Na čom momentálne pracuješ?

anketaNa čom momentálne pracuješMiroslava Košťálová
Jana Němečková
Tara Ružbašánová

Jana Němečková (1. bc. KS)

Na kostýmovej realizácii sa zaoberáme prikladaným odevom. Každý z nás si musel kúpiť šesť metrov ľubovoľnej látky a na hodinách skúšame, koľko variantov odevu dokážeme vytvoriť. Látku môžeme rozstrihať, zošiť alebo pomaľovať, keď budeme v stave zúfalstva. Výsledkom by mal byť reálny kostým. Na scénografickom ateliéri pracujeme na projekte ,,Stena“ do Starej tržnice v Bratislave. Prechádzame celým procesom tvorby – konzultujeme svoje nápady, robíme výkresy, makety a pod. Každý z nás robil k tejto téme výskum, keďže stena je všeobecný pojem, a každý z nás sa rozhodol pristúpiť k tejto téme inak. Na maľbe sa venujeme zátišiu, no zaoberáme sa aj návrhmi scén do divadla. Robíme malé skice študentskej izby v rôznych situáciách a potom vyberieme finálnu, ktorú namaľujeme. Na soche sa ešte len ideme pustiť do modelovania lebky. Okrem toho, že na dejinách umenia preberáme učivo, tak každý z nás dostal šesť neznámych malieb, ktoré musíme interpretovať. Pomáha nám Slovník symbolov od Halla. Na grafike skúšame navrhnúť vlastný monogram a okrem toho robíme návrhy plagátov k tragédii Macbeth.

Tara Ružbašánová (1. mgr. KBT)

V škole mám bábkarskú tvorbu, metodiku umeleckého prednesu, psychológiu detského diváka, literatúru pre deti a mládež, seminár hereckej tvorby, dramaturgiu v bábkovom divadle. Ako výberové predmety som si zvolila dokumentárne divadlo a herecké improvizačné techniky. Na bábkarskej tvorbe sme rozdelení do niekoľkých skupín v rámci ročníka, pretože tento semester robíme autorské projekty. K zaujímavým predmetom patrí dramaturgia v bábkovom divadle, ktorú máme s Jozefom Mokošom. Vďaka nemu získavam iný, obohacujúci pohľad na bábkové divadlo. To isté sa týka hereckých improvizačných techník. Dokumentárne divadlo som si vybrala, pretože je to zaujímavý jav súčasnosti. Je to pre mňa niečo nové, takže prečo nevyužiť príležitosť, ktorú škola ponúka? Vzdelávať sa, vzdelávať sa, vzdelávať sa!

pripravila Miroslava Košťálová, 2. bc. KDŠ

 

 

iniciátor
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com