Nevyužitý potenciál...?

Svetový deň divadlaAlžbet. Rusnáková

27. marec už každoročne patrí Svetovému dňu divadla a posolstvu, ktoré napíše významný herec či herečka. Autorkou tohtoročného posolstva bola francúzska herečka Isabelle Huppert, ktorá, nehovorila o žiadnej kríze, či nespokojnosti so súčasným stavom divadla. Jej posolstvo je o láske k divadlu, o vzťahu, ktorý sa nedá ukončiť, pretože o to ani nestojíme. Huppert načrtla aj mužskú prevahu v oblasti divadelného umenia. ,,Za 55 rokov som ôsmou ženou, ktorú požiadali, aby predniesla posolstvo, hoci neviem, či je slovo „posolstvo“ správne. Moji predchodcovia (mužský rod sa ponúka!) hovorili o divadle imaginácie, slobody, originality, spomínali multikulturálnosť, krásu, kládli otázky bez odpovedí.  Posledné slová sú až ironickou poznámkou, no zároveň odkazom na to, že divadlo je umenie nekonečné a nedokončené. Kým sa divadlo vyvíja, rastieme aj my.

Slovenské divadlá oslávili Svetový deň divadla po svojom, väčšinou veľmi decentne, ba až pietne. Akoby to bol sviatok skostnatený, taký, ktorý už ani nechceme osláviť. Asi žiadne divadlo na Slovensku si na tento deň nenaplánovalo nič špeciálne, ak v ten deň mali predstavenie, odohrali ho, ak nie, na facebooku divadla sa objavil príspevok k sviatku. V Košiciach prebehla divadelná kvapka krvi, inde väčšinou pred večerným predstavením prečítali posolstvo Isabelle Huppertovej. A to je najväčšia škoda.

Práve deň, akým je Svetový deň divadla by mal divadlám a ich hercom poslúžiť, aby si uctili svoje ,,poslanie" . Huppertová hovorí o nepredstaviteľnom prínose divadla, aj v súvislosti s politikou. V tomto smere samozrejme nie je možné porovnávať slovenské divadlo s tým francúzskym, keďže politické divadlo u nás je, takpovediac, na začiatku svojej cesty. Divadlo však má aj u nás nepredstaviteľný prínos, ostáva však trochu nevyužitý. Vo Svetový deň divadla by sa malo divadlo snažiť priblížiť k svojim divákom, možno by som to nazvala až popularizáciou. Máme sviatok, prečo ho teda nevyužiť na osvetu, diskusiu s divákmi, alebo akúkoľvek inú formu interakcie? Kedy je vhodný čas, ak nie v tento deň?

Isabelle Huppert do svojho posolstva napísala: ,,Divadlo je pre mňa ten druhý, je to dialóg, absencia nenávisti." Nezabúdajme teda na to, že ,,tí druhí" chodia do divadla, a aj vďaka nim je divadlo živé.  Svetový deň by mal byť príležitosťou na tvorivé a podnecujúce stretnutia, debaty, polemiky. Lebo dialóg je zdrojom divadla a ...nie sme to my, vďaka komu divadlo existuje, ale skôr my vďaka nemu existujeme. Divadlo je veľmi silné, ono odolá, prežije všetko, vojny, cenzúru, nedostatok peňazí."  Tak nech žije!

 

Alžbet. Rusnáková

 

 

iniciátor
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com