KDŠ

(zdroj: sfta.sk)

prof. Peter Čanecký, KS

Vekom som už v rizikovej časti populácie, ale sám si to nepripúšťam a ani sa necítim byť ohrozený. Naopak, konečne som sa po dlhom čase vrátil k sebe, myslím tým, že mám čas a priestor na meditáciu a upratanie si vlastných myšlienok a potrieb. Konečne sa opäť starám o svoje zdravie, o moju rodinu, o náš dom a záhradu. Musím sa priznať, že mi nechýba dynamika a pracovná hustota môjho života, akú som mal pred vypuknutím pandémie. Žijem a žijem pekne.

Učím sa dištančnej forme vyučovania. Je dobré mať v tejto situácii takúto alternatívnu formu kontaktu medzi učiteľom a študentmi. Musím sa priznať, že tradičná forma osobného kontaktu so študentami je mi bližšia a pre mňa osobne produktívnejšia.

Karanténu vnímam ako očistec a pestujem v sebe nádej, že sa otvára nový priestor a pohľad na to, ako ďalej žiť v tejto krajine a na tejto Zemi.

Za odpovede ďakuje Katarína Krokošová, 1. mgr. KDŠ

 

 

iniciátor
  01 02 03
04 05 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com